summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMagnus Gunnarsson2011-01-04 00:35:20 +0000
committerMagnus Gunnarsson2011-01-04 00:35:20 +0000
commit3d1ab0d2cb0e98cd1afb4ff9590005577a639b39 (patch)
tree7d8503465b492d5472f110dab98b2a31c6282ff2
parentf256b4cb9fc37e6d9a7be576fecbaf0026e7ae95 (diff)
#3891604 by Magnus: Imported translation to localization server and removed CVS file.
-rw-r--r--date_popup/translations/date_popup.sv.po67
-rw-r--r--date_repeat/translations/date_repeat.sv.po163
-rw-r--r--translations/date_api.sv.po295
-rw-r--r--translations/general.sv.po84
-rw-r--r--translations/includes.sv.po184
-rw-r--r--translations/theme.se.po30
6 files changed, 0 insertions, 823 deletions
diff --git a/date_popup/translations/date_popup.sv.po b/date_popup/translations/date_popup.sv.po
deleted file mode 100644
index 8bded27..0000000
--- a/date_popup/translations/date_popup.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (date_popup)
-# Generated from files:
-# date_popup.module,v 1.42.2.1.2.41 2009/02/16 23:46:08 karens
-# date_popup.info: n/a
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - Popup 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:25+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: date_popup/date_popup.module:221
-msgid "Clear"
-msgstr "Rensa"
-
-#: date_popup/date_popup.module:222
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
-
-#: date_popup/date_popup.module:266
-msgid "Previous field"
-msgstr "Föregående fält"
-
-#: date_popup/date_popup.module:266
-msgid "Next field"
-msgstr "Nästa fält"
-
-#: date_popup/date_popup.module:266
-msgid "Increment"
-msgstr "Öka"
-
-#: date_popup/date_popup.module:266
-msgid "Decrement"
-msgstr "Minska"
-
-#: date_popup/date_popup.module:315
-msgid "Field %field is required."
-msgstr "Fältet %field krävs."
-
-#: date_popup/date_popup.module:339
-msgid "Field %field is invalid."
-msgstr "Fäldet %field är inte giltigt."
-
-#: date_popup/date_popup.module:0
-msgid "date_popup"
-msgstr "date_popup"
-
-#: date_popup/date_popup.info:0
-#: date_tools/date_tools.module:416
-msgid "Date Popup"
-msgstr "Date Popup"
-
-#: date_popup/date_popup.info:0
-msgid "Enables jquery popup calendars and time entry widgets for selecting dates and times."
-msgstr "Aktiverar JQuery popupkalender och gränssnittskomponenter för tidsinlägg för att välja datum och tid."
-
diff --git a/date_repeat/translations/date_repeat.sv.po b/date_repeat/translations/date_repeat.sv.po
deleted file mode 100644
index c6aa713..0000000
--- a/date_repeat/translations/date_repeat.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,163 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (date_repeat)
-# Generated from files:
-# date_repeat_form.inc,v 1.15.4.13 2009/02/16 23:46:08 karens
-# date_repeat.module,v 1.30.4.9 2009/02/17 02:13:30 karens
-# date_repeat.info,v 1.5 2008/02/18 19:32:29 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - Repeat 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:40+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:68
-msgid "Repeat"
-msgstr "Upprepa"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:69
-msgid "Choose a frequency and period to repeat this date. If nothing is selected, the date will not repeat."
-msgstr "Använd en frekvens och en period att upprepa detta datum. Om inget är valt kommer datumet inte att upprepas."
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:101
-msgid "Until"
-msgstr "Till"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:102
-msgid "Date to stop repeating this item."
-msgstr "Datum att sluta repetera denna post."
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:122
-msgid "Advanced"
-msgstr "Utökad"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:125
-msgid "If no advanced options are selected, the date will repeat on the day of week of the start date for weekly repeats, otherwise on the month and day of the start date. Use the options below to override that behavior to select specific months and days to repeat on. Use the 'Except' box to input dates that should be omitted from the results."
-msgstr "Om inga utökade inställningar är valda kommer datumet att upprepas varje vecka med samma veckodag som i startdatumet, annars per månad och startdatum. Använd alternativen nedan för att åsidosätta detta beteende för att välja specifik månad och dag att upprepa runt. Använd rutan \"Utom\" för att mata in datum som skall undantas från resultatet."
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:134;145;156
-msgid "-- Any"
-msgstr "-- Någon"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:143
-msgid "Day of Month"
-msgstr "Dag av månad"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:154
-msgid "Day of Week"
-msgstr "Dag av vecka"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:168
-msgid "Except"
-msgstr "Utom"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:169
-msgid "Dates to omit from the list of repeating dates."
-msgstr "Datum att åsidosätta från listan av upprepade datum."
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:258
-msgid "Delete"
-msgstr "Radera"
-
-#: date_repeat/date_repeat_form.inc:258
-msgid "Current exceptions"
-msgstr "Nuvarande undantag"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:41
-msgid "-- Period"
-msgstr "-- Period"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:51
-msgid "-- Frequency"
-msgstr "-- Frekvens"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:55
-msgid "Every @number"
-msgstr "Varje @number"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:205
-msgid "!repeats_every_interval on the !date_order !day_of_week"
-msgstr "!repeats_every_interval för !date_order !day_of_week"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:208
-msgid "!repeats_every_interval every !day_of_week"
-msgstr "!repeats_every_interval varje !day_of_week"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:211
-msgid "and"
-msgstr "och"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:221
-msgid "!repeats_every_interval on the !month_days of !month_names"
-msgstr "!repeats_every_interval på !month_days of !month_names"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:224
-msgid "!repeats_every_interval on !month_names"
-msgstr "!repeats_every_interval på !month_names"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:232
-msgid "!repeats_every_interval !count times"
-msgstr "!repeats_every_interval !count gånger"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:236
-msgid "!repeats_every_interval until !until_date"
-msgstr "!repeats_every_interval tills !until_date"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:243
-msgid "!repeats_every_interval except !except_dates"
-msgstr "!repeats_every_interval utom !except_dates"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:247
-msgid "!repeats_every_interval where the week start on !day_of_week"
-msgstr "!repeats_every_interval där veckan startar med en !day_of_week"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:249
-msgid "Repeats !interval !bymonth !byday !count !until !except."
-msgstr "Upprepar !interval !bymonth !byday !count !until !except."
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:184
-msgid "every week"
-msgid_plural "every @count weeks"
-msgstr[0] "varje vecka"
-msgstr[1] "var @count vecka"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:187
-msgid "every month"
-msgid_plural "every @count months"
-msgstr[0] "varje månad"
-msgstr[1] "var @count månad"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:190
-msgid "every year"
-msgid_plural "every @count years"
-msgstr[0] "varje år"
-msgstr[1] "var @count år"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:193
-msgid "every day"
-msgid_plural "every @count days"
-msgstr[0] "varje dag"
-msgstr[1] "var @count dag"
-
-#: date_repeat/date_repeat.module:0
-msgid "date_repeat"
-msgstr "date_repeat"
-
-#: date_repeat/date_repeat.info:0
-msgid "Date Repeat API"
-msgstr "Date Repeat API"
-
-#: date_repeat/date_repeat.info:0
-msgid "A Date Repeat API to calculate repeating dates and times from iCal rules."
-msgstr "Ett Date Repeat API för att räkna ut upprepande datum och tider för regler från iCal."
-
diff --git a/translations/date_api.sv.po b/translations/date_api.sv.po
deleted file mode 100644
index d985994..0000000
--- a/translations/date_api.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,295 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (date_api)
-# Generated from files:
-# date_api.module,v 1.64.2.5.2.69 2009/02/17 11:31:53 karens
-# date_api.install,v 1.16.2.1.2.14 2009/02/16 23:46:08 karens
-# date_api.info,v 1.6 2008/02/18 19:32:28 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - date_api 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:58+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: date_api.admin.inc:40;243
-msgid "remove"
-msgstr "ta bort"
-
-#: date_api.admin.inc:48
-msgid "No custom formats configured. Please <a href=\"@link\">add</a> some."
-msgstr "Inga anpassade format konfigurerade. Var vänlig <a href=\"@link\">lägg till</a> några."
-
-#: date_api.admin.inc:64
-msgid "Format string"
-msgstr "Formatsträng"
-
-#: date_api.admin.inc:66
-msgid "A user-defined date format. See the <a href=\"@url\">PHP manual</a> for available options. This format is currently set to display as <span>%date</span>."
-msgstr "Ett användarbestämt datumformat. Se <a href=\"@url\">manualen förPHP</a> för tillgängliga alternativ. Detta format är för närvarande satt att visas som <span>%date</date>."
-
-#: date_api.admin.inc:72
-msgid "Save configuration"
-msgstr "Spara konfigurering"
-
-#: date_api.admin.inc:91
-msgid "Date formats"
-msgstr "Datumformat"
-
-#: date_api.admin.inc:162
-msgid "Are you sure you want to remove the format %format?"
-msgstr "Är du säker på att du vill ta bort formatet %format?"
-
-#: date_api.admin.inc:164;200
-msgid "This action cannot be undone."
-msgstr "Denna handing kan inte ångras."
-
-#: date_api.admin.inc:165;201
-msgid "Remove"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: date_api.admin.inc:179
-msgid "Removed date format %format."
-msgstr "Tog bort datumformatet %format"
-
-#: date_api.admin.inc:198
-msgid "Are you sure you want to remove the format type %format?"
-msgstr "Är du säker på att du vill ta bort formattypen %format?"
-
-#: date_api.admin.inc:215
-msgid "Removed date format type %format."
-msgstr "Tog bort datumformatstypen %format."
-
-#: date_api.admin.inc:231
-msgid "!type date format"
-msgstr "!type datumformat"
-
-#: date_api_elements.inc:404
-msgid "The year must be a number between %min and %max."
-msgstr "Året måste vara ett nummer mellan %min och %max."
-
-#: date_api_elements.inc:413
-msgid "The month must be a number between 1 and 12."
-msgstr "Månaden måste vara ett nummer mellan 1 och 12."
-
-#: date_api_elements.inc:423
-msgid "The day must be a number between !min and !max."
-msgstr "Dagen måste vara ett nummer mellan !min och !max."
-
-#: date_api_elements.inc:430
-msgid "The hour must be a number between !min and !max."
-msgstr "Timmen måste vara ett nummer mellan !min och !max."
-
-#: date_api_elements.inc:437
-msgid "The minute must be a number between !min and !max."
-msgstr "Minuten måste vara ett nummer mellan !min och !max."
-
-#: date_api_elements.inc:444
-msgid "The second must be a number between !min and !max."
-msgstr "Sekunden måste vara ett nummer mellan !min och !max."
-
-#: date_api_elements.inc:457
-msgid "A valid value is required."
-msgstr "Ett giltigt värde krävs."
-
-#: date_api_elements.inc:460
-msgid "Field %field has errors."
-msgstr "Fältet %field innehåller fel."
-
-#: date_api_elements.inc:501
-msgid "A valid date is required for %title."
-msgstr "Ett giltig datum krävs för %title."
-
-#: date_api_elements.inc:504
-msgid "%title is invalid."
-msgstr "%title är inte giltigt."
-
-#: date_api_ical.inc:86;95;101;122
-msgid "date ical"
-msgstr "datum ical"
-
-#: date_api_ical.inc:86
-msgid "HTTP Request Error importing %filename: @error"
-msgstr "HTTP Request Error importing %filename: @error"
-
-#: date_api_ical.inc:95
-msgid "Failed to open file: %filename"
-msgstr "Kunde inte öppna filen: %filename"
-
-#: date_api_ical.inc:101
-msgid "Invalid calendar file: %filename"
-msgstr "Ogiltig kalenderfil: %filename"
-
-#: date_api_ical.inc:122
-msgid "Invalid calendar file."
-msgstr "Ogiltig kalenderfil."
-
-#: date_api.module:421
-msgid "Long"
-msgstr "Långt"
-
-#: date_api.module:422
-msgid "Medium"
-msgstr "Mellan"
-
-#: date_api.module:423
-msgid "Short"
-msgstr "Kort"
-
-#: date_api.module:529
-msgid "!timezone"
-msgstr "!timezone"
-
-#: date_api.module:615
-msgid "!day-name Sunday|Monday|Tuesday|Wednesday|Thursday|Friday|Saturday"
-msgstr "!day-name söndag|måndag|tisdag|onsdag|torsdag|fredag|lördag"
-
-#: date_api.module:616
-msgid "!day-abbreviation Sun|Mon|Tue|Wed|Thu|Fri|Sat"
-msgstr "!day-abbreviation sön|mån|tis|ons|tors|fre|lör"
-
-#: date_api.module:617
-msgid "!day-abbreviation S|M|T|W|T|F|S"
-msgstr "!day-abbreviation S|M|T|O|T|F|L"
-
-#: date_api.module:618
-msgid "!day-abbreviation SU|MO|TU|WE|TH|FR|SA"
-msgstr "!day-abbreviation sö|må|ti|on|to|fr|lö"
-
-#: date_api.module:619
-msgid "!ampm-abbreviation am|pm|AM|PM"
-msgstr "!ampm-abbreviation am|pm|AM|PM"
-
-#: date_api.module:620
-msgid "!datetime Year|Month|Day|Week|Hour|Minute|Second|All Day|All day"
-msgstr "!datetime År|Månad|Dag|Vecka|Timme|Minut|Sekund|Hela Dagen|Hela dagen"
-
-#: date_api.module:621
-msgid "!datetime_plural Years|Months|Days|Weeks|Hours|Minutes|Seconds"
-msgstr "!datetime_plural År|Månader|Dagar|Veckor|Timmar|Minuter|Sekunder"
-
-#: date_api.module:622
-msgid "!date_order Every|First|Second|Third|Fourth|Fifth"
-msgstr "!date_order Varje|Första|Sekund|Tredje|Fjärde|Femte"
-
-#: date_api.module:623
-msgid "!date_order |Last|Next to last|Third from last|Fourth from last|Fifth from last"
-msgstr "!date_order |Sista|Näst sista|Tredje från slutet|Fjärde från slutet|Femte från slutet"
-
-#: date_api.module:624
-msgid "!date_nav Prev|Next|Today"
-msgstr "!date_nav Föregående|Nästa|Idag"
-
-#: date_api.module:627
-msgid "!month-name |January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December"
-msgstr "!month-name |januari|februari|mars|april|maj|juni|juli|augusti|september|oktober|november|december"
-
-#: date_api.module:628
-msgid "!month-abbreviation |Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec"
-msgstr "!month-abbreviation |jan|feb|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|okt|nov|dec"
-
-#: date_api.module:735
-msgid "!time ago"
-msgstr "!time sedan"
-
-#: date_api.module:54
-msgid "Formats"
-msgstr "Format"
-
-#: date_api.module:55;65
-msgid "Allow users to configure date formats"
-msgstr "Låt användare konfigurera datumformat"
-
-#: date_api.module:64
-msgid "Configure"
-msgstr "Konfigurera"
-
-#: date_api.module:74
-msgid "Date and time lookup"
-msgstr "Uppslag av datum och tid"
-
-#: date_api.module:80
-msgid "Custom formats"
-msgstr "Anpassade format"
-
-#: date_api.module:81
-msgid "Allow users to configure custom date formats."
-msgstr "Låt användare konfigurera anpassade datumformat."
-
-#: date_api.module:89
-msgid "Add format"
-msgstr "Lägg till format"
-
-#: date_api.module:90
-msgid "Allow users to add additional date formats."
-msgstr "Låt användare lägga till ytterligare datumformat."
-
-#: date_api.module:99
-msgid "Delete date format"
-msgstr "Radera datumformat"
-
-#: date_api.module:100
-msgid "Allow users to delete a configured date format."
-msgstr "Låt användare radera konfigurerade datumformat."
-
-#: date_api.module:108
-msgid "Delete date format type"
-msgstr "Radera typ av datumformat"
-
-#: date_api.module:109
-msgid "Allow users to delete a configured date format type."
-msgstr "Låt användare radera en konfigurerad typ av datumformat."
-
-#: date_api.module:0
-msgid "date_api"
-msgstr "date_api"
-
-#: date_api.install:152
-msgid "Per-user timezone name."
-msgstr "Namn på tidszon enligt användare."
-
-#: date_api.install:286;304;330
-msgid "date module cannot be updated until after Views has been updated. Please return to <a href=\"@update-php\">update.php</a> and run the remaining updates."
-msgstr "modulen Date kan inte uppdateras förrän Views har uppdateras. Återgå till <a href=\"@update-php\">update.php</a> och kör de återstående uppdateringarna."
-
-#: date_api.install:287;305;331
-msgid "date.module has updates, but cannot be updated until views.module is updated first."
-msgstr "date.module har uppdateringar, men kan inte uppdateras innan views.module har uppdaterats."
-
-#: (duplicate) date_api.install:234
-msgid "The Date API module requires the <a href=\"@link\">Date PHP4 module</a> for PHP versions less than 5.2."
-msgstr "Modulen Date API kräver <a href=\"@link\">modulen Date PHP4</a> för versioner av PHP lägre än 5.2."
-
-#: (duplicate) date_api.install:238
-msgid "Date API requirements"
-msgstr "krav för Date API"
-
-#: date_api.info:0
-#: date_tools/date_tools.module:410
-msgid "Date API"
-msgstr "Date API"
-
-#: date_api.info:0
-msgid "A Date API that can be used by other modules."
-msgstr "Ett Datum API som kan användas av andra moduler."
-
-#: date_api.info:0
-#: date/date.info:0
-#: date_locale/date_locale.info:0
-#: date_php4/date_php4.info:0
-#: date_popup/date_popup.info:0
-#: date_repeat/date_repeat.info:0
-#: date_timezone/date_timezone.info:0
-#: date_tools/date_tools.info:0
-msgid "Date/Time"
-msgstr "Datum/Tid"
-
diff --git a/translations/general.sv.po b/translations/general.sv.po
deleted file mode 100644
index a7252de..0000000
--- a/translations/general.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (general)
-# Generated from files:
-# date_api_elements.inc,v 1.49.2.1.2.37 2009/01/10 22:38:51 karens
-# date_popup.module,v 1.42.2.1.2.34 2009/01/10 22:38:51 karens
-# date_api_sql.inc,v 1.9.2.3.2.32 2008/12/03 20:15:33 karens
-# date_api.module,v 1.64.2.5.2.57 2009/01/10 22:38:51 karens
-# theme.inc,v 1.1.4.29 2008/12/03 15:44:27 karens
-# date_repeat_form.inc,v 1.15.4.12 2009/01/10 22:38:51 karens
-# date_repeat.module,v 1.30.4.7 2008/11/21 16:27:35 karens
-# date_admin.inc,v 1.40.2.3.2.27 2009/01/10 22:38:51 karens
-# date_tools.module,v 1.1.2.2 2009/01/10 22:38:52 karens
-# date_api_argument_handler.inc,v 1.1.2.29 2009/01/10 22:38:52 karens
-# date_elements.inc,v 1.46.2.2.2.43 2009/01/10 22:56:13 karens
-# date_api_filter_handler.inc,v 1.1.2.16 2009/01/11 00:24:26 karens
-# date.module,v 1.61.2.4.2.40 2009/01/10 22:38:51 karens
-# date_php4.module,v 1.4.6.5 2008/10/05 17:05:20 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - general 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:57+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: date_api.admin.inc:147
-#: date_locale/date_locale.module:252
-msgid "Configuration saved."
-msgstr "Inställningar sparade."
-
-#: date_api.admin.inc:165;201
-#: date_locale/date_locale.module:214
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: date_api_elements.inc:148
-#: date_popup/date_popup.module:253;288
-msgid "Format: @date"
-msgstr "Format: date"
-
-#: date_api_sql.inc:695
-#: date/date_admin.inc:356
-#: date_tools/date_tools.module:153
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:62
-msgid "Granularity"
-msgstr "Finkornighet"
-
-#: date/date_admin.inc:72;78
-#: date_popup/date_popup.module:266
-msgid "Now"
-msgstr "Nu"
-
-#: date/date_admin.inc:275;276;277;278
-#: date/date_elements.inc:324
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:256
-msgid "From date"
-msgstr "Datum från"
-
-#: date/date_admin.inc:280;281;282;283
-#: date/date_elements.inc:326
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:259
-msgid "To date"
-msgstr "Datum till"
-
-#: date_locale/date_locale.module:209
-#: date_php4/date_php4.module:54
-#: date_tools/date_tools.module:193
-msgid "Save"
-msgstr "Spara"
-
-#: date_tools/date_tools.module:419
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:77
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
diff --git a/translations/includes.sv.po b/translations/includes.sv.po
deleted file mode 100644
index af1190e..0000000
--- a/translations/includes.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,184 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (includes)
-# Generated from files:
-# date_api.views.inc,v 1.1.2.6 2008/11/30 13:58:27 karens
-# date_api_argument_handler.inc,v 1.1.2.29 2009/01/10 22:38:52 karens
-# date_api_filter_handler.inc,v 1.1.2.16 2009/01/11 00:24:26 karens
-# date_navigation_plugin_style.inc,v 1.1.2.8 2009/01/10 22:38:52 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - includes 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:57+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: includes/date_api.views.inc:78;85
-msgid "Date browser"
-msgstr "Bläddrare för datum"
-
-#: includes/date_api.views.inc:79
-msgid "Date back/next navigation to attach to other displays. Requires the Date argument."
-msgstr "Navigeringarna tillbaka/nästa för datum att lägga till andra visningar. Kräver argumentet Date."
-
-#: includes/date_api.views.inc:101
-msgid "Date browser style"
-msgstr "Stil på bläddrare för datum"
-
-#: includes/date_api.views.inc:102
-msgid "Creates back/next navigation."
-msgstr "Skapar navigeringen tillbaka/nästa"
-
-#: includes/date_api.views.inc:129
-msgid "Filter any Views date field by a date argument, using any common ISO date/period format (i.e. YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD, YYYY-W99, YYYY-MM-DD--P3M, P90D, etc)."
-msgstr "Filtrera datumfält för Views genom ett datumargument genom att använda ett vanligt format för ISO datum/period (exempel YYYY, YYYY-MM, YYYY-MM-DD, YYYY-W99, YYYY-MM-DD--P3M, P90D, och så vidare)."
-
-#: includes/date_api.views.inc:132;142
-msgid "Undated"
-msgstr "Ej daterad"
-
-#: includes/date_api.views.inc:139
-msgid "Filter any Views date field."
-msgstr "Filtrera datumfält för Views."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:67
-msgid "Select the type of date value to be used in defaults, summaries, and navigation. For example, a granularity of 'month' will set the default date to the current month, summarize by month in summary views, and link to the next and previous month when using date navigation."
-msgstr "Välj typ av värde för datum som skall användas i förvalt, summeringar, och navigering. Till exempel: en finkornighet på \"månader\" kommer att ange det förvalda datumet till nuvarande månad, summering på månad i vyn för summeringar, och länka till nästa och föregående månad när navigering för datum används."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:71
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:109
-msgid "Date year range"
-msgstr "Spännvidd för år"
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:74
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:112
-msgid "Set the allowable minimum and maximum year range for this argument, either a -X:+X offset from the current year, like '-3:+3' or an absolute minimum and maximum year, like '2005:2010'. When the argument is set to a date outside the range, the page will be returned as 'Page not found (404)'."
-msgstr "Anger den tillåtna minsta och mesta spännvidden av år för detta argument. Antingen en kompensation -Z:+Z från det nuvarande året, såsom \"-3:+3\" eller ett absolut minsta och mesta år, såsom \"2005:2010\". När argumentet har angivits till ett datum utanför spännvidden kommer sidan att returneras som \"Sida inte funnen (404)\"."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:83
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:121
-msgid "Date field(s)"
-msgstr "Datumfält"
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:88
-msgid "Select one or more date fields to filter with this argument. Do not select both the 'From date' and 'To date' for CCK date fields, only one of them is needed."
-msgstr "Välj ett eller flera datumfält att filtrera på med detta argument. Välj inte både \"Datum från\" och \"Datum till\" för CCK datumfält. Enbart ett av dem är nödvändigt."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:91
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:129
-msgid "Method"
-msgstr "Metod"
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:93
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:131
-msgid "OR"
-msgstr "OR"
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:93
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:131
-msgid "AND"
-msgstr "AND"
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:95
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:133
-msgid "Method of handling multiple date fields in the same query. Return items that have any matching date field (date = field_1 OR field_2), or only those with matches in all selected date fields (date = field_1 AND field_2)."
-msgstr "Metod för att hantera flera datumfält i samma databasfråga. Återger poster som har matchande datumfält (date = field_1 OR field_2), eller enbart de med matchningar i alla valda datumfält (date = field_1 AND field_2)."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:107
-msgid "You must select at least one date field for this argument."
-msgstr "Du måste välja åtminstone ett datumfält för detta argument."
-
-#: includes/date_api_argument_handler.inc:111
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:144
-msgid "Date year range must be in the format -9:+9 or 2005:2010."
-msgstr "Spännvidden för år måste vara på formatet -9:+9 eller 2005:2010."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:76
-msgid "Select"
-msgstr "Välj"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:78
-msgid "Popup"
-msgstr "Popup"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:99
-msgid "Date form type"
-msgstr "Typ av formulär för datum"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:102
-msgid "Choose the form element to use for date selection."
-msgstr "Välj element för formulär att använda för val av datum."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:106
-msgid "Select a granularity for the date filter. For instance, selecting 'day' will create a filter where users can select the year, month, and day."
-msgstr "Välj en finkornighet för filtreringen av datum. Till exempel, genom att välja \"dag\" kommer ett filter skapas där användare kan välja år, månad och dag."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:126
-msgid "Select date field(s) to filter with this argument."
-msgstr "Välj datumfält att filtrera på med detta argument."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:140
-msgid "You must select at least one date field for this filter."
-msgstr "Du måste välja åtminstone ett datumfält för detta filter."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:207
-msgid "Absolute value"
-msgstr "Fullständigt värde"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:210
-msgid "Date default"
-msgstr "Förvalt datum"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:212
-msgid "Relative value"
-msgstr "Relativt värde"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:212
-msgid "Relative values will be used if no date is set above. Use 'now' to default to the current date at runtime or add modifiers like 'now +1 day'. The To date default value is used when the operator is set to 'between' or 'not between'."
-msgstr "Relaterade värden kommer att användas om inget datum är angett ovan. Använd \"nu\" för att sätta förvalt till det nuvarande datumet, eller lägg till modifierare såsom \"now +1 day\". Förvalt värde för datum Till används när operatorn angivits till \"mellan\" eller \"inte mellan\"."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:212
-msgid "If the filter is exposed, these values will be used to set the inital value of the exposed filter. Leave both date and default values blank to start with no value in the exposed filter."
-msgstr "Om filtret visas kommer dessa värden att användas för att ange det första värdet på det visade filtret. Lämna båda datum och förvalt värde blankt för att inte ha något startvärde i det visade filtret."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:216
-msgid "To date default"
-msgstr "Förvalt datum Till"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:328
-msgid "Please set a default value for the To date as well as the From date when using default values with the Between or Not between operators."
-msgstr "Ange ett förvalt värde för datumet Till och även datum Från när du använder förvalda värden med operatorerna Mellan eller Inte mellan."
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:341
-msgid "Missing date fields!"
-msgstr "Datumfält saknas!"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:359
-msgid "(@field) <strong>Exposed</strong> @widget @format"
-msgstr "(@field) <strong>Visat</strong> @widget @format"
-
-#: includes/date_api_filter_handler.inc:365
-msgid "@min and @max"
-msgstr "@min och @max"
-
-#: includes/date_navigation_plugin_style.inc:24
-msgid "The %style cannot use more than one Date: Date argument."
-msgstr "%style kan inte använda fler än ett Datum: Argument för Datum."
-
-#: includes/date_navigation_plugin_style.inc:27
-msgid "The %style requires the Date: Date argument be set to default to the current date."
-msgstr "%style kräver datumet: Argument för Datum skall vara satt till förvalt för det valda datumet."
-
-#: includes/date_navigation_plugin_style.inc:34
-msgid "The %style requires the Date: Date argument."
-msgstr "%style kräver Datum: Argument för Datum."
-
diff --git a/translations/theme.se.po b/translations/theme.se.po
deleted file mode 100644
index bd11fa4..0000000
--- a/translations/theme.se.po
+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (theme)
-# Generated from files:
-# date-navigation.tpl.php,v 1.1.4.7 2008/10/19 14:23:47 karens
-# theme.inc,v 1.1.4.29 2008/12/03 15:44:27 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: Date - theme 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-07 19:12+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-25 19:57+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: theme/theme.inc:90
-msgid "Week of @date"
-msgstr "Vecka för @date"
-
-#: theme/theme.inc:327
-msgid "Timezone"
-msgstr "Tidszon"
-