summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/po/cs.po
blob: 5efec41aa02c02c8b12d0dadc073e38052fc7d3c (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
# $Id$
#
# Czech translation of Drupal (general)
# Copyright Tomas Capek <soulcharmer@gmail.com>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 5.x-2.x-dev\n"
"POT-Creation-Date: 2008-11-12 14:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2008-11-12 14:35+0100\n"
"Last-Translator: Tomáš Čapek <charmer@solnet.cz>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <EMAIL@ADDRESS>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n == 1 ? 0 : 1;\n"

#: fckeditor.module:50
msgid "<p>Note: FCKeditor is highly configurable. The most commonly used features are listed below. If you want to take a look at all available settings, open <code>!fckconfig</code> and then customize <code>!fckeditor_config</code> to your needs. This is also the only way to define new toolbar sets. It is advised to not edit <code>fckconfig.js</code> because you may overwrite it accidentally when you update the editor.</p>"
msgstr "<p>Poznámka: FCKeditor je vysoce konfigurovatelný. Nastavení nejobvyklejších funkcí je zde. Pokud máte zájem měnit i ostatní volby, otevřete <code>!fckconfig</code> a upravte <code>!fckeditor_config</code>. Toto je také jediný způsob, jak vytvářet nové nástrojové lišty. Nedoporučujeme editovat přímo <code>fckconfig.js</code>, protože hrozí, že jej nechtěně přepíšete při nahrání nové verze editoru.</p>"

#: fckeditor.module:55
msgid "Enables the usage of FCKeditor (WYSIWYG editor) instead of plain text fields."
msgstr "Umožňuje použití FCKeditoru (editor WYSIWYG) místo obyčejného pole pro text."

#: fckeditor.module:59
msgid "<p>The Global Profile allows you to define settings that are common for all profiles. Values defined in other profiles will be appended to the global configuration. This way you can avoid repeating some of the settings that are usually the same in each profile.</p>"
msgstr "<p>V globálním profilu se definuje nastavení, které je společné pro všechny profily. Hodnoty nastavení u jiných profilů se přidají ke globální konfiguraci. Tímto způsobem se můžete vyhnout opakovanému nastavování stejných voleb pro každý profil.</p>"

#: fckeditor.module:62
msgid "<p>The FCKeditor module allows Drupal to replace textarea fields with a rich text or <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym> editor. This editor brings many of the powerful functionalities of known desktop editors like Word to the web. It's relatively lightweight and doesn't require any kind of installation on the client computer.</p><p>More information about the editor is located at the !fckeditorlink. A small user guide is located at !userguidelink.</p>"
msgstr "<p>Modul FCKeditor umožňuje Drupalu, aby nahradit obyčejná vstupní pole pro text výkonným HTML editorem typu <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym>. Tento editor poskytuje webovým stránkám mnoho pokročilých funkcí známých z běžných kancelářských aplikací jako je Word. Je přitom poměrně jednoduchý a nemusí se instalovat na koncových počítačích.</p><p>Podrobnější informace najdete na !fckeditorlink. Stručná uživatelská příručka je na !userguidelink.</p>"

#: fckeditor.module:64;72;77;544
msgid "FCKeditor homepage"
msgstr "domovská stránka FCKeditoru"

#: fckeditor.module:65;73
msgid "FCKeditor userguide"
msgstr "Uživatelská příručka FCKeditoru"

#: fckeditor.module:67
msgid "<p>Profiles can be defined based on user roles. A FCKeditor profile can define which pages receive this FCKeditor capability, what buttons or themes are enabled for the editor, how the editor is displayed, and a few other editor functions. It is possible also to define the Global Profile that will hold values that will be appended to all other profiles.</p><p>Lastly, only users with the <code>!access1</code> !permission will be able to use FCKeditor. </p>"
msgstr "<p>Profily se definují pro uživatelské role. V profilu FKCeditoru lze nastavit, u kterých polí se bude FCKeditor používat, které funkce a témata budou aktivní, jak se bude editor zobrazovat, a několik dalších funkcí. Je také možné nastavit globální profil, ve kterém bude nastavení společné pro všechny profily.</p><p>Pouze uživatele s oprávněním <code>!access1</code> budou moci FCKeditor používat.</p>"

#: fckeditor.module:67;1637
msgid "permission"
msgstr "oprávnění"

#: fckeditor.module:67;631;660;1495;1589;1637;139
msgid "access fckeditor"
msgstr "přístup k fckeditoru"

#: fckeditor.module:70
msgid "<p>The FCKeditor module allows Drupal to replace textarea fields with a rich text or <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym> editor. This editor brings many of the powerful functionalities of known desktop editors like Word to the web. It's relatively lightweight and doesn't require any kind of installation on the client computer.</p><p>More information is located at the !fckeditorlink. A small user guide is located at !userguidelink.</p>"
msgstr "<p>Modul FCKeditor umožňuje Drupalu, aby nahradit obyčejná vstupní pole pro text výkonným HTML editorem typu <acronym title=\"What You See Is What You Get\">WYSIWYG</acronym>. Tento editor poskytuje webovým stránkám mnoho pokročilých funkcí známých z běžných kancelářských aplikací jako je Word. Je přitom poměrně jednoduchý a nemusí se instalovat na koncových počítačích.</p><p>Podrobnější informace najdete na !fckeditorlink. Stručná uživatelská příručka je na !userguidelink.</p>"

#: fckeditor.module:75
msgid "<h3>Installation</h3><p>Go to the !fckeditorlink and download the latest version. Then uncompress the contents of the \"fckeditor\" directory of the downloaded file to %fckeditordir.</p>"
msgstr "<h3>Instalace</h3><p>Navštivte !fckeditorlink a stáhněte nejnovější verzi editoru. Archiv rozbalte do adresáře \"fckeditor\", který je v adresáři %fckeditordir.</p>"

#: fckeditor.module:80
msgid "<h3>Configuration</h3><ol><li>Enable the module as usual from Drupal's admin pages.</li><li>Grant permissions for use of FCKeditor in <code>!path2</code></li><li>Under <code>!path1</code>, create the fckeditor profiles. In each profile you can choose which textareas will be replaced by FCKeditor, select default toolbar and configure some more advanced settings </li><li>For the Rich Text Editing to work you also need to configure your !filterlink for the users that may access Rich Text Editing. Either grant those users Full HTML access or use the following: <br/><code>!filter</code>. </li><li>To have a better control over line breaks, you may disable <code>Line break converter</code> in the chosen filter (recommended).</li><li>Modify the fckeditor.config.js file to custom your needs (optional).<br />You may copy the needed configuration lines from the default FCKeditor configuration settings (modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js), the lines in fckeditor.config.js will override most settings.</li></ol>"
msgstr "<h3>Nastavení</h3><ol><li>Aktivujte modul obvyklým způsobem z administrace Drupalu.</li><li>Nastavte oprávnění používat FCKeditor v <code>!path2</code></li><li>V <code>!path1</code> vytvořte profily. V každém profilu můžete nastavit, u kterých polí se bude FCKeditor používat, zvolit výchozí podobu nástrojové lišty a nastavit další pokročilé funkcí</li><li>Aby uživatelům fungovalo bohaté formátování textu, je nutné také nastavit přístup v !filterlink. Buď povolte uživatelům filtr Úplné HTML nebo použijte následující: <br/><code>!filter</code>. </li><li>K lepšímu ovládání konců řádek je doporučeno ve zvoleném filtru vypnout <code>Zlom konců řádek</code>.</li><li>Volitelně můžete FCKeditor upravit podle svých představ v souboru fckeditor.config.js.<br />Můžete zkopírovat potřebné řádky konfigurace z výchozí souboru nastavení FKCeditoru (modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js); většina řádků v souboru fckeditor.config.js se uplatní přednostně."

#: fckeditor.module:82
msgid "Administer > Settings > FCKeditor"
msgstr "Administrace > Nastavení > FKCeditor"

#: fckeditor.module:83
msgid "Administer > User Management > Access Control"
msgstr "Administrace > Uživatelé > Kontrola přístupu"

#: fckeditor.module:88
msgid "filters"
msgstr "filtry"

#: fckeditor.module:90
msgid "<h3>Installation troubleshooting</h3><p>If your FCKeditor does not show you must check if all files are extracted correctly. The directory %fckeditordir should have the following files <code>fckeditor.js, fckconfig.js, fckstyles.xml, fcktemplates.xml</code> and a directory named <code>editor</code>.</p>"
msgstr "<h3>Řesení potíží při instalaci</h3><p>Pokud se FCKeditor nezobrazuje, zkontrolujte, zda jsou všechny soubory rozbaleny na správném místě. Adresář %fckeditordir by měl obsahovat soubory <code>fckeditor.js, fckconfig. js, fckstyles.xml, fcktemplates.xml</code> a adresář pojmenovaný <code>editor</code>.</p>"

#: fckeditor.module:94
msgid "The correct directory structure is as follows: <blockquote><pre>!structure</pre></blockquote>"
msgstr "Správná struktura adresářů je následující: <blockquote><pre>!structure</pre></blockquote>"

#: fckeditor.module:97
msgid "<h3>Plugins: Teaser break and Pagebreak</h3><p>By default, FCKeditor module comes with two plugins that can handle teaser break (&lt;!--break--&gt;) and pagebreak (&lt;!--pagebreak--&gt;). You can enable any (or even both) of them.<ol><li>Open <code>!fckeditor.config.js</code> and uncomment these three lines: <pre>!code</pre></li><li>The second step is to add buttons to the toolbar (in the same file). The button names are: <code>DrupalBreak, DrupalPageBreak</code>. For example if you have a toolbar with an array of buttons defined as follows: <pre>!buttons1</pre> simply add those two buttons at the end of array: <pre>!buttons2</pre> (remember about single quotes).</li></ol></p>"
msgstr "<h3>Rozšíření: zlom stránky a oddělovač úvodního odstavce</h3><p>FCKeditor implicitně obsahuje dvě rozšíření pro oddělovač úvodního odstavce (&lt;!--break--&gt;) a pro zlom stránky (&lt;!--pagebreak--&gt;). Můžete aktivovat jeden nebo oba.<ol><li>Otevřete soubor <code>!fckeditor.config.js</code> a odkomentujte následující tři řádky: <pre>!code</ pre></li><li>Druhým krokem je přidání tlačítek do nástrojové lišty (ve stejném souboru). Tato tlačítka mají tato jména: <code>DrupalBreak, DrupalPageBreak</code>. Například pokud máte lištu s polem tlačítek definovaných takto <pre>!buttons1</pre>, stačí přidat tyto dvě tlačítka na konec pole: <pre>!buttons2</pre> (nezapomeňte na apostrofy).</li></ol></p>"

#: fckeditor.module:108
msgid "<h3>Uploading images and files</h3><p>There are three ways of uploading files: By using the built-in file browser, by using a module like !imce or using the core upload module.</p>"
msgstr "<h3>Nahrávání obrázků a souborů</h3><p>Soubory lze nahrávat jedním ze tří způsobů: použít vestavěný prohlížeč souborů editoru, použít modul jako je !imce nebo použít výchozí modul Drupalu pro nahrávání souborů."

#: fckeditor.module:110;1980
msgid "IMCE"
msgstr "IMCE"

#: fckeditor.module:114
msgid "<h3>How to enable the file browser</h3><p>The editor gives the end user the flexibility to create a custom file browser that can be integrated on it. The included file browser allows users to view the content of a specific directory on the server and add new content to that directory (create folders and upload files).</p><p><ol><li>To enable file browsing you need to edit the connector configuration file in your fckeditor module directory, the file should be in:<blockquote><code>!config3</code> <br/> (FCKeditor 2.5+)<br/><br/> or <br/><br/><code>!config1</code><br/> and <br/><code>!config2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote></p><p>In this file(s) you will need to enable the file browser by adding one line that includes file with the special authentication function for Drupal (<code>filemanager.config.php</code>). Add this code: <blockquote><code>!code1</code><br/> (FCKeditor 2.5+)</blockquote> or <blockquote><code>!code2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote> straight below this line: <blockquote><code>!code3</code></blockquote> The config.php file also holds some other important settings, please take a look at it and adjust it to your needs (optional).</p></li>"
msgstr "<h3>Jak aktivovat prohlížeč souborů</h3><p>Editor umožňuje uživateli vytvoření vlastního prohlížeče souborů, který s ním může být integrován. Vložený prohlížeč souborů umožňuje přístup k vybranému adresáři na serveru a přidávat do tohoto adresáře nové soubory (tj. vytvářet adresáře a nahrávat soubory).</   p><p><ol><li>Prohlížení souborů aktivujete tak, že upravíte soubor konektoru ve vašem adresáři s modulem fckeditor; tento soubor je v <blockquote><code>!config3</code> <br/> (FCKeditor 2.5+)<br/><br/> nebo <br/><br/><code>!config1</code><br/> a <br/><code>!config2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote></       p><p>V tomto souboru je potřeba aktivovat prohlížeč souborů přidáním řádky s názvem souboru, ve kterém je speciální autentizační funkce do Drupalu (<code>filemanager.config.php</code>). Přidejte tento kód: <blockquote><code>!code1</code><br/> (FCKeditor 2.5+)</blockquote> nebo <blockquote><code>!code2</code> <br/> (FCKeditor 2.3.x - 2.4.x)</blockquote> hned pod následující řádku: <blockquote><code>!code3</code></blockquote> Soubor config.php rovněž obsahuje některá důležitá nastavení, volitelně je můžete upravit podle svých potřeb.</p></li>"

#: fckeditor.module:124
msgid "<li>As of Drupal 5.2, additional step is required: locate file named <code>settings.php</code> inside your drupal directory (usually <code>sites/default/settings.php</code>) and set <strong><code>&#36;cookie_domain</code></strong> variable to the appropiate domain (remember to uncomment that line). If you not do this, FCKeditor will claim that file browser is disabled</li>"
msgstr "<li>Od verze Drupalu 5.2 je nutné provést ještě jeden krok: v souboru <code>settings.php</code>, který je ve vašem instalačním adresáři Drupalu (obvykle <code>sites/default/settings.php</code>) nastavte proměnnou <strong><code>&#36; cookie_domain</code></strong> pro správnou doménu (nezapomeňte řádek odkomentovat). Pokud to neuděláte, bude FCKeditor tvrdit, že prohlížeč souborů je deaktivován.</li>"

#: fckeditor.module:125
msgid "<li>Enabling file uploads is <strong>a security risk</strong>. That's why you have to grant a !link to enable the file browser to certain groups.</li>"
msgstr "<li>Funkce nahrávání souborů představuje <strong>bezpečnostní riziko</strong>. Proto je potřeba, abyste povolili !link, aby určité skupiny uživatel mohly prohlížeč souborů používat.</li>"

#: fckeditor.module:125
msgid "separate permission"
msgstr "samostatné oprávnění"

#: fckeditor.module:126
msgid "<li>Lastly, adjust the !fb for each !profile.</li></ol>"
msgstr "<li>A konečně, upravte !fb pro každý !profile.</li></ol>"

#: fckeditor.module:126;1966;1975
msgid "File browser settings"
msgstr "Nastavení prohlížeče souborů"

#: fckeditor.module:126
msgid "profile"
msgstr "profil"

#: fckeditor.module:127
msgid "<h3>Modules: Image Assist</h3><p>Image Assist can be integrated with FCKeditor. To do this, simply copy the <code>!iaf1</code> file to <code>!iaf2</code>.</p>"
msgstr "<h3>Moduly: Image Assist</h3><p>Module Image Assist lze s FCKeditorem integrovat. Stačí nakopírovat soubor <code>!iaf1</code> do <code>!iaf2</code>.</p>"

#: fckeditor.module:311
#: fckeditor.info:0
msgid "FCKeditor"
msgstr "FCKeditor"

#: fckeditor.module:313
msgid "Configure the rich editor."
msgstr "Nastavení HTML editoru"

#: fckeditor.module:317
msgid "XSS Filter"
msgstr "Filtr XSS"

#: fckeditor.module:318
msgid "XSS Filter."
msgstr "Filtr XSS."

#: fckeditor.module:378;488
msgid "Include mode selected, but no fields/paths given. Enter at least one path or field where FCKeditor should appear."
msgstr "Je zvolen vkládací režim, ale nejsou určeny žádná pole ani cesty. Zadejte alespoň jednu cestu nebo pole, kde se FCKeditor bude zobrazovat."

#: fckeditor.module:382
msgid "Minimum rows must be a valid number"
msgstr "Minimální počet řádků musí být celé číslo."

#: fckeditor.module:386;1210
msgid "If FCKeditor is enabled by default, popup window must be disabled."
msgstr "Pokud je FCKeditor povolen implicitně, vyskakovací okno nesmí být povoleno."

#: fckeditor.module:390;1214
msgid "If toggle is enabled, popup window must be disabled."
msgstr "Pokud je přepínač povolen, vyskakovací okno nesmí být povoleno."

#: fckeditor.module:394
msgid "You must give a profile name."
msgstr "Musíte zadat jméno profilu."

#: fckeditor.module:398
msgid "Enter valid width. Ex: 400 or 100%"
msgstr "Vložte korektní šířku, např. 400 nebo 100%."

#: fckeditor.module:403
msgid "CSS path is not empty. Please set the \"Editor CSS\" option to \"define css\" mode."
msgstr "Cesta pro styl CSS není prázdná. Nastavte volbu \"Editor CSS\" na hodnotu \"definovat css\"."

#: fckeditor.module:406
msgid "Double quotes are not allowed in CSS path."
msgstr "V cestě pro styl CSS nemohou být uvozovky."

#: fckeditor.module:409;421
msgid "Enter valid path, do not surround it with quotes."
msgstr "Vložte korektní cestu bez uvozovek."

#: fckeditor.module:415
msgid "Path to predefined styles is not empty. Please set the \"Predefined styles\" option to \"define path to fckstyles.xml\" mode."
msgstr "Cesta pro přednastavené styly není prázdná. Nastavte volbu \"Přednastavené styly\" na hodnotu \"definovat cestu k fckstyles.xml\"."

#: fckeditor.module:418
msgid "Double quotes are not allowed in path."
msgstr "V cestě nemohou být uvozovky."

#: fckeditor.module:427
msgid "Enter valid, semicolon separated, list of HTML font formats (no semicolon at the end of list expected)."
msgstr "Vložte korektní seznam formátů písem pro HTML, oddělené středníkem (za poslední položku středník nepatří)."

#: fckeditor.module:435;443;495;503
msgid "Invalid field specified: %1"
msgstr "Je zadáno neplatné pole: %1"

#: fckeditor.module:452;460;512;520
msgid "Invalid path specified: %1"
msgstr "Je zadána neplatná cesta: %1"

#: fckeditor.module:467
msgid "Path to uploaded files is required."
msgstr "Musíte zadat cestu k nahraným souborům."

#: fckeditor.module:470
msgid "Absolute path to uploaded files is required."
msgstr "Musíte zadat absolutní cestu k nahraným souborům."

#: fckeditor.module:540
msgid "checking for %filename"
msgstr "kontroluji %filename"

#: fckeditor.module:542
msgid "The FCKeditor component is not installed correctly. Please go to the !fckeditorlink to download the latest version. After that you must extract the files to %modulepath and make sure that the directory %modulesubdir and the file %modulefile exist. Refer to the !readme for more information."
msgstr "Komponenta FCKeditoru není správně nainstalována. Prosím navštivte adresu !fckeditorlink a stáhněte nejnovější verzi. Poté rozbalte soubory do adresáře %modulepath a ujistěte se, že adresář %modulesubdir a soubor %modulefile existují. Více informací najdete v !readme ."

#: fckeditor.module:575;580
msgid "Edit FCKeditor profile"
msgstr "Úprava profilu FCKeditoru"

#: fckeditor.module:586
msgid "Deleted profile"
msgstr "Profil byl smazán"

#: fckeditor.module:592
msgid "Deleted Global profile"
msgstr "Globální profil byl smazán"

#: fckeditor.module:596;1608
msgid "Create profile"
msgstr "Vytvořit profil"

#: fckeditor.module:597;1612
msgid "Update profile"
msgstr "Upravit profil"

#: fckeditor.module:600
msgid "Your FCKeditor profile has been updated."
msgstr "Váš profil pro FCKeditor byl upraven."

#: fckeditor.module:600
msgid "Your FCKeditor profile has been created."
msgstr "Váš profil pro FCKeditor byl vytvořen."

#: fckeditor.module:608;1466
msgid "Create global profile"
msgstr "Vytvořit globální profil"

#: fckeditor.module:609;1470
msgid "Update global profile"
msgstr "Upravit globální profil"

#: fckeditor.module:613
msgid "FCKeditor global profile has been saved."
msgstr "Globální profil FCKeditoru byl uložen."

#: fckeditor.module:622
msgid "FCKeditor settings"
msgstr "Nastavení FCKeditoru"

#: fckeditor.module:626
msgid "Could not find the FCKeditor engine installed at <strong>!fckeditor-directory</strong>. Please !download, uncompress it and copy the folder into !fckeditor-path."
msgstr "Nemohu najít jádro FCKeditoru nainstalované v adresáři <strong>!fckeditor-directory</strong>. Prosím !download a rozbalte ho do adresáře !fckeditor-path."

#: fckeditor.module:626
msgid "download FCKeditor"
msgstr "stáhněte FCKeditor"

#: fckeditor.module:630
msgid "There is currently no role with the <strong>!access</strong> permission. Visit !acl administration section."
msgstr "Žádná uživatelská role nemá aktuálně nastaveno oprávnění <strong>!access</strong>. Navštivte sekci administrace !acl."

#: fckeditor.module:631
msgid "Access control"
msgstr "Kontrola přístupu."

#: fckeditor.module:649
msgid "No FCKeditor profiles found. At this moment, nobody is able to use FCKeditor. Create new profile below."
msgstr "Nebyl nalezen žádný profil FCKeditoru. V tuto chvíli nemůže nikdo FCKeditor používat. Vytvořte prosím nový profil."

#: fckeditor.module:660
msgid "Not all roles with <strong>!access</strong> permission are associated with FCKeditor profiles. As a result, users having the following roles may be unable to use FCKeditor: !list Create new or edit FCKeditor profiles below and in the <strong>Basic setup</strong> section, check &quot;Roles allowed to use this profile&quot;."
msgstr "Ne všechny uživatelské role s oprávnění <strong>!access</strong> jsou provázány s nějakým profilem FCKeditoru. Tím pádem uživatelé následujících rolí nebudou moci FCKeditor používat: !list. Vytvořte nový nebo upravte existující profil a v sekci <strong>Základní nastavení</strong> zkontrolujte &quot;Role, které mohou používat tento profil&quot;."

#: fckeditor.module:710;737
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

#: fckeditor.module:710
msgid "Roles"
msgstr "Role"

#: fckeditor.module:710;737
msgid "Operations"
msgstr "Akce"

#: fckeditor.module:719;736
msgid "edit"
msgstr "upravit"

#: fckeditor.module:719;736
msgid "delete"
msgstr "smazat"

#: fckeditor.module:722
msgid "Profiles"
msgstr "Profily"

#: fckeditor.module:724
msgid "Create new profile"
msgstr "Vytvořit nový profil"

#: fckeditor.module:727
msgid "No profiles found. Click here to !create."
msgstr "Nenalezen žádný profil. Kliknutím můžete !create."

#: fckeditor.module:727
msgid "create a new profile"
msgstr "vytvořit nový profil"

#: fckeditor.module:732
msgid "Global Profile not found. Click here to !create."
msgstr "Globální profil nenalezen. Kliknutím můžete !create."

#: fckeditor.module:732
msgid "create the global profile"
msgstr "vytvořit globální profil"

#: fckeditor.module:735
msgid "Global Settings"
msgstr "Globální nastavení"

#: fckeditor.module:736
msgid "FCKeditor Global Profile"
msgstr "Globální profil FCKeditoru"

#: fckeditor.module:896;897
msgid "Switch to plain text editor"
msgstr "Přepnout na obyčejný editor"

#: fckeditor.module:896;897
msgid "Switch to rich text editor"
msgstr "Přepnout na rozšířený editor"

#: fckeditor.module:1088
msgid "Open rich editor"
msgstr "Otevřít editor HTML"

#: fckeditor.module:1101
msgid "The ID for !excluding this element is: !id - the path is: !path"
msgstr "ID pro !excluding tohoto prvku je !id - cesta je : !path "

#: fckeditor.module:1102
msgid "excluding or including"
msgstr "vyloučení nebo zahrnutí"

#: fckeditor.module:1125
msgid "Rich Text Editor settings"
msgstr "Nastavení rosšířeného editoru"

#: fckeditor.module:1133;1782
msgid "Default state"
msgstr "Výchozí stav"

#: fckeditor.module:1135;1175;1784;1824
msgid "enabled"
msgstr "zapnuto"

#: fckeditor.module:1135;1175;1784;1824
msgid "disabled"
msgstr "vypnuto"

#: fckeditor.module:1136
msgid "Should rich-text editing be enabled or disabled by default in textarea fields? If disabled, rich text editor may still be enabled using toggle or popup window."
msgstr "Má být rozšířený editor implicitně povolen pro textová vstupní pole? Pokud není, lze jej přesto aktivovat přepínačem nebo vyskakovacím oknem."

#: fckeditor.module:1141;1790
msgid "Show disable/enable rich text editor toggle"
msgstr "Zobrazovat přepínač zapnutí/vypnutí rozšířeného editoru"

#: fckeditor.module:1143;1151;1200;1645;1792;1800;1849;1899;1907;1987;1994
msgid "true"
msgstr "ano"

#: fckeditor.module:1143;1151;1200;1645;1792;1800;1849;1899;1907;1987;1994
msgid "false"
msgstr "ne"

#: fckeditor.module:1144
msgid "Whether or not to show the disable/enable rich text editor toggle below the textarea. Works only if FCKeditor is not running a popup window (see below)."
msgstr "Určuje, zda se bude pod textovým vstupním polem zobrazovat přepínač pro rozšířený editor. Funguje pouze pokud FCKeditor neběží ve vyskakovacím okně (viz níže)."

#: fckeditor.module:1149;1798
msgid "Use FCKeditor in a popup window"
msgstr "Používat FCKeditor ve vyskakovacím okně"

#: fckeditor.module:1152;1801
msgid "If this option is enabled a link to a popup window will be used instead of a textarea replace."
msgstr "Pokud je tato volba povolena, bude místo přepínače vstupního pole použit odkaz k vyskakovacímu oknu."

#: fckeditor.module:1157;1806
msgid "Skin"
msgstr "Téma vzhledu"

#: fckeditor.module:1160
msgid "Choose a FCKeditor skin."
msgstr "Zvolte téma vzhledu pro FCKeditor."

#: fckeditor.module:1165;1814
msgid "Toolbar"
msgstr "Nástrojová lišta"

#: fckeditor.module:1168
msgid "Choose a FCKeditor toolbar set."
msgstr "Zvolte nástrojovou lištu pro FCKeditor."

#: fckeditor.module:1173;1822
msgid "Start the toolbar expanded"
msgstr "Spouštět nástrojovou lištu otevřenou."

#: fckeditor.module:1176;1825
msgid "The toolbar start expanded or collapsed."
msgstr "Zda bude nástrojová lišta při spuštění sbalená nebo otevřená."

#: fckeditor.module:1181;1830
msgid "Width"
msgstr "Šířka"

#: fckeditor.module:1183;1832
msgid "Width in pixels or percent. Ex: 400 or 100%"
msgstr "Šířka v pixelech nebo procentech, např. 400 nebo 100%"

#: fckeditor.module:1190;1839
msgid "Language"
msgstr "Jazyk"

#: fckeditor.module:1193;1842
msgid "The language for the FCKeditor interface."
msgstr "Jazyk pro uživatelské rozhraní FCKeditoru."

#: fckeditor.module:1198;1847
msgid "Auto-detect language"
msgstr "Automaticky zjistit jazyk"

#: fckeditor.module:1201;1850
msgid "Use auto detect user language feature."
msgstr "Určuje, zda se použije fukce automatické detekce pro lokalizaci uživatelského rozhraní."

#: fckeditor.module:1218
msgid "Enter valid width. Example: 400 or 100%."
msgstr "Vložte korektní šířku, např. 400 nebo 100%."

#: fckeditor.module:1453;1594
msgid "administer"
msgstr "spravovat"

#: fckeditor.module:1454;1595;0
msgid "fckeditor"
msgstr "fckeditor"

#: fckeditor.module:1455
msgid "Add new FCKeditor global profile"
msgstr "Přidat nový globální profil FCKeditoru"

#: fckeditor.module:1462
msgid "Global profile already exist. Only one global profile is allowed."
msgstr "Globální profil již existuje. Může existovat pouze jeden globální profil."

#: fckeditor.module:1475
msgid "Main setup"
msgstr "Hlavní nastavení"

#: fckeditor.module:1487
msgid "Role precedence"
msgstr "Priorita rolí"

#: fckeditor.module:1489
msgid "A user having <strong>multiple roles</strong> gets the permissions of the highest one. Sort role IDs according to their <strong>precedence from higher to lower</strong> by putting > in between.<br />"
msgstr "Uživatel, který má <strong>více rolí</strong>, získá oprávnění nejvyšší z nich. Uspořádejte identifikátory rolí podle důležitosti <strong>od nejvyšší po nejnižší</strong> tak, že mezi ně vložíte znak >."

#: fckeditor.module:1492
msgid "Here is the id-name pairs of roles having access to FCKeditor:"
msgstr "Zde jsou dvojice identifikátorů rolí, které mají přístup do FCKeditoru:"

#: fckeditor.module:1495
msgid "You haven't assigned the <code>!access1</code> !permissions yet."
msgstr "Zatím jste nenastavili !permissions <code>!access1</code>."

#: fckeditor.module:1495;1590
msgid "permissions"
msgstr "oprávnění"

#: fckeditor.module:1500;1701
msgid "Visibility settings"
msgstr "Nastavení viditelnosti"

#: fckeditor.module:1507;1715
msgid "Use inclusion or exclusion mode"
msgstr "Použít vylučovací nebo zahrnovací režim"

#: fckeditor.module:1509;1717
msgid "exclude"
msgstr "vylučovací"

#: fckeditor.module:1509;1717
msgid "include"
msgstr "zahrnovací"

#: fckeditor.module:1510;1718
msgid "Choose the way of disabling/enabling FCKeditor on selected fields/paths (see below). Use exclude to disable FCKeditor on selected fields/paths. Use include if you want to load FCKeditor only on selected paths/fields."
msgstr "Zvolte, jakým způsobem se bude FCKeditor zapínat/vypínat na vybraných polích/cestách (viz níže). Vylučovací režim na vybraných polích/cestách FCKeditor vypne. Zahrnovací režim zapne FCKeditor pouze na zvolených polích/cestách."

#: fckeditor.module:1520;1728
msgid "Fields to exclude/include"
msgstr "Pole pro vyloučení/zahrnutí"

#: fckeditor.module:1526;1734
msgid "Enter names (HTML ID's) of fields that may or may not have an FCKeditor, depending on the chosen option for the inclusion/exclusion mode.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines."
msgstr "Vložte jména polí, která smí nebo nesmí používat FKCeditor v závislosti na zvoleném režimu.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky."

#: fckeditor.module:1536;1744
msgid "Paths to exclude/include"
msgstr "Cesty pro vyloučení/zahrnutí"

#: fckeditor.module:1542;1750
msgid "Enter drupal paths here, depending on the chosen option for the inclusion/exclusion mode.<br />Paths may be used the same way as in the drupal blocks configuration.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines. <br />You may also use * as a wildcard character (for example <code>comment/*</code>)."
msgstr "Vložte cesty Drupalu v závislosti na zvoleném režimu.<br />Cesty lze používat stejně jako v nastavení bloků.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky.<br />Můžete také použít * jako zástupný znak (např. <code>comment/*</code>)."

#: fckeditor.module:1547;1755
msgid "Force simplified toolbar on the following fields"
msgstr "Pro následující pole používat zjednodušenou nástrovou lištu"

#: fckeditor.module:1551;1760
msgid "Enter names (HTML ID's) of fields that should have the simplified toolbar.<br />If you don't want to use this feature, simply leave this field empty.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines."
msgstr "Vložte jména polí, která mají mít zjednodušenou nástrojovou lištu.<br />Pokud tuto volbu nechcete používat, nechte toto pole prázdné.<br />Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky."

#: fckeditor.module:1556;1765
msgid "Force simplified toolbar on the following paths"
msgstr "Pro následující cesty používat zjednodušenou nástrovou lištu"

#: fckeditor.module:1560;1770
msgid "Enter drupal paths that should have the simplified toolbar.<br />If you don't want to use this feature, simply leave this field empty.<br />Paths may be used the same way as in the drupal blocks configuration.<br />You may separate the different entries by commas, spaces or newlines.<br />You may also use * as a wildcard character (for example <code>comment/*</code>)."
msgstr "Vložte jména cest, které mají mít zjednodušenou nástrojovou lištu.<br />Pokud tuto volbu nechcete       používat, nechte toto pole prázdné.<br />Cesty lze používat stejně jako v nastavení bloků. Jednotlivá jména můžete oddělovat čárkami, mezerami nebo novými řádky.<br />Můžete také použít * jako zástupný znak (např. <code>comment/*</code>)."

#: fckeditor.module:1587
msgid "You haven't assigned <code>!access1</code> !permissions yet.<br/>It is recommended to assign the <code>!access1</code> !permissions before updating FCKeditor profiles."
msgstr "Zatím jste nenastavili !permissions <code>!access1</code>.<br />Je doporučeno nastavit !permissions <code>!access1</code> ještě před upravou profilu."

#: fckeditor.module:1596
msgid "Add new FCKeditor profile"
msgstr "Přidat nový profil FCKeditoru"

#: fckeditor.module:1606
msgid "Not all user roles are shown since they already have fckeditor profiles. You must first unassign profiles in order to add them to a new one."
msgstr "Nejsou zobrazeny všechny uživatelské role, protože některé už mají svůj profil. Musíte je z jednoho profilu odebrat, abyste je mohli přidat do jiného."

#: fckeditor.module:1617
msgid "Basic setup"
msgstr "Základní nastavení"

#: fckeditor.module:1624
msgid "Profile name"
msgstr "Jméno profilu"

#: fckeditor.module:1628
msgid "Enter a name for this profile. This name is only visible within the fckeditor administration page."
msgstr "Zadejte jméno profilu. Toto jméno je viditelné pouze na administrační stránce FCKeditoru."

#: fckeditor.module:1634
msgid "Roles allowed to use this profile"
msgstr "Role, které mohou tento profil používat"

#: fckeditor.module:1637
msgid "Only roles with '!access1' permission will be shown here. If no role is available, make sure that you have assigned the '!access1' !permission."
msgstr "Pouze role s oprávněním '!access1' se zde zobrazí. Pokud nevidíte žádnou roli, ujistěte se, že jste nastavili !permission '!access1'."

#: fckeditor.module:1643
msgid "Allow users to customize FCKeditor appearance"
msgstr "Povolit uživatelům upravovat vzhled FCKeditoru"

#: fckeditor.module:1646
msgid "If allowed, users will be able to override <code>Editor appearance</code> by visiting their profile page."
msgstr "Pokud je povoleno, uživatelé budou moci přenastavit <code>Vzhled editoru</code> na stránce svého uživatelského profilu."

#: fckeditor.module:1651
msgid "Security"
msgstr "Bezpečnost"

#: fckeditor.module:1652
msgid "Because Drupal stores content in an unmodified form, it is necessary to perform additional security checks before FCKeditor renders the Html content for editing."
msgstr "Jelikož Drupal ukládá obsah v nezměněné podobě, je nutné provádět dodatečné bezpečnostní kontroly dříve, než FCKeditor vygeneruje HTML pro editování."

#: fckeditor.module:1652
msgid "Without security filters, when you decide to edit an article which contains a malicious attack (like xss), that code will be rendered along with the html and therefore executed by your browser."
msgstr "Pokud budete editovat obsah stránky, která obsahuje škodlivý kód (např. XSS), a nepoužijete bezpečnostní filtr, tento kód se vygeneruje spolu s ostatním HTML a tím pádem se ve vašem prohlížeči spustí. "

#: fckeditor.module:1652
msgid "Before FCKeditor renders the content in its editor, it makes an AJAX call to check the node's textarea for which filters are checked below and are in the textarea's input format."
msgstr "Ještě než FCKeditor vygeneruje obsah stránky do textového pole, přes AJAX u stránky zkontroluje níže zaškrtnuté filtry, které náleží k formátu textu stránky."

#: fckeditor.module:1652
msgid "For example, if you're using a Filtered HTML input format and have checked the HTML filter below, it will be executed. However, if you edit node with Full HTML input format assigned, HTML filter will not be executed."
msgstr "Například pokud používáte formát textu Omezené HTML a níže zaškrtnete filtr HTML, kontrola se spustí. Pokud ale editujete stránku s formátem textu HTML bez omezení, kontrola filtru HTML se provádět nebude."

#: fckeditor.module:1652
msgid "Most obvious is when using a custom module's security filter which allows html attributes but strips attribute xss when viewed, but FCKeditor will attempt to show original content when edited which could be malicious. Now same filter if checked below will run when edited to clean up content."
msgstr "Nejzřejmější je situace při použití bezpečnostního filtru externího modulu, který povoluje atributy HTML, ale při náhledu odstraňuje atribut xss. FCKeditor se při editování pokusí zobrazit původní obsah, který může být škodlivý. Pokud bude stejný filtr zaškrtnut zde, před editací se spustí a vyčistí obsah."

#: fckeditor.module:1661
msgid "Security filters"
msgstr "Bezpečnostní filtry"

#: fckeditor.module:1662
msgid "Please choose carefully all filters that protect your content (probably not all filters listed below are security filters)."
msgstr "S rozmyslem prosím vyberte všechny filtry, které chrání váš obsah. Je pravděpodobné, že ne všechny filtry níže budou bezpečnostní."

#: fckeditor.module:1690
msgid "Security settings"
msgstr "Nastavení bezpečnosti"

#: fckeditor.module:1693
msgid "Always run security filters for FCKeditor."
msgstr "Bezpečnostní filtry pro FCKeditor spouštět vždy."

#: fckeditor.module:1694
msgid "Run security filters only when FCKeditor is set to start automatically."
msgstr "Bezpečnostní filtry spouštět jen tehdy, pokud se FCKeditor spouští automaticky."

#: fckeditor.module:1696
msgid "There are two ways of starting FCKeditor: automatically and manually (via toggle or in a popup). If you decide to apply security filters only when FCKeditor starts automatically, you'll not be protected when toggling manually from plain textarea to FCKeditor or when using FCKeditor in a popup mode. So choose this option only, if you can detect various attacks (mainly XSS) by yourself just by looking at the HTML code."
msgstr "FCKeditor lze spouštět dvěma způsoby: automaticky nebo manuálně přes přepínač nebo vyskakovací okno. Pokud aplikujete bezpečnostní filtry jen v případe automatického spouštění, nebudete chráněni, když zapnete editor dodatečně. Tuto volbu proto používejte, pouze pokud dokážete odhalit různé útoky (zejména XSS) sami, pouhým pohledem na kód HTML."

#: fckeditor.module:1708
msgid "Minimum rows"
msgstr "Minimální počet řádků"

#: fckeditor.module:1710
msgid "FCKeditor will be triggered if the textarea has more rows than entered here. Enter '1' if you do not want to use this feature."
msgstr "FCKeditor se spustí, pokud bude mít dané vstupní pole více řádku, než je zde zadáno. Zadáte-li '1', nebude se tato funkce uplatňovat."

#: fckeditor.module:1775
msgid "Editor appearance"
msgstr "Vzhled editoru"

#: fckeditor.module:1785
msgid "Default editor state. If disabled, rich text editor may still be enabled using toggle or popup window."
msgstr "Výchozí stav editoru. Pokud je vypnut, lze je aktivovat přepínačem nebo vyskakovacím oknem."

#: fckeditor.module:1793
msgid "Whether or not to show the disable/enable rich text editor toggle below the textarea. Works only if FCKeditor is not running in a popup window (see below)."
msgstr "Určuje, zda se bude pod textovým vstupním polem zobrazovat přepínač pro rozšířený editor. Funguje pouze pokud FCKeditor neběží ve vyskakovacím okně (viz níže)."

#: fckeditor.module:1809
msgid "Choose a default skin."
msgstr "Zvolte výchozí téma vzhledu"

#: fckeditor.module:1817
msgid "Choose a default toolbar set. To define new toolbar, edit <code>fckeditor.config.js</code> located in !module_path."
msgstr "Zvolte výchozí nástrojovou lištu. Můžete také vytvořit novou lištu v souboru <code>fckeditor.config.js</code>, který je v module_path."

#: fckeditor.module:1865
msgid "Cleanup and output"
msgstr "Výstup a úpravy vstupu"

#: fckeditor.module:1872
msgid "Enter mode"
msgstr "Režim pro Enter"

#: fckeditor.module:1875
msgid "Set which tag FCKeditor should use when [Enter] key is pressed."
msgstr "Nastavte, která značka se má použít, když uživatel stiskne [Enter]."

#: fckeditor.module:1880
msgid "Shift + Enter mode"
msgstr "Režim pro Shift+Enter"

#: fckeditor.module:1883
msgid "Set which tag FCKeditor should use when [Shift] + [Enter] is pressed."
msgstr "Nastavte, která značka se má použít, když uživatel stiskne [Shift]+[Enter]."

#: fckeditor.module:1888
msgid "Font formats"
msgstr "Formáty písem"

#: fckeditor.module:1892
msgid "Semicolon separated list of HTML font formats. Allowed values are: p;div;pre;address;h1;h2;h3;h4;h5;h6"
msgstr "Seznam formátů písem pro HTML, oddělovačem je středník. Povolené hodnoty jsou p;div;pre;address;h1;h2;h3;h4;h5;h6"

#: fckeditor.module:1897
msgid "Apply source formatting"
msgstr "Aplikovat formátování zdroje"

#: fckeditor.module:1900
msgid "When set to \"true\" the editor will format the XHTML when switching from WYSIWYG view to Source view, by inserting line breaks on some tags endings and indenting paragraphs, tables and lists."
msgstr "Pokud je povoleno, editor bude formátovat text při přepnutí z WYSIWYG pohledu na zdrojový pohled tak, že za některé ukončovací značky vloží řádkové zlomy a bude zarovnávat odstavce, tabulky a seznamy."

#: fckeditor.module:1905
msgid "Format output"
msgstr "Formátování výstupu"

#: fckeditor.module:1908
msgid "When set to \"true\" the editor will format the XHTML output by inserting line breaks on some tags endings and indenting paragraphs, tables and lists."
msgstr "Pokud je povoleno, editor bude formátovat text tak, že za některé ukončovací značky vloží řádkové zlomy a bude zarovnávat odstavce, tabulky a seznamy."

#: fckeditor.module:1923
msgid "CSS"
msgstr "CSS"

#: fckeditor.module:1930
msgid "Editor CSS"
msgstr "Editor CSS"

#: fckeditor.module:1932
msgid "use theme css"
msgstr "používat styl tématu"

#: fckeditor.module:1932
msgid "define css"
msgstr "definovat css"

#: fckeditor.module:1932;1949
msgid "FCKeditor default"
msgstr "výchozí styl"

#: fckeditor.module:1933
msgid "Defines the CSS to be used in the editor area.<br />use theme css - load style.css from current site theme.<br/>define css - enter path for css file below.<br />FCKeditor default - uses default CSS from editor."
msgstr "Určuje, který styl CSS bude editor používat.<br />používat styl tématu - nahraje style.css z aktuálního tématu vzhledu vašeho webu.<br / >definovat css - můžete zadat cestu ke svému vlastnímu stylu.<br />výchozí styl - použije se implicitní styl FCKeditoru."

#: fckeditor.module:1938
msgid "CSS path"
msgstr "Cesta ke stylu CSS"

#: fckeditor.module:1942
msgid "Enter path to CSS file (<em>example: css/editor.css</em>) or a list of css files seperated by a comma (<em>example: /themes/garland/style.css,http://example.com/style.css</em>).<br />Macros: %h (host name: !host), %t (path to theme: !theme)<br />Be sure to select \"define css\" above."
msgstr "Vložte cestu ke stylu (<em>např.: css/editor.css</em>) nebo seznam cest k několika souborům oddělených čárkami (<em>např.: /themes/garland/style.css,http://example.com/style.css</em>).<br />Makra: %h (host name: !host), %t (cesta k tématu: !theme).<br />Ujistěte se, že je nastavena volba \"definovat css\"."

#: fckeditor.module:1947
msgid "Predefined styles"
msgstr "Přednastavené styly"

#: fckeditor.module:1949
msgid "use theme fckstyles.xml"
msgstr "použít téma fckstyles.xml"

#: fckeditor.module:1949
msgid "define path to fckstyles.xml"
msgstr "nastavit cestu k fckstyles.xml"

#: fckeditor.module:1950
msgid "Define the location of <code>fckstyles.xml</code> file. It is used by the &quot;Style&quot; dropdown list available in the Default toolbar.<br />Copy !fckstyles.xml inside your theme directory (<code>!theme</code>) and adjust it to your needs."
msgstr "Určete umístění souboru <code>fckstyles.xml</code>. Ten se používá v rozbalovacím menu &quot;Styl&quot;, které je součástí výchozí nástrojové lišty editoru.<br />Zkopírujte !fckstyles.xml do adresáře tématu vzhledu (<code>!theme</code>), kde jej můžete upravit podle svých potřeb."

#: fckeditor.module:1955
msgid "Predefined styles path"
msgstr "Cesta k přednastaveným stylům"

#: fckeditor.module:1959
msgid "Enter path to XML file with predefined styles (<em>example: /fckstyles.xml</em>).<br />Macros: %h (host name: !host), %t (path to theme: !theme), %m (path to FCKeditor module: !module)<br />Be sure to select \"define path to fckstyles.xml\" above."
msgstr "Vložte cestu k souboru XML s přednastavenými styly (<em>např.: /fckstyles.xml</em>).<br />Makra: %h (host name: !host), %t (cesta k tématu: !theme).<br />Ujistěte se, že je nastavena volba \"nastavit cestu k fckstyles.xml\"."

#: fckeditor.module:1969
msgid "The file browser settings are not diplayed because you have configured IMCE to handle file browsing."
msgstr "Nastavení prohlížeče souborů není zobrazeno, protože máte pro manipulaci se soubory nainstalován a nakonfigurován modul IMCE."

#: fckeditor.module:1978
msgid "Set file browser settings. If you enable file uploads and disable basic and advanced file management, you will need to manage your images and other files with the core upload module or a contrib module like !imce. Please note that these options require manual configuration, check !readme for more information.<br />"
msgstr "Nastavte prohlížeč souborů. Pokud povolíte nahrávání souborů, ale zakážete základní a pokročilou správu souborů, budete muset spravovat obrázky a další soubory výchozím modulem Drupalu nebo externím modulem jako je !imce. Tyto volby ovšem vyžadují manuální konfiguraci, více informací najdete v !readme.<br />"

#: fckeditor.module:1988
msgid "Allow basic file management"
msgstr "Povolit základní správu souborů"

#: fckeditor.module:1990
msgid "Allow quick uploads."
msgstr "Povolit rychlé nahrávání"

#: fckeditor.module:1995
msgid "Allow advanced file management"
msgstr "Povolit pokročilou správu souborů"

#: fckeditor.module:1997
msgid "Allow file management in the advanced file manager."
msgstr "Povolit správu souborů v rozšířeném manažeru souborů"

#: fckeditor.module:2005
msgid "Path to uploaded files"
msgstr "Cesta k nahraným souborům"

#: fckeditor.module:2009
msgid "Path to uploaded files relative to the document root.<br />Available wildcard characters:<br/><strong>%b</strong> - base URL path of the Drupal installation (!base).<br/><strong>%f</strong> - Drupal file system path where the files are stored (!files).<br /><strong>%u</strong> - User ID.<br />Current path: !path"
msgstr "Cesta k nahraným souborům je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři dokumentu.<br />Dostupné zástupné znaky:<br /><strong>%b</strong> - základní URL instalace Drupalu (!base).<br/><strong>%f</strong> - cesta k adresáři souborovému systému Drupalu (!files).<br /><strong>%u</strong> - ID uživatele.<br />Aktuální cesta: !path"

#: fckeditor.module:2013
msgid "Absolute path to uploaded files"
msgstr "Absolutní cesta k nahraným souborům"

#: fckeditor.module:2017
msgid "The path to the local directory (in the server) which points to the path defined above. If empty, FCKeditor will try to discover the right path.<br />Available wildcard characters:<br/><strong>%d</strong> - server path to document root (!root).<br /><strong>%b</strong> - base URL path of the Drupal installation (!base).<br/><strong>%f</strong> - Drupal file system path where the files are stored (!files).<br /><strong>%u</strong> - User ID.<br />Current path: !path"
msgstr "Cesta k lokálnímu adresáři na serveru, který odpovídá cestě definované výše. Když není zadána žádná hodnota, FCKeditor se pokusí ji najít.<br />Dostupné zástupné znaky:<br /><strong>%d</strong> - cesta ke kořenovému adresáři dokumentu na serveru (!root).<br /><strong>%b</strong> - základní URL instalace Drupalu (!base).<br/><strong>%f</strong> - cesta k adresáři souborovému systému Drupalu (!files).<br /><strong>%u</strong> - ID uživatele.<br />Aktuální cesta: !path"

#: fckeditor.module:2020
msgid "Setting relative path to uploaded files has been disabled because private downloads are enabled and this path is calculated automatically."
msgstr "Nastavení relativní cesty k nahraným souborům bylo zablokováno, protože stahování je nastaveno jako soukromé a tato cesta se nastavuje automaticky."

#: fckeditor.module:2022
msgid "Setting path to uploaded files has been disabled because private downloads are enabled and this path is calculated automatically."
msgstr "Nastavení cesty k nahraným souborům bylo zablokováno, protože stahování je nastaveno jako soukromé a tato cesta se nastavuje automaticky."

#: fckeditor.module:2029
msgid "Advanced options"
msgstr "Pokročilé volby"

#: fckeditor.module:2036
msgid "Link to paths only"
msgstr "Odkaz pouze na cesty"

#: fckeditor.module:2036
msgid "Link using internal: links"
msgstr "Odkaz používající interní linky"

#: fckeditor.module:2036
msgid "Allow user to select between paths and internal links"
msgstr "Povolit uživatelům volbu mezi cestami a interními linky"

#: fckeditor.module:2037
msgid "Path Filter & Link To Content integration"
msgstr "Filtr cest a integrace Odkazu na data"

#: fckeditor.module:2039
msgid "With !plink extension it is possible to use :internal links. By default !link extension is linking to nodes using paths."
msgstr "S rozšířením !plink je možné používat interní linky. Implicitně rozšíření !link poskytuje uzly používající cesty."

#: fckeditor.module:2039
msgid "Path Filter"
msgstr "Filtr cest"

#: fckeditor.module:2039
msgid "Link To Content"
msgstr "Odkaz na data"

#: fckeditor.module:2044
msgid "Custom javascript configuration"
msgstr "Volitelné nastave Javascriptu"

#: fckeditor.module:2048
msgid "Warning: to change FCKeditor configuration globally, you should modify the config file: <code>!fckeditor_config</code>.<br/>Sometimes it is required to change the FCKeditor configuration for selected profile. Use this box to define settings that are uniqe for this profile.<br/>Available options are listed in the !docs.<br/>Warning: if you make something wrong here, FCKeditor may fail to load.<br/>For example to disable some advanced tabs in dialog windows in FCKeditor, add the following: !example"
msgstr "Varování: globální nastavení FCKeditoru byste měli editovat v souboru <code>!fckeditor_config</code>.<br/>Někdy je nutné pozměnit konfiguraci FCKeditoru pro daný profil.<br />Dostupné volby najdete v !docs.<br />Varování: pokud zde něco nastavíte špatně, je možné, že se FCKeditor vůbec nenahraje.<br />Například když potřebujete zrušit některé záložky v dialogových oknech FCKeditoru, napište následující: !example "

#: fckeditor.module:2051
msgid "FCKeditor documentation"
msgstr "Dokumentace FCKeditoru"

#: fckeditor.module:2191;2195
msgid "Yes, delete!"
msgstr "Ano, smazat!"

#: fckeditor.module:2192
msgid "!profile profile"
msgstr "profil !profile"

#: fckeditor.module:2196
msgid "Global Profile"
msgstr "Globální profil"

#: fckeditor.module:2199
msgid "Confirm profile deletion"
msgstr "Potvrďte smazání profilu"

#: fckeditor.module:2200
msgid "You're about to delete the FCKeditor profile, read the question below carefully."
msgstr "Chystáte se smazat profil FCKeditoru, buďte prosím opatrní."

#: fckeditor.module:2202
msgid "<p>Are you sure that you want to delete the !profile?</p><p>!yes !no</p>"
msgstr "<p>Jste si jisti, že chcete smazat !profile?</p><p>!yes !no</p>"

#: fckeditor.module:2205
msgid "Cancel"
msgstr "Zrušit"

#: fckeditor.module:139
msgid "administer fckeditor"
msgstr "spravovat fckeditor"

#: fckeditor.module:139
msgid "allow fckeditor file uploads"
msgstr "povolit nahrávání souborů"

#: fckeditor.info:0
msgid "Enables the usage of FCKeditor (WYSIWYG) instead of plain text fields."
msgstr "Umožní používání FCKeditoru (WYSIWYG) místo obyčejného vstupního textového pole."