summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorhass2008-11-27 19:14:54 +0000
committerhass2008-11-27 19:14:54 +0000
commit1df8501f851f9596f7d7ee681899c3566dbf1690 (patch)
treeb48f470e162ec8c04a858c4d7233212408d3b3f0
parentdde2db87be8c19159332cef0d77700a18ac69bc0 (diff)
#339462 by etki + POT cleanup by hass: new slovak translation
-rw-r--r--translations/sk.po469
1 files changed, 265 insertions, 204 deletions
diff --git a/translations/sk.po b/translations/sk.po
index 66d7b97..32cb594 100644
--- a/translations/sk.po
+++ b/translations/sk.po
@@ -1,269 +1,330 @@
# Slovak translation of Google Analytics (all releases)
# Copyright (c) 2008 by the Slovak translation team
# Generated from files:
-# googleanalytics.admin.inc,v 1.2.2.12 2008/02/15 19:20:40 hass
-# googleanalytics.module,v 1.14.2.13 2007/08/27 21:21:25 budda
+# googleanalytics.module,v 1.16.2.44 2008/05/17 15:47:52 hass
+# googleanalytics.admin.inc,v 1.2.2.43 2008/05/31 08:14:08 hass
# googleanalytics.info,v 1.5.2.3 2007/12/30 20:42:58 hass
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Google Analytics (all releases)\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-02-22 15:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-02-22 14:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2008-11-26 00:01+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-11-27 20:13+0100\n"
+"Last-Translator: Alexander Haß\n"
"Language-Team: Slovak\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1)?(0):(((n>=2)&&(n<=4))?(1):2));\n"
-#: googleanalytics.admin.inc:88; googleanalytics.module:245
-msgid "Track"
-msgstr "Sledovať"
+#: googleanalytics.admin.inc:15
+msgid "General settings"
+msgstr "Hlavné nastavenia"
-#: googleanalytics.admin.inc:124; googleanalytics.module:281
-msgid " (<span class=\"admin-disabled\">disabled</span>)"
-msgstr "(<span class=\"admin-disabled\">vypnuté</span>)"
+#: googleanalytics.admin.inc:21
+msgid "Google Analytics account number"
+msgstr "Číslo konta Google Analytics"
-#: googleanalytics.admin.inc:124; googleanalytics.module:281
-msgid " (<span class=\"admin-enabled\">enabled</span>)"
-msgstr " (<span class=\"admin-enabled\">povolené</span>)"
+#: googleanalytics.admin.inc:26
+msgid "The account number is unique to the websites domain. Click the <strong>Edit</strong> link in your Google Analytics account next to the appropriate profile on the <strong>Analytics Settings</strong> page, then select <strong>Check Status</strong> at the top-right of the table to find the account number (UA-xxxx-x) of your site. You can obtain a user account from the <a href=\"@url\">Google Analytics</a> website."
+msgstr "Číslo konta je jedinečné pre webovú doménu. Na stránke s vašim kontom Google Analytics kliknite na odkaz <strong>Upravit</strong> a potom na stránke príslušného profilu <strong>Upravit účet Analytics</strong> uvidíte <strong>Číslo ID účtu:</strong> v tvare (UA-xxxx-x) a to je číslo konta, ktoré potrebujete. Toto číslo môžete teda získať na stránke <a href=\"@url\">Google Analytics</a>."
-#: googleanalytics.admin.inc:124; googleanalytics.module:281
-msgid "Depends on: !dependencies"
-msgstr "Závisí na: !dependencies"
+#: googleanalytics.admin.inc:32
+msgid "User specific tracking settings"
+msgstr "Nastavenia sledovania špecifické pre používateľa"
-#: googleanalytics.admin.inc:78; googleanalytics.module:235
-msgid "Username"
-msgstr "Používateľské meno"
+#: googleanalytics.admin.inc:37
+msgid "Custom tracking settings"
+msgstr "Nastavenia vlastného sledovania"
-#: googleanalytics.admin.inc:14; googleanalytics.module:171
-msgid "Analytics Account Settings"
-msgstr "Nastavenia účtu Google Analytics"
+#: googleanalytics.admin.inc:39
+msgid "Users cannot control whether they are tracked or not."
+msgstr "Používatelia nemôžu nastaviť či budú sledovaný alebo nie."
-#: googleanalytics.admin.inc:20,77; googleanalytics.module:177,234
-msgid "User ID"
-msgstr "ID používateľa"
+#: googleanalytics.admin.inc:40
+msgid "Track users by default, but let individual users to opt out."
+msgstr "Sledovať používateľov, ale umožniť aby mohli používatelia túto možnosť zrušiť."
-#: googleanalytics.admin.inc:25
-msgid ""
-"The user account is unique to the websites domain. You can obtain an "
-"user account from the <a href=\"@url\">Google Analytics</a> website."
-msgstr ""
-"Používateľské konto je pre každú doménu iné. Používateľské "
-"konto môžete získať na web stránke <a href=\"@url\">Google "
-"Analytics</a>."
+#: googleanalytics.admin.inc:41
+msgid "Do not track users by default, but let individual users to opt in."
+msgstr "Nesledovať používateľov, ale umožniť aby mohli používatelia túto možnosť použiť."
-#: googleanalytics.admin.inc:30; googleanalytics.module:187
-msgid "Legacy Google Analytics"
-msgstr "Staršie Google Analytics "
+#: googleanalytics.admin.inc:43
+msgid "Allow individual users to customize the visibility of tracking in their account settings. Only users with %permission permission are allowed to set their own preference."
+msgstr "Umožnite jednotlivým používateľom nastaviť viditeľnosť pre sledovanie v ich nastaveniach konta. Iba používatelia s oprávnením %permission budú môcť túto voľbu meniť."
-#: googleanalytics.admin.inc:32; googleanalytics.module:189
-msgid ""
-"This will enable Legacy Google Analytics instead of most recent.<br /> "
-"Please note that Legacy Google Analytics will not receive feature "
-"updates and is not compatible with new features."
-msgstr ""
-"Toto povolí staršie Google Analytics miesto najnovšieho. <br /> "
-"Všimnite si, že \"Legacy Google Analytics\" už nebudú podporované "
-"a nie sú kompatibilné s novými funkciami."
+#: googleanalytics.admin.inc:43
+#: googleanalytics.module:23
+msgid "opt-in or out of tracking"
+msgstr "pristúpiť alebo nepristúpiť na sledovanie"
-#: googleanalytics.admin.inc:40; googleanalytics.module:197
-msgid "User Role Tracking"
-msgstr "Sledovanie kategórii používateľov"
+#: googleanalytics.admin.inc:50
+msgid "Role specific tracking settings"
+msgstr "Nastavenie sledovanie špecifické pre kategórie"
-#: googleanalytics.admin.inc:42; googleanalytics.module:199
-msgid ""
-"Define what user roles should be tracked by Google Analytics. "
-"<strong>Note:</strong> Drupal Admin pages are never tracked."
-msgstr ""
-"Určte, ktoré kategórie používateľov by mali byť sledované "
-"pomocou Google Analytics. <strong>Poznámka:</strong> Stránky "
-"administrácie Drupalu nebudú nikdy sledované."
+#: googleanalytics.admin.inc:61
+msgid "Add tracking for specific roles"
+msgstr "Pridať sledovanie pre konkrétne kategórie"
-#: googleanalytics.admin.inc:47; googleanalytics.module:204
-msgid "Admin (user 1)"
-msgstr "Administrátor (používateľ 1)"
+#: googleanalytics.admin.inc:64
+msgid "Add tracking only for the selected role(s). If none of the roles are selected, all users will be tracked. If a user has any of the roles checked, that user will be tracked."
+msgstr "Pridajte sledovanie iba pre označené kategórie používateľov. Ak nie je nič označené, budú sledované všetky kategórie. Ak je zaškrtnutá aspoň jedna kategória, budú sledovaní iba používatelia z danej kategórie."
-#: googleanalytics.admin.inc:61; googleanalytics.module:218
-msgid "User Segmentation"
-msgstr "Členenie používateľov"
+#: googleanalytics.admin.inc:70
+msgid "Page specific tracking settings"
+msgstr "Nastavenia sledovania pre špecifickú stránku"
-#: googleanalytics.admin.inc:63; googleanalytics.module:220
-msgid ""
-"If your users have profile fields completed, you can track your logged "
-"in users based on a defined profile field."
-msgstr ""
-"Ak používatelia vašich stránok vyplnia polia vo svojom profile, "
-"budete môcť sledovať prihlásených používateľov na základe "
-"vyplnených polí. "
+#: googleanalytics.admin.inc:85
+msgid "Add to every page except the listed pages."
+msgstr "Pridať na každú stránku okrem vypísaných."
-#: googleanalytics.admin.inc:69; googleanalytics.module:226
-msgid "You need to activate the !profile to use this feature."
-msgstr "Pre používanie tejto funkcie musíte mať aktivovaný !profile."
+#: googleanalytics.admin.inc:85
+msgid "Add to the listed pages only."
+msgstr "Pridať iba na vypísané stránky."
-#: googleanalytics.admin.inc:69; googleanalytics.module:226
-msgid "Profile module"
-msgstr "Modul Profile"
+#: googleanalytics.admin.inc:86
+msgid "Enter one page per line as Drupal paths. The '*' character is a wildcard. Example paths are %blog for the blog page and %blog-wildcard for every personal blog. %front is the front page."
+msgstr "Na každý riadok zadajte jednú cestu. Znak * je zástupný znak. Cesta môže byť napr. %blog pre stránku blogu alebo %blog-wildcard pre každý osobný blog. %front je titulná stránka."
-#: googleanalytics.admin.inc:79; googleanalytics.module:236
-msgid "User Roles"
+#: googleanalytics.admin.inc:89
+msgid "Add if the following PHP code returns <code>TRUE</code> (PHP-mode, experts only)."
+msgstr "Pridať iba ak nasledujúci PHP kód vráti <code>TRUE</code> (PHP-mód, iba pre expertov)."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:90
+msgid "If the PHP-mode is chosen, enter PHP code between %php. Note that executing incorrect PHP-code can break your Drupal site."
+msgstr "Ak je zvolený režim PHP, zadajte PHP kód medzi %php. Poznámka: spustenie nevhodného kódu môže znefunkčniť váš web."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:94
+msgid "Add tracking to specific pages"
+msgstr "Pridať sledovaniue na určené stránky"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:100
+msgid "Pages"
+msgstr "Stránky"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:110
+msgid "User segmentation settings"
+msgstr "Nastavenia segmentácie používateľov"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:115
+msgid "User roles"
msgstr "Kategórie používateľov"
-#: googleanalytics.admin.inc:89; googleanalytics.module:246
-msgid ""
-"Selecting one or more values allows you to track users by profile "
-"values rather than simply an IP address. To select multiple items, "
-"hold down CTRL whilst selecting fields."
-msgstr ""
-"Vybraním jednej alebo viacerých hodnôt umožníte sledovať "
-"používateľov podľa hodnôt z ich profilu, miesto ich IP adresy. Ak "
-"chcete vybrať viacero položiek, držte počas vyberania klávesu "
-"CTRL."
+#: googleanalytics.admin.inc:125
+msgid "Add segmentation information to tracking code"
+msgstr "Pridať informáciu o segmentácii do sledovacieho kódu"
-#: googleanalytics.admin.inc:99; googleanalytics.module:256
-msgid "File Extensions To Track"
-msgstr "Prípony súborov pre sledovanie"
+#: googleanalytics.admin.inc:126
+msgid "Segment users based on different properties, additionally to the basic IP address based tracking provided by Google Analytics."
+msgstr "Okrem rozdelenia podla IP adries ktorú poskytuje Google, môžete do sledovacieho kódu pridať rozdelenie podľa rôznych vlastností."
-#: googleanalytics.admin.inc:101; googleanalytics.module:258
-msgid ""
-"A pipe seperated list of file extensions that should be tracked when "
-"clicked. Example !extensions"
-msgstr ""
-"Zoznam koncoviek súborov oddelených znakom \"|\", ktoré budú "
-"sledované ak sa na ne klikne. Napríklad !extensions"
+#: googleanalytics.admin.inc:126
+msgid "<a href=\"@module_list\">Enable the profile module</a> to be able to use profile fields for more granular tracking."
+msgstr "<a href=\"@module_list\">Povolte modul Profile</a> aby bolo možné použiť polia profilov pre precíznejšie sledovanie."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:126
+msgid "Make sure you will not associate (or permit any third party to associate) any data gathered from Your Website(s) (or such third parties' website(s)) with any personally identifying information from any source as part of Your use (or such third parties' use) of the Google Analytics service. For more information see section 8.1 in the <a href=\"@ga_tos\">Google Analytics terms of use</a>."
+msgstr "Presvedčte sa že ste nepriradili (alebo nepovolili priradenie tretej strane) aby dáta získavané z vášho webu (alebo ako časti webov treích strán) spolu s osobnými údajmi zo zdrojov, ktoré používate (alebo zdieľate s treťou stranou) so službou Google Analytics. Viac informácií sa dozviete v časti 8.1 v <a href=\"@ga_tos\">Podmienkach používania Google Analytics</a>."
-#: googleanalytics.admin.inc:106; googleanalytics.module:263
-msgid "Advanced"
-msgstr "Pokročilé"
+#: googleanalytics.admin.inc:126
+msgid "Selecting one or more values is supported. To select multiple items, hold down CTRL while selecting fields."
+msgstr "Je možný výber jednej ale i viacerých hodnôt. Ak chcete vybrať viacero položiek, držte pri vyberaní kláves CTRL."
-#: googleanalytics.admin.inc:109; googleanalytics.module:266
-msgid "You can add custom Google Analytics code here."
-msgstr "Môžete sem pridať vlastný Google Analytics kód."
+#: googleanalytics.admin.inc:136
+msgid "Link tracking settings"
+msgstr "Nastavenia sledovania odkazov"
-#: googleanalytics.admin.inc:114; googleanalytics.module:271
+#: googleanalytics.admin.inc:142
+msgid "Track outgoing links"
+msgstr "Sledovať odkazy mimo web"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:144
+msgid "Enables tracking of clicks on outgoing links."
+msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy mimo web"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:148
+msgid "Track mailto links"
+msgstr "Sledovať odkazy na emaily"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:150
+msgid "Enables tracking of clicks on mailto links."
+msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy s emailami"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:154
+msgid "Track download links"
+msgstr "Sledovať odkazy pre stiahnutie"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:156
+msgid "Enables tracking of clicks on links to files based on the file extensions list below."
+msgstr "Povolí sledovanie kliknutí na odkazy na súbory na základe prípon súborov vypísaných nižšie."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:160
+msgid "File extensions to track"
+msgstr "Sledované prípony súborov"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:162
+msgid "A pipe separated list of file extensions that should be tracked when clicked with regular expression support. Example: !extensions"
+msgstr "Zoznam prípon súborov oddelených znakom |, ktoré môžu byť sledované pri kliknutí pomocou regulárnych výrazov. Napríklad: !extensions"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:169
+msgid "Advanced settings"
+msgstr "Pokročilé nastavenia"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:176
+msgid "Google Analytics version used"
+msgstr "Použitá verzia Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:179
+msgid "Latest (ga.js) tracking code"
+msgstr "Najnovší sledovací kód (ga.js)"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:180
+msgid "Legacy (urchin.js) tracking code"
+msgstr "Starší sledovací kód (urchin.js)"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:182
+msgid "<a href=\"@ga_js_url\">On December 13, 2007, Google rolled out a new API</a> for its tracking code, and suggests all new sites to use this code. You should only use the older legacy code, if you have custom tracking code tied to that API. Otherwise it is suggested you use the latest API, as the legacy code will not receive feature updates and is not compatible with new features."
+msgstr "<a href=\"@ga_js_url\">13. Decembra 2007, Google vydal nové API rozhranie</a> pre svoj sledovací kód a odporučil na všetkých nových stránkach tento kód používať. Ak máte vytvorený vlastný kód pomocou staršieho API, môžete použiť pôvodný starší sledovací kód, v opačnom prípade odporúčame použiť najnovšie API, pretože starší kód nepodporuje aktualizácie a nie je kompatibilný s novými funkciami."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:187
msgid "Cache tracking code file locally"
msgstr "Súbor s dočasným sledovacím kódom ukladať lokálne"
-#: googleanalytics.admin.inc:115; googleanalytics.module:272
-msgid ""
-"If checked, the tracking code file is received from Google Analytics "
-"and cached locally. It is updated daily from Google's servers to "
-"ensure updates to tracking code are reflected in the local copy. Do "
-"not activate this until after Google Analytics has confirmed your "
-"tracker."
-msgstr ""
-"Ak pole označíte, súbor so sledovacím kódom sa získa z Google "
-"Analytics a dočasne sa uloží lokálne. Ak bude kód na serveroch "
-"Google aktualizovaný, zmena sa automaticky prejaví i v lokálnej "
-"kópii. Túto možnosť nezapínajte ak už Google Analytics potvrdil "
-"spôsob sledovania."
+#: googleanalytics.admin.inc:188
+msgid "If checked, the tracking code file is retrieved from Google Analytics and cached locally. It is updated daily from Google's servers to ensure updates to tracking code are reflected in the local copy. Do not activate this until after Google Analytics has confirmed your tracker!"
+msgstr "Ak je zaškrtnuté, tak sa súbor so sledovacím kódom získa z Gogle Analytics a je uložený lokálne. Bude denne aktualizovaný zo serverov Google Analytics aby sa aktualizácie sledovacieho kódu uplatnili i v lokálnej kópii. Toto neaktivujte až po tom ako Google Analytics potvrdí váš sledovací kód."
-#: googleanalytics.admin.inc:120; googleanalytics.module:277
-msgid ""
-"<a href=\"!url\">Public file transfers</a> must be enabled to allow "
-"local caching."
-msgstr ""
-"Ak chcete povoliť dočasné lokálne ukladanie, musíte povoliť <a "
-"href=\"!url\">verejný prenos súborov</a> "
+#: googleanalytics.admin.inc:193
+msgid "<a href=\"@url\">Public file transfers</a> must be enabled to allow local caching."
+msgstr "Ak chcete dočasné lokálne ukladanie, musíte povoliť <a href=\"@url\">verejný prenos súborov</a>."
-#: googleanalytics.admin.inc:131; googleanalytics.module:288
-msgid "Do Track Internal Search"
-msgstr "Sledovať interné vyhľadávanie "
+#: googleanalytics.admin.inc:200
+msgid "Track translation sets as one unit"
+msgstr "Prehľadávať sadu prekladov ako jeden celok"
-#: googleanalytics.admin.inc:132; googleanalytics.module:289
-msgid ""
-"If checked, internal search keywords are tracked. You must configure "
-"your Google account to use the internal query parameter "
-"<em>search</em>. For more information see <a href=\"!url\">How do I "
-"set up Site Search for my profile</a>."
-msgstr ""
-"Ak pole označíte, bude sledované aj unterné vyhľadávanie "
-"kľúčových slov. Musíte však nastaviť konto Google aby "
-"používal interný parameter požiadavky <em>search</em>. Viac "
-"informácií sa dozviete na stránke <a href=\"!url\">How do I set up "
-"Site Search for my profile</a>."
+#: googleanalytics.admin.inc:201
+msgid "When a node is part of a translation set, record statistics for the originating node instead. This allows for a translation set to be treated as a single unit."
+msgstr "Ak je príspevok časťou sady prekladu, zaznamenajú sa miesto neho štatistiky z novovznikajúceho príspevku. To umožňuje spracovať celú sadu prekladov naraz."
-#: googleanalytics.admin.inc:139; googleanalytics.module:296
-msgid "JavaScript Code"
-msgstr "Kód JavaScriptu"
+#: googleanalytics.admin.inc:207
+msgid "Depends on: !dependencies"
+msgstr "Závisí na: !dependencies"
-#: googleanalytics.admin.inc:142
-msgid ""
-"Paste <a href=\"!snippets\">custom code snippets here</a>. These will "
-"be added to every page that Google Analytics appears on. For help with "
-"this feature see the <a href=\"!blog\">cutroni.com blog</a>. "
-"<strong>Do not include the &lt;script&gt; tags</strong>, and always "
-"end your code with a semicolon (;)."
-msgstr ""
-"Vložte sem<a href=\"@snippets\">vlastný kód</a>, ktorý sa pridá "
-"na každú stránku, na ktorej sa objaví kód Google Analytics. Pomoc "
-"k tejto funkcii získate na stránke <a href=\"@blog\">cutroni.com "
-"blog</a>. <strong>Nevkladajte do kódu značky &lt;script&gt; "
-"</strong>, a každý príkaz kódu ukončite bodkočiarkou (;)."
+#: googleanalytics.admin.inc:207
+msgid "@module (<span class=\"admin-enabled\">enabled</span>)"
+msgstr "@module (<SPAN class=\"admin-enabled\">povolený</SPAN>)"
-#: googleanalytics.module:17,16
-msgid ""
-"Google Analytics is a free statistics package based on the excellent "
-"Urchin system."
+#: googleanalytics.admin.inc:207
+msgid "@module (<span class=\"admin-disabled\">disabled</span>)"
+msgstr "@module (<SPAN class=\"admin-disabled\">zakázaný</SPAN>)"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:214
+msgid "Track internal search"
+msgstr "Sledovať vnútorné vyhľadávanie"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:215
+msgid "If checked, internal search keywords are tracked. You must configure your Google account to use the internal query parameter <strong>search</strong>. For more information see <a href=\"@url\">How do I set up Site Search for my profile</a>."
+msgstr "Ak je zaškrtnuté, budú sledované kľúčové slová vnútorného vyhľadávania. Musíte nakonfigurovať vaše Google konto aby používal parameter vnútornej požiadavky <strong>search</strong>. Viac informácii sa dozviete na stránke <a href=\"@url\">Ako nastaviť vyhľadávanie na stránke pre môj profil</a>."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:222
+msgid "Custom JavaScript code"
+msgstr "Vlastný JavaScript kód"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:225
+msgid "You can add custom Google Analytics <a href=\"@snippets\">code snippets</a> here. These will be added to every page that Google Analytics appears on. Before you add custom code to the below textarea's you should read <a href=\"@ga_concepts_overview\">Google Analytics Tracking Code - Functional Overview</a> and the <a href=\"@ga_js_api\">Google Analytics Tracking API</a> documentation. <strong>Do not include the &lt;script&gt; tags</strong>, and always end your code with a semicolon (;)."
+msgstr "Tu môžete pridať <a href=\"@snippets\">vlastný Google Analytics kód</a>. Tento sa pridá do každej stránky na ktorej sa zjaví Google Analytics. Prd tým ako pridáte svoj vlastný kód do textového poľa nižšie, mali by ste si prečítať dokumentácie <a href=\"@ga_concepts_overview\">Google Analytics Tracking Code - Functional Overview</a> a <a href=\"@ga_js_api\">Google Analytics Tracking API</a>. <strong>Nevkladajte značku &lt;script&gt; tags</strong> a vždy kód ukončite bodkočiarkou (;)."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:229
+msgid "Code snippet (before)"
+msgstr "Kód pridaný pred"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:233
+msgid "Code in this textarea will be added <strong>before</strong> urchinTracker() or pageTracker._trackPageview()."
+msgstr "Kód z tohto textového poľa sa pridá <strong>pred</strong> pageTracker._trackPageview()."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:237
+msgid "Code snippet (after)"
+msgstr "Kód pridaný za"
+
+# Kód z tohto textového poľa sa pridá <strong>za</strong> pageTracker._trackPageview(). To je užitočné ak chcete stránku sledovať v dvoch kontách.
+#: googleanalytics.admin.inc:241
+msgid "Code in this textarea will be added <strong>after</strong> urchinTracker() or pageTracker._trackPageview(). This is useful if you'd like to track a site in two accounts."
msgstr ""
-"Google Analytics sú voľne dostupné balíky štatistík založené "
-"na výbornom systéme Urchin."
-#: googleanalytics.module:183,315
+#: googleanalytics.admin.inc:246
+msgid "JavaScript scope"
+msgstr "Umiestnenie JavaScriptu"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:247
+msgid "<strong>Warning:</strong> Google recommends adding the external JavaScript files to footer for performance reasons."
+msgstr "<strong>Upozornenie:</strong> Google odporúča pridanie externých JavaScript súborov do päty kvôli lepšiemu výkonu."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:249
+msgid "Footer"
+msgstr "Päta"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:250
+msgid "Header"
+msgstr "Nadpis"
+
+#: googleanalytics.admin.inc:260
+msgid "A valid Google Analytics account number is case sensitive and formatted like UA-xxxxxx-x."
+msgstr "Platné číslo konta Google Analytics je citlivé na veľkosť písmen a jeho formát je v tvare UA-xxxxxx-x."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:265;268
+msgid "Do not add the tracker code provided by Google into the javascript code snippets! This module already builds the tracker code based on your Google Analytics account number and settings."
+msgstr "Do svojho javascript kódu už nepridávajte sledovací kód od Google! Tento modul už zostavený tak aby použil sledovací kód, používajúci vaše konto Google Analytics a vaše nastavenia."
+
+#: googleanalytics.admin.inc:271;274
+msgid "Do not include the &lt;script&gt; tags in the javascript code snippets."
+msgstr "nevkladajte značku &lt;script&gt;. do javascript kódu."
+
+#: googleanalytics.module:18
+msgid "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a> is a free statistics package based on the excellent Urchin system. This module provides services to better integrate Drupal with Google Analytics."
+msgstr "<a href=\"@ga_url\">Google Analytics</a> je balík štatistík založený na excelentnom systéme Urchin. Tento modul poskytuje služby na lepšie integrovanie Google Analytics do Drupalu."
+
+#: googleanalytics.module:218
+msgid "Google Analytics configuration"
+msgstr "Konfigurácia Google Analytics"
+
+#: googleanalytics.module:225
+msgid "User tracking"
+msgstr "Sledovanie používateľa"
+
+#: googleanalytics.module:246
msgid "Google Analytics module"
msgstr "Modul Google Analytics"
-#: googleanalytics.module:184,316
-msgid ""
-"Google Analytics module has not been configured yet. Please configure "
-"its settings from the <a href=\"@url\">Google Analytics settings "
-"page</a>."
-msgstr ""
-"Modul Google Analytics ešte nie je nastavený. Prosím nastavte ho na "
-"stránke <a href=\"@url\">nastavenia Google Analytics</a>.\n"
+#: googleanalytics.module:247
+msgid "Google Analytics module has not been configured yet. Please configure its settings from the <a href=\"@url\">Google Analytics settings page</a>."
+msgstr "Modul Google Analytics ešte nie je nastavený. Prosím nastavte ho na stránke <a href=\"@url\">nastavenia Google Analytics</a>.\n"
-#: googleanalytics.module:186,318
+#: googleanalytics.module:249
msgid "Not configured"
msgstr "Nenastavené"
-#: googleanalytics.module:24,25; googleanalytics.info:0
+#: googleanalytics.module:23
+msgid "administer google analytics"
+msgstr "administrácia Google analytík"
+
+#: googleanalytics.module:23
+msgid "use PHP for tracking visibility"
+msgstr "použiť PHP pre viditeľnosť sledovacieho kodu"
+
+#: googleanalytics.module:28
+#: googleanalytics.info:0
msgid "Google Analytics"
msgstr "Google Analytics"
-#: googleanalytics.module:25
-msgid ""
-"Configure the settings used to generate your Google Analytics site "
-"map."
-msgstr ""
-"Upraviť nastavenia používané na generovanie štatistík o stránke "
-"v Google Analytics."
+#: googleanalytics.module:29
+msgid "Configure the settings used to generate your Google Analytics tracking code."
+msgstr "Konfigurovať nastavenia, ktoré budú použité pre generovanie vášho Google Analytics sledovacieho kódu."
#: googleanalytics.module:0
msgid "googleanalytics"
msgstr "googleanalytics"
#: googleanalytics.info:0
-msgid ""
-"Adds Google Analytics javascript tracking code to all your site's "
-"pages."
-msgstr ""
-"Pridá javascriptový Google Analytics kód na všetky vaše stránky "
-"webu."
-
-#: googleanalytics.module:26
-msgid ""
-"Configure the settings used to generate your Google Analytics tracking "
-"code."
-msgstr ""
-"Konfigurovať nastavenia, ktoré budú použité pre generovanie "
-"vášho Google Analytics sledovacieho kódu."
-
-#: googleanalytics.module:182
-msgid ""
-"The user account is unique to the websites domain. You can obtain a "
-"user account from the <a href=\"@url\">Google Analytics</a> website."
-msgstr ""
-"Používateľské konto je pre každú doménu iné. Používateľské "
-"konto môžete získať na web stránke <a href=\"@url\">Google "
-"Analytics</a>."
+msgid "Adds Google Analytics javascript tracking code to all your site's pages."
+msgstr "Pridá javascriptový Google Analytics kód na všetky vaše stránky webu."