summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--translations/pl.po313
1 files changed, 313 insertions, 0 deletions
diff --git a/translations/pl.po b/translations/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..ba245b0
--- /dev/null
+++ b/translations/pl.po
@@ -0,0 +1,313 @@
+# $Id$
+#
+# LANGUAGE translation of Drupal (general)
+# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
+# Generated from files:
+# googleanalytics.admin.inc,v 1.2.2.43 2008/05/31 08:14:08 hass
+# googleanalytics.module,v 1.16.2.44 2008/05/17 15:47:52 hass
+# googleanalytics.info,v 1.5.2.3 2007/12/30 20:42:58 hass
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: 1\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-10-19 09:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-09-26 09:42+0100\n"
+"Last-Translator: Bartlomiej Opajdowski <bopajdowski@gmail.com>\n"
+"Language-Team: optionall.pl <bartlomiej.opajdowski@optionall.pl>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Poedit-Language: Polish\n"
+"X-Poedit-Country: POLAND\n"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:15
+msgid "General settings"
+msgstr "Główne ustawienia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:21
+msgid "Google Analytics account number"
+msgstr "Numer konta Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:26
+msgid "The account number is unique to the websites domain. Click the <strong>Edit</strong> link in your Google Analytics account next to the appropriate profile on the <strong>Analytics Settings</strong> page, then select <strong>Check Status</strong> at the top-right of the table to find the account number (UA-xxxx-x) of your site. You can obtain a user account from the <a href=\"@url\">Google Analytics</a> website."
+msgstr "Numer konta jest unikalny dla domeny. W <strong>Ustawieniach Analytics</strong> kliknij <strong>Edytuj</strong> na wybranym profilu witryny , następnie wybierz <strong>Sprawdź status</strong> znajdujący się w prawej górnej części tabeli i znajdz numer (UA-xxxx-x) Twojego profilu witryny. Konto możesz utworzyć na <a href=\"@url\">Google Analytics</a>."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:32
+msgid "User specific tracking settings"
+msgstr "Własne ustawienia śledzenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:37
+msgid "Custom tracking settings"
+msgstr "Własne ustawienia śledzenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:39
+msgid "Users cannot control whether they are tracked or not."
+msgstr "Uzytkownik nie może kontrolować czy będzie śledzony czy nie."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:40
+msgid "Track users by default, but let individual users to opt out."
+msgstr "Domyślnie szpieguje użytkowników, ale zezwala użytkownikowi to wyłączyć."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:41
+msgid "Do not track users by default, but let individual users to opt in."
+msgstr "Domyślnie nie śledź użytkownika, ale zezwala użytkownikowi to włączyć. "
+
+#: googleanalytics.admin.inc:43
+msgid "Allow individual users to customize the visibility of tracking in their account settings. Only users with %permission permission are allowed to set their own preference."
+msgstr "Zezwól użytkownikowi na własne ustawienia widoczności śledzenia jego konta. Tylko użytkownicy z uprawnieniami %permission mogą dostosowywać swoje profile zgodnie z preferencjami."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:43
+#: googleanalytics.module:22
+msgid "opt-in or out of tracking"
+msgstr "Włączanie lub wyłączanie śledzenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:50
+msgid "Role specific tracking settings"
+msgstr "Określenie ustawień śledzenia dla roli"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:61
+msgid "Add tracking for specific roles"
+msgstr "Dodaj śledzenie dla określonych ról"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:64
+msgid "Add tracking only for the selected role(s). If none of the roles are selected, all users will be tracked. If a user has any of the roles checked, that user will be tracked."
+msgstr "Śledzi tylko wybrane role. Jeśli nie wybierzemy żadnej roli, wszyscy użytkownicy będą śledzeni. Jeśli użytkownik ma zaznaczoną którąkolwiek ze swoich ról, będzie śledzony."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:70
+msgid "Page specific tracking settings"
+msgstr "Określenie ustawień śledzenia dla strony"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:85
+msgid "Add to every page except the listed pages."
+msgstr "Dodaje kod do każdej strony poza tymi z listy."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:85
+msgid "Add to the listed pages only."
+msgstr "Dodaj kod tylko do tych z listy."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:86
+msgid "Enter one page per line as Drupal paths. The '*' character is a wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard for every personal blog. %front is the front page."
+msgstr "Wprowadz jeden adres strony w każdej z lini jako ścieżkę Drupala. '*' jest dowolnym ciągiem znaków. Na przykład ścieżka %blog dla strony blogów i %blog-* dla blogów użytkowników. %front jest stroną główną."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:89
+msgid "Add if the following PHP code returns <code>TRUE</code> (PHP-mode, experts only)."
+msgstr "Dodaj jeśli następujący kod PHP zwraca <code>Prawda</code>(Tryb PHP tylko dla ekspertów)."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:90
+msgid "If the PHP-mode is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP-code can break your Drupal site."
+msgstr "Jeśli został wybrany tryb PHP, wpisz kod PHP pomiędzy %php. Uwaga, nie prawidłowy kod PHP może uszkodzić Twoją drupalową witrynę."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:94
+msgid "Add tracking to specific pages"
+msgstr "Dodaj kod śledzenia dla określonych stron"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:100
+msgid "Pages"
+msgstr "Strony"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:109
+msgid "User segmentation settings"
+msgstr "Ustawienia podziału użytkowników"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:115
+msgid "User identifier"
+msgstr "Identyfikator użytkownika"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:116
+msgid "User name"
+msgstr "Nazwa użytkownika"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:117
+msgid "User roles"
+msgstr "Role użytkownika"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:128
+msgid "Add segmentation information to tracking code"
+msgstr "Dodaje informację o podziałach do kodu śledzenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:129
+msgid "Segment users based on different properties, additionally to the basic IP address based tracking provided by Google Analytics."
+msgstr "Dzieli użytkowników bazując na ich właściwościach bazujących na IP użytkownika poprzez Google Analytics."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:129
+msgid "<a href=\"@module_list\">Enable the profile module</a> to be able to use profile fields for more granular tracking."
+msgstr "<a href=\"@module_list\">Włącz profil modułu</a> aby móc używać pól do bardziej szczegółowego śledzenia."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:129
+msgid "Selecting one or more values is supported. To select multiple items, hold down CTRL while selecting fields."
+msgstr "Możesz wybrać jedną bądz wiele wartości. Chcąc wybrać wiele elementów trzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:139
+msgid "Link tracking settings"
+msgstr "Ustawienia śledzenia odnośników"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:145
+msgid "Track outgoing links"
+msgstr "Śledź odnośniki do stron zewnętrznych"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:147
+msgid "Enables tracking of clicks on outgoing links."
+msgstr "Włącza śledzenie kliknięć na odnośniki zewnętrzne."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:151
+msgid "Track mailto links"
+msgstr "Śledź odnośniki mailto"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:153
+msgid "Enables tracking of clicks on mailto links."
+msgstr "Włącza śledzenie kliknięć na odnośniki mailto."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:157
+msgid "Track download links"
+msgstr "Śledź odnośniki pobrań"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:159
+msgid "Enables tracking of clicks on links to files based on the file extensions list below."
+msgstr "Włącza śledzenie kliknięć na odnośniki do plików posiadających następujące rozszerzenia."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:163
+msgid "File extensions to track"
+msgstr "Rozszerzenia plików do śledzenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:165
+msgid "A pipe separated list of file extensions that should be tracked when clicked with regular expression support. Example: !extensions"
+msgstr "Lista rozszerzeń oddzielona znakiem <strong>|</strong> powinna być śledzona w przypadku działąjących wyrażeń regularnych. Przykład: !extensions"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:171
+msgid "Advanced settings"
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:178
+msgid "Google Analytics version used"
+msgstr "Użyta wersja Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:181
+msgid "Latest (ga.js) tracking code"
+msgstr "Nowy kod śledzenia (ga.js) "
+
+#: googleanalytics.admin.inc:182
+msgid "Legacy (urchin.js) tracking code"
+msgstr "Stary kod śledzenia (urchin.js) "
+
+#: googleanalytics.admin.inc:184
+msgid "<a href=\"@ga_js_url\">On December 13, 2007, Google rolled out a new API</a> for its tracking code, and suggests all new sites to use this code. You should only use the older legacy code, if you have custom tracking code tied to that API. Otherwise it is suggested you use the latest API, as the legacy code will not receive feature updates and is not compatible with new features."
+msgstr "<a href=\"@ga_js_url\">Od 13 grudnia 2007, Google rozszerzył nowe API</a> dla tego kodu śledzenia i sugeruje aby używać nowego kodu. Starego kodu powinno się używać tylko, kiedy masz stworzony własny kod bazujący na starym API. W innych przypadkach sugeruje się uzywanie nowej wersji, stara przestaje być wspierana i wszelkie nowości i aktualizacje będą wychodzić do nowej wersji."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:189
+msgid "Cache tracking code file locally"
+msgstr "Kod śledzenia zapisz do lokalnej pamięci podręcznej"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:190
+msgid "If checked, the tracking code file is retrieved from Google Analytics and cached locally. It is updated daily from Google's servers to ensure updates to tracking code are reflected in the local copy. Do not activate this until after Google Analytics has confirmed your tracker!"
+msgstr "Gdy zaznaczysz, plik kodu śledzenia jest odbierany z Google Analytics i przechowywany w lokalnej pamięci podręcznej. Jest uaktualniany codziennie z serwera googla by zapewnić aktualizacje kodu śledzenia dla lokalnej kopi. Nie aktywuj dopóki Google Analytics nie potwierdzi działania Twojego kodu śledzenia!"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:195
+msgid "<a href=\"!url\">Public file transfers</a> must be enabled to allow local caching."
+msgstr "<a href=\"!url\">Publiczne przesyłanie plików</a> musi być włączone aby zezwolić na używanie lokalnej pamięci podręcznej. "
+
+#: googleanalytics.admin.inc:199
+msgid "Depends on: !dependencies"
+msgstr "Zależy od: !dependencies"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:199
+msgid " (<span class=\"admin-enabled\">enabled</span>)"
+msgstr " (<span class=\"admin-enabled\">włączone</span>)"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:199
+msgid " (<span class=\"admin-disabled\">disabled</span>)"
+msgstr " (<span class=\"admin-enabled\">wyłączone</span>)"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:206
+msgid "Track internal search"
+msgstr "Śledź wewnętrzne wyszukiwanie"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:207
+msgid "If checked, internal search keywords are tracked. You must configure your Google account to use the internal query parameter <strong>search</strong>. For more information see <a href=\"!url\">How do I set up Site Search for my profile</a>."
+msgstr "Jeśli zaznaczymy, wewnętrzne przeszukiwanie witryny będzie śledzone. Musisz skonfigurować swoje konto do używania wewnętrznego <strong>szukaj</strong>. Więcej informacji znajdziesz tutaj: <a href=\"!url\">Jak założyć przeszukiwanie strony dla mojego profilu</a>."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:214
+msgid "Custom JavaScript code"
+msgstr "Własny kod JavaScript"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:217
+msgid "You can add custom Google Analytics <a href=\"!snippets\">code snippets</a> here. These will be added to every page that Google Analytics appears on. <strong>Do not include the &lt;script&gt; tags</strong>, and always end your code with a semicolon (;)."
+msgstr "Możesz dodawać własne <a href=\"!snippets\">kawałki kodu</a> Google Analytics. Kod zostanie dodany do każdej strony na której będzie pojawiać się kod Google Analytics. <strong>Nie dodawaj znaczników &lt;script&gt;</strong> i zawsze zakańczaj swój kod średnikiem(;)."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:222
+msgid "JavaScript scope"
+msgstr "Zakres JavaScript"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:223
+msgid "<strong>Warning:</strong> Google recommends adding the external JavaScript files to footer for performance reasons."
+msgstr "<strong>Ostrzeżenie</strong>Ze względu na wydajność, Google poleca dodawanie zewnętrznych skryptów JavaScript do stopki."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:225
+msgid "Footer"
+msgstr "Stopka"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:226
+msgid "Header"
+msgstr "Nagłówek"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:236
+msgid "A valid Google Analytics account number is case sensitive and formatted like UA-xxxxxx-x."
+msgstr "Prawidłowy numer konta Google Analytics jest wrażliwy na wielkość liter i ma format UA-xxxxxx-x."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:241
+msgid "Do not add the tracker code provided by Google into this field! This module already builds the tracker code based on your Google Analytics account number and settings."
+msgstr "Nie dodawaj kodu śledzenia Google Analytics w tym polu! Ten moduł właśnie tworzy ten kod na bazie Twojego numeru konta Goole Analytics i ustawień."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:244
+msgid "Do not include the &lt;script&gt; tags in this field."
+msgstr "W tym polu nie umieszczaj znacznika &lt;script&gt; "
+
+#: googleanalytics.module:17
+msgid "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a> is a free statistics package based on the excellent Urchin system. This module provides services to better integrate Drupal with Google Analytics."
+msgstr "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a>jest darmowym narzędziem statystycznym bazującym na doskonałym systemie Urchin. Ten moduł umożliwia lepszą integrację Drupala z Google Analytics."
+
+#: googleanalytics.module:199
+msgid "Google Analytics configuration"
+msgstr "Konfiguracja Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.module:206
+msgid "User tracking"
+msgstr "Śledzenie użytkownika"
+
+#: googleanalytics.module:227
+msgid "Google Analytics module"
+msgstr "Moduł Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.module:228
+msgid "Google Analytics module has not been configured yet. Please configure its settings from the <a href=\"@url\">Google Analytics settings page</a>."
+msgstr "Moduł Google Analytics nie został jeszcze skonfigurowany. Skonfiguruj go na stronie <a href=\"@url\">ustawień Google Analytics</a>."
+
+#: googleanalytics.module:230
+msgid "Not configured"
+msgstr "Nie skonfigurowano"
+
+#: googleanalytics.module:22
+msgid "administer google analytics"
+msgstr "zarządzaj google analytics"
+
+#: googleanalytics.module:22
+msgid "use PHP for tracking visibility"
+msgstr "użyj PHP do szpiegowania widoczności"
+
+#: googleanalytics.module:27
+#: googleanalytics.info:0
+msgid "Google Analytics"
+msgstr "Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.module:28
+msgid "Configure the settings used to generate your Google Analytics tracking code."
+msgstr "Skonfiguruj ustawienia używane do generowania Twojego kodu śledzenia Google Analytics."
+
+#: googleanalytics.module:0
+msgid "googleanalytics"
+msgstr "googleanalytics"
+
+#: googleanalytics.info:0
+msgid "Adds Google Analytics javascript tracking code to all your site's pages."
+msgstr "Dodaje javascriptowy kod śledzenia Google Analytics na wszystkich stronach Twojej witryny."
+