summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/translations/sv.po
blob: fdf689b7027432ef79e225e763d708e77df7cbde (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
# $Id$
#
# Swedish translation of Drupal (filefield)
# Generated from files:
# field_file.inc,v 1.17 2008/08/27 15:05:22 drewish
# filefield_field.inc: n/a
# filefield_widget.inc,v 1.39 2008/09/13 00:43:27 drewish
# filefield_token.module: n/a
# filefield.module,v 1.150 2008/09/15 20:58:53 drewish
# filefield.install,v 1.13 2008/08/16 20:08:34 drewish
# filefield.info,v 1.8 2008/06/27 23:36:31 jpetso
# filefield_token.info,v 1.1 2008/07/14 06:19:38 dopry
# filefield_meta.info,v 1.5 2008/07/31 01:02:15 drewish
# filefield.js,v 1.9 2008/08/08 17:37:48 drewish
# filefield_meta.module,v 1.5 2008/07/31 12:22:55 drewish
# filefield_meta.install,v 1.4 2008/07/31 01:02:15 drewish
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FileField 6.x\n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-16 18:10+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-16 23:44+0100\n"
"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
"Language-Team: drupalsverige.se\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
"X-Poedit-Language: Swedish\n"
"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#: field_file.inc:162
msgid "The selected file %name could not be saved."
msgstr "Den valda filen %name kunde inte sparas."

#: field_file.inc:174
msgid "File upload error. Could not move uploaded file."
msgstr "Uppladdningsfel. Kunde inte flytta den uppladdade filen."

#: field_file.inc:317
msgid "The directory %directory is a file!"
msgstr "Katalogen %directory är en fil!"

#: field_file.inc:324;323
msgid "The directory %directory does not exist."
msgstr "Katalogen %directory finns inte."

#: field_file.inc:331
msgid "The directory %directory is not writable"
msgstr "Katalogen %directory är skrivskyddad."

#: field_file.inc:343
msgid "Security warning: Couldn't write .htaccess file. Please create a .htaccess file in your %directory directory which contains the following lines:<br /><code>!htaccess</code>"
msgstr "Säkerhetsvarning: Kunde inte skriva filen .htaccess. Skapa denna fil i din katalog %directory som innehåller dessa rader:<br /><code>!htaccess</code>"

#: field_file.inc:86
#: filefield_widget.inc:138;144
#: filefield.module:0
msgid "filefield"
msgstr "filefield"

#: field_file.inc:86
msgid "Could not set permissions on destination file: %file"
msgstr "Kunde inte ange rättigheter för destinationsfilen: %file"

#: field_file.inc:175
msgid "file"
msgstr "fil"

#: field_file.inc:175
msgid "Upload error. Could not move file %file to destination %destination."
msgstr "Uppladdningsfel. Kunde inte flytta filen %file till destinationen %destination."

#: field_file.inc:316;323;330
msgid "file system"
msgstr "filsystem"

#: field_file.inc:316
msgid "check_directory: The path %directory is a file."
msgstr "check_directory: Sökvägen %directory är en fil."

#: field_file.inc:330
msgid "The directory %directory is not writable, because it does not have the correct permissions set."
msgstr "Katalogen %directory är skrivskyddad på grund av att den inte har korrekta rättigheter inställda."

#: field_file.inc:344
msgid "security"
msgstr "säkerhet"

#: field_file.inc:344
msgid "Security warning: Couldn't write .htaccess file. Please create a .htaccess file in your %directory directory which contains the following lines:<br /><code>!htaccess</code>"
msgstr "Säkerhetsvarning: Kunde inte skriva filen .htaccess. Skapa denna fil i din katalog %directory som innehåller dessa rader:<br /><code>!htaccess</code>"

#: filefield_field.inc:16
msgid "List field"
msgstr "Visa fält"

#: filefield_field.inc:17;31
msgid "Disabled"
msgstr "Ej aktiverad"

#: filefield_field.inc:17;31
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiverad"

#: filefield_field.inc:19
msgid "The \"list\" option lets a user choose if a file should shown in a list when viewing the content after creation."
msgstr "Alternativet \"lista\" låter en användare välja om en fil skall visas i en lista när innehållet visas efter skapandet."

#: filefield_field.inc:24
msgid "Files listed by default"
msgstr "Filer som listas som standard"

#: filefield_field.inc:29
msgid "Description field"
msgstr "Beskrivningsfält"

#: filefield_field.inc:32
msgid "When enabled, will display a text field where users may enter a description about the uploaded file."
msgstr "Om aktiverad, kommer det att visas ett textfält där användare kan ange en beskrivning om den uppladdade filen."

#: filefield_widget.inc:26
msgid "Permitted upload file extensions"
msgstr "Tillåtna filändelser för uppladdningar."

#: filefield_widget.inc:29
msgid "Extensions a user can upload to this field. Separate extensions with a space and do not include the leading dot. Leaving this blank will allow users to upload a file with any extension."
msgstr "Ändelser en användare kan ladda upp till detta fält. Separera ändelser med ett mellanslag och inkludera inte den inledande punkten. Om fältet lämnas blankt kommer detta tillåta användare att ladda upp filer alla ändelser."

#: filefield_widget.inc:34
msgid "Path settings"
msgstr "Sökvägsinställningar"

#: filefield_widget.inc:42
#: filefield_token/filefield_token.module:13
msgid "File path"
msgstr "Filsökväg"

#: filefield_widget.inc:44
msgid "Optional subdirectory within the \"%dir\" directory where files will be stored. Do not include trailing slash."
msgstr "Alternativ underkatalog inuti katalogen \"%dir\" där filer kommer att lagras. Inkludera inte avslutande snedstreck."

#: filefield_widget.inc:51
msgid "File size restrictions"
msgstr "Begränsning av filstorlek"

#: filefield_widget.inc:52
msgid "Limits for the size of files that a user can upload. Note that these settings only apply to newly uploaded files, whereas existing files are not affected."
msgstr "Gräns för storleken på filer som användaren kan ladda upp. Notera att dessa inställningar endast gäller för nya uppladdade filer, medan existerande filer inte påverkas."

#: filefield_widget.inc:61
msgid "Maximum upload size per file"
msgstr "Maximal storlek på uppladdning per fil"

#: filefield_widget.inc:65
msgid "Specify the size limit that applies to each file separately. Enter a value like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes) in order to restrict the allowed file size. If you leave this empty the file sizes will be limited only by PHP's maximum post and file upload sizes (current limit <strong>%limit</strong>)."
msgstr "Specificera den filstorlek som gäller för varje fil separat. Ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes) för att begränsa den tillåtna filstorleken. Om du lämnar detta fält tomt kommer storleken bara att begränsas av PHP:s maximala inläggs- och filuppladdningsstorlekar (nuvarande begränsning <strong>%limit</strong>)."

#: filefield_widget.inc:72
msgid "Maximum upload size per node"
msgstr "Maximal uppladdningsstorlek per nod."

#: filefield_widget.inc:76
msgid "Specify the total size limit for all files in field on a given node. Enter a value like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes) in order to restrict the total size of a node. Leave this empty if there should be no size restriction."
msgstr "Specificera den totala storleksgränsen för alla filer i fält på en given nod. Ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes) för att begränsa den tillåtna filstorleken. Lämna detta tomt om det inte skall finnas någon begränsning."

#: filefield_widget.inc:99
msgid "The \"Maximum file size for each file\" option must contain a valid value. You can either leave the text field empty or enter a string like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes)."
msgstr "Alternativet \"Maximal filstorlek för varje fil\" måste innehålla ett giltigt värde. Du kan antingen lämna fältet tomt eller ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes)."

#: filefield_widget.inc:108
msgid "The \"Maximum file size per node\" option must contain a valid value. You can either leave the text field empty or enter a string like \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) or \"50M\" (megabytes)."
msgstr "Alternativet \"Maximal filstorlek per nod\" måste innehålla ett giltigt värde. Du kan antingen lämna fältet tomt eller ange ett värde som \"512\" (bytes), \"80K\" (kilobytes) eller \"50M\" (megabytes)."

#: filefield_widget.inc:139
msgid "The file could not be uploaded."
msgstr "Filen kunde inte laddas upp."

#: filefield_widget.inc:145
msgid "The file in the @field field was unable to be uploaded."
msgstr "Filen i fältet @field kunde inte laddas upp."

#: filefield_widget.inc:193
msgid "Upload"
msgstr "Ladda upp"

#: filefield_widget.inc:212
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: filefield_widget.inc:260
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: filefield_widget.inc:268
msgid "List"
msgstr "Lista"

#: filefield_widget.inc:402
msgid "%title field is required."
msgstr "Fältet %title är obligatoriskt."

#: filefield_widget.inc:406
msgid "Total filesize for %title, %tsize, exceeds field settings of %msize."
msgstr "Total filstorlek för %title, %tsize, överskrider fältets inställningar på %msize."

#: filefield_widget.inc:419
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: filefield_widget.inc:138
msgid "The upload directory %directory for the file field %field (content type %type) could not be created or is not accessible. A newly uploaded file could not be saved in this directory as a consequence, and the upload was canceled."
msgstr "Uppladdningskatalogen %directory för filfältet %field (innehållstyp %type) kunde inte skapas eller är inte tillgänglig. Som en konsekvens kunde en nyligen uppladdad fil inte sparas i denna katalogen och uppladdningen avbröts."

#: filefield_widget.inc:144
msgid "The file upload failed. %upload"
msgstr "Filuppladdningen misslyckades. %upload"

#: filefield.module:51;58
msgid "Changes made to the attachments are not permanent until you save this post."
msgstr "Ändringar gjorda på bifogningen är inte permanenta förrän du sparar detta inlägg."

#: filefield.module:215
msgid "Store an arbitrary file."
msgstr "Lagra en godtycklig fil."

#: filefield.module:350
msgid "File Upload"
msgstr "Filuppladdning"

#: filefield.module:354
msgid "A plain file upload widget."
msgstr "En enkel filuppladdningsmanick."

#: filefield.module:361
msgid "(Experimental)An extensible file upload widget."
msgstr "(Experimentell) En utbyggbar filuppladdningsmanick."

#: filefield.module:372
msgid "Generic files"
msgstr "Allmänna filer"

#: filefield.module:375
msgid "Displays all kinds of files with an icon and a linked file description."
msgstr "Visar alla typer av filer med en ikon och en länkad filbeskrivning."

#: filefield.module:545
msgid "Only files with the following extensions are allowed: %files-allowed."
msgstr "Endast filer med följande ändelser tillåts: %files-allowed."

#: filefield.module:557
msgid "Allowed extensions: %ext"
msgstr "Tillåtna ändelser: %ext"

#: filefield.module:570
msgid "The file is %filesize exceeding the maximum file size of %maxsize."
msgstr "Filen är %filesize och överstiger den maximala filstorleken %maxsize."

#: filefield.module:577
msgid "The file is %filesize which would exceed your disk quota of %quota."
msgstr "Filen är %filesize vilket skulle överstiga din diskkvot på %quota."

#: filefield.module:584
msgid "Maximum file size: %size"
msgstr "Maximal filstorlek: %size"

#: filefield.module:598
msgid "The image was resized to fit within the maximum allowed dimensions of %dimensions pixels."
msgstr "Storleken på din bild ändrades för att passa inom den maximalt tillåtna bildstorleken på %dimensions pixlar."

#: filefield.module:606
msgid "The image is too large; the maximum dimensions are %dimensions pixels."
msgstr "Bilden är för stor. Maximal storlek är %dimensions pixlar."

#: filefield.module:615
msgid "The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels."
msgstr "Bilden är för liten. Minsta storlek är %dimensions pixlar."

#: filefield.module:627
msgid "Images must be exactly @min_size pixels"
msgstr "Bilder måste vara minst @min_size pixlar"

#: filefield.module:630
msgid "Images must be between @min_size pixels and @max_size"
msgstr "Bilder måste vara mellan @min_size och @max_size pixlar"

#: filefield.module:635
msgid "Images larger than @max_size pixels will be scaled"
msgstr "Bilder större än @max_size pixlar kommer att skalas"

#: filefield.module:638
msgid "Images must be smaller than @max_size pixels"
msgstr "Bilder måste vara mindre än @max_size pixlar"

#: filefield.module:643
msgid "Images must be larger than @max_size pixels"
msgstr "Bilder måste vara större än @max_size pixlar"

#: filefield.module:651
msgid "Only JPEG, PNG and GIF images are allowed."
msgstr "Endast bilder av typen JPEG, PNG och GIF är tillåtna."

#: filefield.module:666
msgid "Must be a JPEG, PNG or GIF image"
msgstr "Måste vara en bild av typen JPEG, PNG eller GIF."

#: filefield.install:101
msgid "Migrating filefield values"
msgstr "Migrerar filfältsvärden"

#: filefield.install:137
msgid "The file field %field has been updated with new settings."
msgstr "Filfältet %field har uppdaterats med nya inställningar."

#: filefield.info:0
msgid "FileField"
msgstr "FileField"

#: filefield.info:0
msgid "Defines a file field type."
msgstr "Definierar en filfältstyp."

#: filefield.info:0
#: filefield_meta/filefield_meta.info:0
#: filefield_token/filefield_token.info:0
msgid "CCK"
msgstr "CCK"

#: filefield.js:0
msgid "The selected file %filename cannot be uploaded. Only files with the following extensions are allowed: %extensions."
msgstr "Den valda filen %filename kan inte laddas upp. Endast filer med följande ändelser är tillåtna: %extensions."

#: filefield_meta/filefield_meta.module:0
msgid "filefield_meta"
msgstr "filefield_meta"

#: filefield_meta/filefield_meta.install:25
msgid "The table for meta data about filefield files."
msgstr "Tabellen för metadata om filer av typen FileField."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:28
msgid "The file id."
msgstr "Filens ID."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:34
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:40
msgid "Width of a video or image file in pixels."
msgstr "Bredd på en video- eller bildfil i pixlar."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:40
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:56
msgid "Height of a video or image file in pixels."
msgstr "Höjd på en video- eller bildfil i pixlar."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:46
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:72
msgid "The duration of audio or video files, in seconds."
msgstr "Längden på en ljud- eller videofil i sekunder."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:52;96
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:88
msgid "The audio format."
msgstr "Ljudformatet."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:59;103
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:104
msgid "The sample rate of the audio."
msgstr "Klassen på ljudprovet för ljudet."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:66
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:120
msgid "The number of channels in the audio, by name (stereo or mono)."
msgstr "Antalet kanaler i ljudet, per namn (stereo eller mono)."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:73;117
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:136
msgid "The audio bitrate."
msgstr "Bithastighet för ljudet."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:80
#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:152
msgid "The kind of audio bitrate, such as VBR. Usually empty."
msgstr "Typ av ljudbitshastighet, såsom VBR. Vanligtvis lämnas detta tomt."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:110
msgid "The number of channels in the audio, by name."
msgstr "Antalet kanaler i ljudet, per namn."

#: filefield_meta/filefield_meta.install:124
msgid "The kind of audio bitrate."
msgstr "Typ av ljudbitshastighet."

#: filefield_meta/filefield_meta.info:0
msgid "FileField Meta"
msgstr "FileField Meta"

#: filefield_meta/filefield_meta.info:0
msgid "Add metadata gathering and storage to FileField."
msgstr "Lägg till uppsamling och lagring av metadata till FileField."

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:21
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:39
msgid "Video width"
msgstr "Bredd på video"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:55
msgid "Video height"
msgstr "Höjd på video"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:71
msgid "Duration"
msgstr "Varaktighet"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:87
msgid "Audio format"
msgstr "Ljudformat"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:103
msgid "Audio sample rate"
msgstr "Klass på ljudprov"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:119
msgid "Audio channel mode"
msgstr "Typvärde för ljudkanal"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:135
msgid "Audio bitrate"
msgstr "Ljudbitshastighet"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta.views.inc:151
msgid "Audio bitrate mode"
msgstr "Typvärde för ljudets bithastighet"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:33
msgid "Time format"
msgstr "Tidsformat"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:36
msgid "Default (usually mm:ss)"
msgstr "Förvalt (vanligtvis mm:ss)"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:37
msgid "Hours: h"
msgstr "Timmar: h"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:38
msgid "Minutes: mm"
msgstr "Minuter: mm"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:39
msgid "Seconds: ss"
msgstr "Sekunder: ss"

#: filefield_meta/includes/filefield_meta_handler_field_duration.inc:40
msgid "Total seconds"
msgstr "Sekunder totalt"

#: filefield_token/filefield_token.module:10
msgid "File ID"
msgstr "Filens ID"

#: filefield_token/filefield_token.module:11
msgid "File description"
msgstr "Filbeskrivning"

#: filefield_token/filefield_token.module:12
msgid "File name"
msgstr "Filnamn"

#: filefield_token/filefield_token.module:14
msgid "File MIME type"
msgstr "Typ av MIME för filen"

#: filefield_token/filefield_token.module:15
msgid "File size (in bytes)"
msgstr "Filstorlek (i bytes)"

#: filefield_token/filefield_token.module:16
msgid "File size (pretty printed)"
msgstr "Filstorlek (snygg utskrift)"

#: filefield_token/filefield_token.module:17
msgid "Fully formatted HTML file tag"
msgstr "Fullt formaterad HTML-tagg för fil"

#: filefield_token/filefield_token.module:18
msgid "File name without extension."
msgstr "Filnamn utan ändelse."

#: filefield_token/filefield_token.module:19
msgid "File extension"
msgstr "Filändelse"

#: filefield_token/filefield_token.module:0
msgid "filefield_token"
msgstr "filefield_token"

#: filefield_token/filefield_token.info:0
msgid "FileField Tokens"
msgstr "FileField Tokens"

#: filefield_token/filefield_token.info:0
msgid "Token Integration for FileField."
msgstr "Integration med Token för FileField."