summaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authorMagnus Gunnarsson2011-01-03 15:58:10 +0000
committerMagnus Gunnarsson2011-01-03 15:58:10 +0000
commit025bc7dcf18331af982b3aca2d3637a15a896fd9 (patch)
tree0e939540f46a1a06066ff5cbe5070d57b0862e1a
parenta858103543feaad5216981ce0623b4d30fedb9ac (diff)
#439594 by Magnus: Imported translation to localization server and removed CVS file.
-rw-r--r--modules/content_copy/translations/modules-content_copy.sv.po148
-rw-r--r--modules/content_permissions/translations/modules-content_permissions.sv.po55
-rw-r--r--modules/fieldgroup/translations/modules-fieldgroup.sv.po204
-rw-r--r--modules/nodereference/translations/modules-nodereference.sv.po179
-rw-r--r--modules/number/translations/modules-number.sv.po190
-rw-r--r--modules/text/translations/modules-text.sv.po135
-rw-r--r--modules/userreference/translations/modules-userreference.sv.po191
-rw-r--r--translations/content.sv.po243
-rw-r--r--translations/general.sv.po292
-rw-r--r--translations/includes-views-handlers.sv.po82
-rw-r--r--translations/includes-views.sv.po40
-rw-r--r--translations/includes.sv.po590
-rw-r--r--translations/theme.sv.po66
13 files changed, 0 insertions, 2415 deletions
diff --git a/modules/content_copy/translations/modules-content_copy.sv.po b/modules/content_copy/translations/modules-content_copy.sv.po
deleted file mode 100644
index cddae94..0000000
--- a/modules/content_copy/translations/modules-content_copy.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,148 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (content_copy)
-# Generated from files:
-# content_copy_export_form.tpl.php,v 1.1.2.2 2008/10/28 02:11:49 yched
-# content_copy.module,v 1.27.2.21 2009/02/26 23:15:54 yched
-# content_copy.info,v 1.6 2008/04/23 18:01:48 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Content Copy 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 12:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:04+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: content_copy_export_form.tpl.php:9
-#: content_copy.module:191;38
-msgid "Export"
-msgstr "Exportera"
-
-#: content_copy_export_form.tpl.php:10
-msgid "Label"
-msgstr "Etikett"
-
-#: content_copy_export_form.tpl.php:11
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
-#: content_copy_export_form.tpl.php:12
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
-#: content_copy.module:97
-msgid "This form will process a content type and one or more fields from that type and export the settings. The export created by this process can be copied and pasted as an import into the current or any other database. The import will add the fields to into an existing content type or create a new content type that includes the selected fields."
-msgstr "Detta formulär kommer att bearbeta en innehållstyp och ett eller flera fält från den typen och exportera inställningarna. Exporten skapad av denna bearbetning kan kopieras och klistras in som en import till den nuvarande, eller annan databas. Importen kommer att lägga till fält till den existerande innehållstypen eller skapa en ny innehållstyp som inkluderade valda fält."
-
-#: content_copy.module:103
-msgid "Types"
-msgstr "Typer"
-
-#: content_copy.module:107
-msgid "Select the content type to export."
-msgstr "Välj innehållstyp att exportera."
-
-#: content_copy.module:175
-msgid "Export data"
-msgstr "Exportera data"
-
-#: content_copy.module:180
-msgid "Copy the export text and paste it into another content type using the import function."
-msgstr "Kopiera den exporterade texten och klistra in den till en annan innehållstyp genom att använda funktionen för import."
-
-#: content_copy.module:184
-msgid "Content types"
-msgstr "Innehållstyper"
-
-#: content_copy.module:251
-msgid "Save field settings"
-msgstr "Spara inställningar för fält"
-
-#: content_copy.module:303
-msgid "This form will import field definitions exported from another content type or another database.<br/>Note that fields cannot be duplicated within the same content type, so imported fields will be added only if they do not already exist in the selected type."
-msgstr "Detta formulär kommer att importera definitioner på fält exporterade från annan innehållstyp eller annan databas.<br />Observera att detta fält inte kan vara en dublett inom samma innehållstp, så importerade fält kommer enbart att läggas till om de inte redan existerar i den valda typen."
-
-#: content_copy.module:306
-msgid "<Create>"
-msgstr "<Skapa>"
-
-#: content_copy.module:308
-msgid "Content type"
-msgstr "Innehållstyp"
-
-#: content_copy.module:309
-msgid "Select the content type to import these fields into.<br/>Select &lt;Create&gt; to create a new content type to contain the fields."
-msgstr "Välj innehållstyp att importera dessa fält till.<br />Välj &lt;Skapa&gt; för att skapa en ny innehållstyp som skall innehålla fälten."
-
-#: content_copy.module:314
-msgid "Import data"
-msgstr "Importera data"
-
-#: content_copy.module:316
-msgid "Paste the text created by a content export into this field."
-msgstr "Klistra in texten skapad av en export av innehåll till detta fält."
-
-#: content_copy.module:320;46
-msgid "Import"
-msgstr "Importera"
-
-#: content_copy.module:328
-msgid "A file has been pre-loaded for import."
-msgstr "En fil har förladdats för import."
-
-#: content_copy.module:354
-msgid "The import data is not valid import text."
-msgstr "Det importerade datat är inte giltig text för import."
-
-#: content_copy.module:403
-msgid "The following modules must be enabled for this import to work: %modules."
-msgstr "Följande moduler måste aktiveras för att denna import skall fungera: %modules."
-
-#: content_copy.module:411
-msgid "The content type %type already exists in this database."
-msgstr "Innehållstypen %type finns redan i databasen."
-
-#: content_copy.module:418
-msgid "Exiting. No import performed."
-msgstr "Avslutar. Ingen import genomförd."
-
-#: content_copy.module:442
-msgid "An error has occurred adding the content type %type.<br/>Please check the errors displayed for more details."
-msgstr "Ett fel inträffade när innehållstypen %type lades till.<br />Var vänlig se de visade felmeddelandena för mer detaljer."
-
-#: content_copy.module:467
-msgid "The imported field %field_label (%field_name) was not added to %type because that field already exists in %type."
-msgstr "Det importerade fältet %field_label (%field_name) lades inte till %type eftersom det fältet redan existerar i %type."
-
-#: content_copy.module:476
-msgid "The field %field_label (%field_name) was added to the content type %type."
-msgstr "Fältet %field_label (%field_name) lades till innehållstypen %type."
-
-#: content_copy.module:581
-msgid "An error occurred when exporting the 'display settings' data for the field %field_name.<br/>The db error is: '%db_err'."
-msgstr "Ett fel inträffade "
-
-#: content_copy.module:0
-msgid "content_copy"
-msgstr "content_copy"
-
-#: content_copy.info:0
-msgid "Content Copy"
-msgstr "Kopiera innehåll"
-
-#: content_copy.info:0
-msgid "Enables ability to import/export field definitions."
-msgstr "Aktiverar förmågan att importera/exportera definitioner av fält."
-
-#: content_copy.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/modules/content_permissions/translations/modules-content_permissions.sv.po b/modules/content_permissions/translations/modules-content_permissions.sv.po
deleted file mode 100644
index 4c2371b..0000000
--- a/modules/content_permissions/translations/modules-content_permissions.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,55 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (content_permissions)
-# Generated from files:
-# content_permissions.module,v 1.5.2.5 2008/12/27 22:22:55 yched
-# content_permissions.install,v 1.1.2.2 2008/10/04 13:14:22 karens
-# content_permissions.info,v 1.2 2008/04/23 18:01:52 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Content Permissions 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:15+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: content_permissions.module:10
-msgid "edit "
-msgstr "redigera"
-
-#: content_permissions.module:10;11
-msgid "field_name"
-msgstr "fält_namn"
-
-#: content_permissions.module:11
-msgid "view "
-msgstr "visa"
-
-#: content_permissions.module:0
-msgid "content_permissions"
-msgstr "content_permissions"
-
-#: content_permissions.install:9
-msgid "Please <a href=\"!url\">configure your field permissions</a> immediately. All fields are inaccessible by default."
-msgstr "Var vänlig <a href=\"!url\">konfigurera dina rättigheter för fält</a> omedelbart. Alla fält är som standard ej tillgängliga."
-
-#: content_permissions.info:0
-msgid "Content Permissions"
-msgstr "Rättigheter för innehåll"
-
-#: content_permissions.info:0
-msgid "Set field-level permissions for CCK fields."
-msgstr "Ange rättigheter per fältnivå för fält av typen CCK."
-
-#: content_permissions.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/modules/fieldgroup/translations/modules-fieldgroup.sv.po b/modules/fieldgroup/translations/modules-fieldgroup.sv.po
deleted file mode 100644
index c2fb9c3..0000000
--- a/modules/fieldgroup/translations/modules-fieldgroup.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,204 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (fieldgroup)
-# Generated from files:
-# fieldgroup.panels.inc,v 1.1.2.5 2009/01/10 22:47:06 yched
-# content_fieldgroup.inc,v 1.1.2.1 2009/04/29 18:34:46 karens
-# fieldgroup.info,v 1.6.2.1 2008/09/22 18:25:21 karens
-# fieldgroup.module,v 1.79.2.48 2009/04/29 20:51:52 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Fieldgroup 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:16+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:39+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:10;27
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:14
-msgid "Content fieldgroup"
-msgstr "Fältgrupp för innehåll"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:30
-msgid "All fields from a fieldgroup on the referenced node."
-msgstr "Alla fält från en fältgrupp på den hänvisade noden."
-
-#: fieldgroup.panels.inc:31
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:43
-msgid "Node"
-msgstr "Nod"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:32
-msgid "Node context"
-msgstr "Sammanhang för nod"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:91
-msgid "@group_label (@group_type_name)"
-msgstr "@group_label (@group_type_name)"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:102
-#: fieldgroup.info:0
-msgid "Fieldgroup"
-msgstr "Fältgrupp"
-
-#: fieldgroup.panels.inc:112
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:102
-msgid "Text to display if group has no data. Note that title will not display unless overridden."
-msgstr "Text att visa om gruppen inte har något innehåll. Observera att titel inte kommer att visas om det inte åsidosätts."
-
-#: fieldgroup.panels.inc:128
-msgid "\"@s\" fieldgroup @name"
-msgstr "\"@s\" fältgrupp @name"
-
-#: fieldgroup.module:117
-msgid "Label"
-msgstr "Etikett"
-
-#: fieldgroup.module:130
-msgid "Form settings"
-msgstr "Inställningar för formulär"
-
-#: fieldgroup.module:131
-msgid "These settings apply to the group in the node editing form."
-msgstr "Dessa inställningar gäller för gruppen i redigeringsformuläret för noden."
-
-#: fieldgroup.module:135
-msgid "Style"
-msgstr "Stil"
-
-#: fieldgroup.module:138
-msgid "always open"
-msgstr "alltid utfälld"
-
-#: fieldgroup.module:139
-msgid "collapsible"
-msgstr "hopfällbar"
-
-#: fieldgroup.module:140
-msgid "collapsed"
-msgstr "hopfälld"
-
-#: fieldgroup.module:145
-msgid "Help text"
-msgstr "Hjälptext"
-
-#: fieldgroup.module:148
-msgid "Instructions to present to the user on the editing form."
-msgstr "Instruktioner som visas för användaren på redigeringsformuläret."
-
-#: fieldgroup.module:153
-msgid "Display settings"
-msgstr "Inställningar för visning"
-
-#: fieldgroup.module:154
-msgid "These settings apply to the group on node display."
-msgstr "Dessa inställningar gäller för gruppen på visningen av noden."
-
-#: fieldgroup.module:158
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#: fieldgroup.module:161
-msgid "A description of the group."
-msgstr "En beskrivning av gruppen."
-
-#: fieldgroup.module:177;341
-msgid "Save"
-msgstr "Spara"
-
-#: fieldgroup.module:206
-msgid "Are you sure you want to remove the group %label?"
-msgstr "Är du säker på att du vill ta bort gruppen %label?"
-
-#: fieldgroup.module:208
-msgid "This action cannot be undone."
-msgstr "Denna åtgärd kan inte ångras."
-
-#: fieldgroup.module:209
-msgid "Remove"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: fieldgroup.module:209
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: fieldgroup.module:217
-msgid "The group %group_name has been removed."
-msgstr "Gruppen %group_name har tagits bort."
-
-#: fieldgroup.module:266
-msgid "none"
-msgstr "ingen"
-
-#: fieldgroup.module:359
-msgid "You need to provide a label."
-msgstr "Du måste ange en etikett."
-
-#: fieldgroup.module:364
-msgid "You need to provide a group name."
-msgstr "Du måste ange ett gruppnamn."
-
-#: fieldgroup.module:378
-msgid "The group name %group_name is invalid. The name must include only lowercase unaccentuated letters, numbers, and underscores."
-msgstr "Gruppnamnet %group_name är inte giltigt. Namnet får enbart bestå av små bokstäver som inte är accentuerade, siffor och understreck."
-
-#: fieldgroup.module:381
-msgid "The group name %group_name is too long. The name is limited to 32 characters, including the 'group_' prefix."
-msgstr "Gruppnamnet %group_name är för långt. Namnet får bestå av max 32 tecken, inklusive prefixet 'group_'."
-
-#: fieldgroup.module:387
-msgid "The group name %group_name already exists."
-msgstr "Gruppnamnet %group_name existerar redan."
-
-#: fieldgroup.module:406;409
-msgid "Add new group:"
-msgstr "Lägg till ny grupp:"
-
-#: fieldgroup.module:424
-msgid "Add new group: you need to provide a label."
-msgstr "Lägg till ny grupp: du måste ange en etikett."
-
-#: fieldgroup.module:425
-msgid "Add new group: you need to provide a group name."
-msgstr "Lägg till ny grupp: du måste ange ett gruppnamn."
-
-#: fieldgroup.module:654
-msgid "Standard group"
-msgstr "Standardgrupp"
-
-#: fieldgroup.module:45;52
-msgid "Edit group"
-msgstr "Redigera grupp"
-
-#: fieldgroup.module:0
-msgid "fieldgroup"
-msgstr "fältgrupp"
-
-#: fieldgroup.info:0
-msgid "Create display groups for CCK fields."
-msgstr "Skapa visningsgrupper för fält av typen CCK."
-
-#: fieldgroup.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:39
-msgid "@type: (fieldgroup) @fieldgroup"
-msgstr "@type: (fältgrupp) @fieldgroup"
-
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:42
-msgid "All fields from this fieldgroup on the referenced node."
-msgstr "Alla fält från denna fältgrup på den hänvisade noden."
-
-#: panels/content_types/content_fieldgroup.inc:119
-msgid "\"@s\" fieldgroup (@name)"
-msgstr "\"@s\" fältgrupp (@name)"
-
diff --git a/modules/nodereference/translations/modules-nodereference.sv.po b/modules/nodereference/translations/modules-nodereference.sv.po
deleted file mode 100644
index 5372263..0000000
--- a/modules/nodereference/translations/modules-nodereference.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (nodereference)
-# Generated from files:
-# nodereference.rules.inc,v 1.1.2.2 2008/10/06 15:02:03 karens
-# nodereference.module,v 1.138.2.54 2009/04/29 20:51:53 karens
-# nodereference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:07 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Nodereference 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 14:40+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: nodereference.rules.inc:15
-msgid "Load a referenced node"
-msgstr "Ladda en hänvisad nod"
-
-#: nodereference.rules.inc:19
-msgid "Content containing the node reference field"
-msgstr "Innehåll som innehåller det hänvisade nodfältet"
-
-#: nodereference.rules.inc:25
-msgid "Referenced content"
-msgstr "Hänvisat innehåll"
-
-#: nodereference.rules.inc:29
-msgid "Note that if the field has multiple values, only the first content node will be loaded."
-msgstr "Observera att om fält har flera värden, så kommer enbart den första innehållsnoden att laddas."
-
-#: nodereference.rules.inc:45
-msgid "Field"
-msgstr "Fält"
-
-#: nodereference.rules.inc:50
-msgid "There are no nodereference fields defined."
-msgstr "Det finns inga hänvisade nodfält definierade."
-
-#: nodereference.module:60
-msgid "Node reference"
-msgstr "Hänvisad nod"
-
-#: nodereference.module:61
-msgid "Store the ID of a related node as an integer value."
-msgstr "Lagra ID för en relaterad nod som ett heltalsvärde."
-
-#: nodereference.module:76
-msgid "Content types that can be referenced"
-msgstr "Innehållstyper som kan hänvisas"
-
-#: nodereference.module:88
-msgid "Default Views"
-msgstr "Förvald vy"
-
-#: nodereference.module:91
-msgid "Existing Views"
-msgstr "Existerande vyer"
-
-#: nodereference.module:98
-msgid "Advanced - Nodes that can be referenced (View)"
-msgstr "Avancerat - Noder som kan hänvisas (Vyer)"
-
-#: nodereference.module:105
-msgid "View used to select the nodes"
-msgstr "Vy som används för att välja noder"
-
-#: nodereference.module:108
-msgid "<p>Choose the \"Views module\" view that selects the nodes that can be referenced.<br />Note:</p>"
-msgstr "<p>Välj \"modulen Views\" vy som väljer noden som kan hänvisas.<br />Observera:</p>"
-
-#: nodereference.module:109;122
-msgid "<ul><li>Only views that have fields will work for this purpose.</li><li>This will discard the \"Content types\" settings above. Use the view's \"filters\" section instead.</li><li>Use the view's \"fields\" section to display additional informations about candidate nodes on node creation/edition form.</li><li>Use the view's \"sort criteria\" section to determine the order in which candidate nodes will be displayed.</li></ul>"
-msgstr "<ul><li>Enbart vyer som har fält kommer att fungera för detta ändamål.</li><li>Detta kommer att bryta mot inställningarna för \"Innehållstyper\" ovan. Använd vyns \"filtrering\" istället.</li><li>Använd vyns \"fält\" för att visa ytterligare information om kandiderande noder på formuläret för att skapa/redigera nod</li><li>Använd vyns \"sorteringskriterier\" för att bestämma ordningen på vilken de kandiderande noder kommer att visas</li></ul>"
-
-#: nodereference.module:113
-msgid "View arguments"
-msgstr "Argument för vy"
-
-#: nodereference.module:116
-msgid "Provide a comma separated list of arguments to pass to the view."
-msgstr "Tillhandahåll en kommaseparerad lista av argument att skicka till vyn."
-
-#: nodereference.module:121
-msgid "<p>The list of nodes that can be referenced can be based on a \"Views module\" view but no appropriate views were found. <br />Note:</p>"
-msgstr "<p>Listan av noder som kan hänvisas kan baseras på en vy från \"modulen Views\", men inga lämpliga vyer hittades. <br />Observera</p>"
-
-#: nodereference.module:207
-msgid "%name: invalid input."
-msgstr "%name: ogiltig inmatning."
-
-#: nodereference.module:219
-msgid "%name: this post can't be referenced."
-msgstr "%name: denna post kan inte hänvisas."
-
-#: nodereference.module:244
-msgid "Title (link)"
-msgstr "Titel (länk)"
-
-#: nodereference.module:249
-msgid "Title (no link)"
-msgstr "Titel (ingen länk)"
-
-#: nodereference.module:254
-msgid "Full node"
-msgstr "Fullständig nod"
-
-#: nodereference.module:259
-msgid "Teaser"
-msgstr "Förhandstitt"
-
-#: nodereference.module:349
-msgid "Select list"
-msgstr "Listval"
-
-#: nodereference.module:357
-msgid "Check boxes/radio buttons"
-msgstr "Kryssrutor/radioknappar"
-
-#: nodereference.module:365
-msgid "Autocomplete text field"
-msgstr "Automatiskt kompletterande textfält"
-
-#: nodereference.module:420
-msgid "Autocomplete matching"
-msgstr "Automatiskt kompletterande som överensstämmer"
-
-#: nodereference.module:423
-msgid "Starts with"
-msgstr "Börjar med"
-
-#: nodereference.module:424
-msgid "Contains"
-msgstr "Innehåller"
-
-#: nodereference.module:426
-msgid "Select the method used to collect autocomplete suggestions. Note that <em>Contains</em> can cause performance issues on sites with thousands of nodes."
-msgstr "Välj metod att använda för att samla in automatiskt kompletterande förslag. Observera att <em>Innehåller</em> kan orsaka prestandaproblem med webbplatser som har tusentals noder."
-
-#: nodereference.module:430
-msgid "Size of textfield"
-msgstr "Storlek på textfält"
-
-#: nodereference.module:682
-msgid "%name: title mismatch. Please check your selection."
-msgstr "%name: titel stämmer inte. Var vänlig kontrollera ditt urval."
-
-#: nodereference.module:689
-msgid "%name: found no valid post with that title."
-msgstr "%name: hittade ingen giltig post med denna titel."
-
-#: nodereference.module:15
-msgid "Nodereference autocomplete"
-msgstr "Automatiskt kompletterande nodhänvisning"
-
-#: nodereference.module:0
-msgid "nodereference"
-msgstr "nodereference"
-
-#: nodereference.info:0
-msgid "Node Reference"
-msgstr "Hänvisning av nod"
-
-#: nodereference.info:0
-msgid "Defines a field type for referencing one node from another."
-msgstr "Definierar en fälttyp för att hänvisa en nod till en annan."
-
-#: nodereference.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/modules/number/translations/modules-number.sv.po b/modules/number/translations/modules-number.sv.po
deleted file mode 100644
index 46dc779..0000000
--- a/modules/number/translations/modules-number.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,190 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (number)
-# Generated from files:
-# number.module,v 1.91.2.35 2009/04/29 20:51:53 karens
-# number.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:16 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Number 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 14:20+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: number.module:34
-msgid "Integer"
-msgstr "Heltal"
-
-#: number.module:35
-msgid "Store a number in the database as an integer."
-msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett heltal."
-
-#: number.module:39
-msgid "Decimal"
-msgstr "Decimaltal"
-
-#: number.module:40
-msgid "Store a number in the database in a fixed decimal format."
-msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett bestämt format för decimaltal."
-
-#: number.module:44
-msgid "Float"
-msgstr "Flyttal"
-
-#: number.module:45
-msgid "Store a number in the database in a floating point format."
-msgstr "Lagra ett tal i databasen som ett flytande format för tal."
-
-#: number.module:60
-msgid "Minimum"
-msgstr "Lägsta"
-
-#: number.module:66
-msgid "Maximum"
-msgstr "Högsta"
-
-#: number.module:74
-msgid "Precision"
-msgstr "Precision"
-
-#: number.module:75
-msgid "The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal."
-msgstr "Det totala antalet siffror att lagra i databasen, inklusive de till höger om decimalkommat."
-
-#: number.module:81
-msgid "Scale"
-msgstr "Skala"
-
-#: number.module:82
-msgid "The number of digits to the right of the decimal."
-msgstr "Antalet siffror till höger om decimalkommat."
-
-#: number.module:88
-msgid "Decimal marker"
-msgstr "Decimalmärke"
-
-#: number.module:89
-msgid "The character users will input to mark the decimal point in forms."
-msgstr "Tecken användare kommer att mata in för att markera decimalpunkten i formulär."
-
-#: number.module:95
-msgid "Prefix"
-msgstr "Prefix"
-
-#: number.module:98
-msgid "Define a string that should be prefixed to the value, like $ or €. Leave blank for none. Separate singular and plural values with a pipe (pound|pounds)."
-msgstr "Definiera en sträng som skall sättas in före värdet, till exempel $ eller €. Utelämna för tomt värde. Separera enstaka och flerfaldiga värden med en stående streck (krona|kronor)."
-
-#: number.module:102
-msgid "Suffix"
-msgstr "Suffix"
-
-#: number.module:105
-msgid "Define a string that should suffixed to the value, like m², m/s², kb/s. Leave blank for none. Separate singular and plural values with a pipe (pound|pounds)."
-msgstr "Definiera en sträng som skall sättas in efter värdet, såsom m², m/s², kb/s. Utelämna för tomt värde. Separera enstaka och flervärdiga värden med ett stående streck (krona|kronor)."
-
-#: number.module:109
-msgid "Allowed values"
-msgstr "Tillåtna värden"
-
-#: number.module:115
-msgid "Allowed values list"
-msgstr "Tillåtna listvärden"
-
-#: number.module:119
-msgid "The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label. The key is the value that will be stored in the database, and it must match the field storage type (%type). The label is optional, and the key will be used as the label if no label is specified.<br />Allowed HTML tags: @tags"
-msgstr "De möjliga värdena detta fält kan innehålla. Ange ett värde per rad i formatet nyckel/etikett. Denna nyckel är värdet som kommer att lagras i databasen och måste överensstämma typen för fältlagring (%type). Etikett är valfritt, och nyckeln som kommer att användas är etiketten om ingen etikett är specificerad.<br />Tillåtna HTML-taggar: @tags"
-
-#: number.module:123
-msgid "PHP code"
-msgstr "PHP-kod"
-
-#: number.module:130;139
-msgid "Code"
-msgstr "Kod"
-
-#: number.module:133
-msgid "Advanced usage only: PHP code that returns a keyed array of allowed values. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the array returned by this code will override the allowed values list above."
-msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som skall returnera en spärrad lista av tillåtna värden. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt kommer listan som returneras av denna kod att åsidosätta det tillåtna värdet i listan ovan."
-
-#: number.module:140
-msgid "&lt;none&gt;"
-msgstr "&lt;ingen&gt;"
-
-#: number.module:141
-msgid "You're not allowed to input PHP code."
-msgstr "Du har inte tillåtelse att mata in PHP-kod."
-
-#: number.module:141
-msgid "This PHP code was set by an administrator and will override the allowed values list above."
-msgstr "Denna PHP-kod angavs av en administratör och kommer att åsidosätta det tillåtna värdet ovan."
-
-#: number.module:181
-msgid "@label (!name) - Allowed values"
-msgstr "@label (!name) - Tillåtna värden"
-
-#: number.module:198
-msgid "\"Minimum\" must be a number."
-msgstr "\"Lägsta\" måste vara ett tal."
-
-#: number.module:205
-msgid "\"Maximum\" must be a number."
-msgstr "\"Högsta\" måste vara ett tal."
-
-#: number.module:222
-msgid "%name: the value may be no smaller than %min."
-msgstr "%name: värdet får inte vara mindre än %min."
-
-#: number.module:225
-msgid "%name: the value may be no larger than %max."
-msgstr "%name: värdet får inte större än %max."
-
-#: number.module:238
-msgid "%name: illegal value."
-msgstr "%name: otillåtet värde."
-
-#: number.module:273
-msgid "unformatted"
-msgstr "oformaterad"
-
-#: number.module:356
-msgid "Text field"
-msgstr "Textfält"
-
-#: number.module:515
-msgid "Only numbers and decimals are allowed in %field."
-msgstr "Enbart sifror och decimaltal är tillåtna i %field."
-
-#: number.module:538
-msgid "Only numbers are allowed in %field."
-msgstr "Enbart siffror är tillåtna i %field."
-
-#: number.module:562
-msgid "Only numbers and the decimal character (%decimal) are allowed in %field."
-msgstr "Enbart siffror och decimaltalstecken (%decimal) är tillåtna i %field."
-
-#: number.module:0
-msgid "number"
-msgstr "number"
-
-#: number.info:0
-msgid "Number"
-msgstr "Nummer"
-
-#: number.info:0
-msgid "Defines numeric field types."
-msgstr "Definierar numeriska fälttyper."
-
-#: number.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/modules/text/translations/modules-text.sv.po b/modules/text/translations/modules-text.sv.po
deleted file mode 100644
index 54756ea..0000000
--- a/modules/text/translations/modules-text.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,135 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (text)
-# Generated from files:
-# text.module,v 1.95.2.29 2009/04/29 20:51:53 karens
-# text.info,v 1.9 2008/04/23 18:02:31 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Text 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 14:27+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: text.module:41
-#: text.info:0
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
-#: text.module:42
-msgid "Store text in the database."
-msgstr "Lagra text i databasen."
-
-#: text.module:55;202
-msgid "Plain text"
-msgstr "Ren text"
-
-#: text.module:55
-msgid "Filtered text (user selects input format)"
-msgstr "Filtrerade text (användare väljer inmatningsformat)"
-
-#: text.module:58
-msgid "Text processing"
-msgstr "Bearbetning av text"
-
-#: text.module:64
-msgid "Maximum length"
-msgstr "Maximal längd"
-
-#: text.module:68
-msgid "The maximum length of the field in characters. Leave blank for an unlimited size."
-msgstr "Maximalt antal tecken för fältet. Lämna blankt för oändlig storlek."
-
-#: text.module:72
-msgid "Allowed values"
-msgstr "Tillåtna värden"
-
-#: text.module:78
-msgid "Allowed values list"
-msgstr "Tillåtna listvärden"
-
-#: text.module:82
-msgid "The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label. The key is the value that will be stored in the database, and it must match the field storage type (%type). The label is optional, and the key will be used as the label if no label is specified.<br />Allowed HTML tags: @tags"
-msgstr "De möjliga värdena detta fält kan innehålla. Ange ett värde per rad i formatet nyckel/etikett. Denna nyckel är värdet som kommer att lagras i databasen och måste överensstämma typen för fältlagring (%type). Etikett är valfritt, och nyckeln som kommer att användas är etiketten om ingen etikett är specificerad.<br />Tillåtna HTML-taggar: @tags"
-
-#: text.module:86
-msgid "PHP code"
-msgstr "PHP-kod"
-
-#: text.module:93;102
-msgid "Code"
-msgstr "Kod"
-
-#: text.module:96
-msgid "Advanced usage only: PHP code that returns a keyed array of allowed values. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the array returned by this code will override the allowed values list above."
-msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som skall returnera en spärrad lista av tillåtna värden. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt kommer listan som returneras av denna kod att åsidosätta det tillåtna värdet i listan ovan."
-
-#: text.module:103
-msgid "&lt;none&gt;"
-msgstr "&lt;ingen&gt;"
-
-#: text.module:104
-msgid "You're not allowed to input PHP code."
-msgstr "Du har inte tillåtelse att mata in PHP-kod."
-
-#: text.module:104
-msgid "This PHP code was set by an administrator and will override the allowed values list above."
-msgstr "Denna PHP-kod angavs av en administratör och kommer att åsidosätta det tillåtna värdet ovan."
-
-#: text.module:133
-msgid "@label (!name) - Allowed values"
-msgstr "@label (!name) - Tillåtna värden"
-
-#: text.module:157
-msgid "%name: illegal value."
-msgstr "%name: otillåtet värde."
-
-#: text.module:160
-msgid "%name: the value may not be longer than %max characters."
-msgstr "%name: värdet får inte vara längre än %max tecken."
-
-#: text.module:197
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
-#: text.module:207
-msgid "Trimmed"
-msgstr "Avkortad"
-
-#: text.module:257
-msgid "Text field"
-msgstr "Textfält"
-
-#: text.module:265
-msgid "Text area (multiple rows)"
-msgstr "Textområde (flera rader)"
-
-#: text.module:317
-msgid "Size of textfield"
-msgstr "Storlek på textfält"
-
-#: text.module:326
-msgid "Rows"
-msgstr "Rader"
-
-#: text.module:0
-msgid "text"
-msgstr "text"
-
-#: text.info:0
-msgid "Defines simple text field types."
-msgstr "Definierar enkla typer av textfält."
-
-#: text.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/modules/userreference/translations/modules-userreference.sv.po b/modules/userreference/translations/modules-userreference.sv.po
deleted file mode 100644
index cd3c5ca..0000000
--- a/modules/userreference/translations/modules-userreference.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,191 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (userreference)
-# Generated from files:
-# userreference.rules.inc,v 1.1.2.2 2008/10/06 15:02:03 karens
-# userreference.module,v 1.106.2.42 2009/05/16 16:41:30 yched
-# userreference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:38 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Userreference\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-05-27 13:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 13:48+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: userreference.rules.inc:15
-msgid "Load a referenced user"
-msgstr ""
-
-#: userreference.rules.inc:19
-msgid "Content containing the user reference field"
-msgstr ""
-
-#: userreference.rules.inc:25
-msgid "Referenced user"
-msgstr ""
-
-#: userreference.rules.inc:29
-msgid "Note that if the field has multiple values, only the first user will be loaded."
-msgstr ""
-
-#: userreference.rules.inc:47
-msgid "Field"
-msgstr "Fält"
-
-#: userreference.rules.inc:52
-msgid "There are no userreference fields defined."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:52
-msgid "User reference"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:53
-msgid "Store the ID of a related user as an integer value."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:68
-msgid "User roles that can be referenced"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:74
-msgid "User status that can be referenced"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:76
-msgid "Active"
-msgstr "Aktiv"
-
-#: userreference.module:76
-msgid "Blocked"
-msgstr "Spärrad"
-
-#: userreference.module:85
-msgid "Default Views"
-msgstr "Förvald vy"
-
-#: userreference.module:88
-msgid "Existing Views"
-msgstr "Existerande vyer"
-
-#: userreference.module:95
-msgid "Advanced - Users that can be referenced (View)"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:102
-msgid "View used to select the users"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:105
-msgid "<p>Choose the \"Views module\" view that selects the users that can be referenced.<br />Note:</p>"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:106;119
-msgid "<ul><li>Only views that have fields will work for this purpose.</li><li>This will discard the \"Referenceable Roles\" and \"Referenceable Status\" settings above. Use the view's \"filters\" section instead.</li><li>Use the view's \"fields\" section to display additional informations about candidate users on user creation/edition form.</li><li>Use the view's \"sort criteria\" section to determine the order in which candidate users will be displayed.</li></ul>"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:110
-msgid "View arguments"
-msgstr "Argument för vy"
-
-#: userreference.module:113
-msgid "Provide a comma separated list of arguments to pass to the view."
-msgstr "Tillhandahåll en kommaseparerad lista av argument att skicka till vyn."
-
-#: userreference.module:118
-msgid "<p>The list of user that can be referenced can be based on a \"Views module\" view but no appropriate views were found. <br />Note:</p>"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:186
-msgid "%name: invalid input."
-msgstr "%name: ogiltig inmatning."
-
-#: userreference.module:198
-msgid "%name: invalid user."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:223
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
-#: userreference.module:228
-msgid "Plain text"
-msgstr "Ren text"
-
-#: userreference.module:275
-msgid "Select list"
-msgstr "Listval"
-
-#: userreference.module:283
-msgid "Check boxes/radio buttons"
-msgstr "Kryssrutor/radioknappar"
-
-#: userreference.module:291
-msgid "Autocomplete text field"
-msgstr "Automatiskt kompletterande textfält"
-
-#: userreference.module:346
-msgid "Autocomplete matching"
-msgstr "Automatiskt kompletterande som överensstämmer"
-
-#: userreference.module:349
-msgid "Starts with"
-msgstr "Börjar med"
-
-#: userreference.module:350
-msgid "Contains"
-msgstr "Innehåller"
-
-#: userreference.module:352
-msgid "Select the method used to collect autocomplete suggestions. Note that <em>Contains</em> can cause performance issues on sites with thousands of users."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:356
-msgid "Size of textfield"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:368
-msgid "Reverse link"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:370
-msgid "If selected, a reverse link back to the referencing node will displayed on the referenced user record."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:605
-msgid "%name: found no valid user with that name."
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:899
-msgid "Related content"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:15
-msgid "Userreference autocomplete"
-msgstr ""
-
-#: userreference.module:0
-msgid "userreference"
-msgstr ""
-
-#: userreference.info:0
-msgid "User Reference"
-msgstr ""
-
-#: userreference.info:0
-msgid "Defines a field type for referencing a user from a node."
-msgstr ""
-
-#: userreference.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/translations/content.sv.po b/translations/content.sv.po
deleted file mode 100644
index 65e71c2..0000000
--- a/translations/content.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,243 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (content)
-# Generated from files:
-# content.module,v 1.301.2.99 2009/03/05 22:58:57 karens
-# content.install,v 1.85.2.30 2008/11/07 16:24:58 yched
-# content.info,v 1.6 2007/07/04 23:46:29 yched
-# content.rules.inc,v 1.1.2.4 2008/10/24 11:11:48 fago
-# content.views.inc,v 1.1.2.22 2009/01/14 13:19:47 karens
-# content_copy.info,v 1.6 2008/04/23 18:01:48 dww
-# content_permissions.info,v 1.2 2008/04/23 18:01:52 dww
-# fieldgroup.info,v 1.6.2.1 2008/09/22 18:25:21 karens
-# nodereference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:07 dww
-# number.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:16 dww
-# optionwidgets.info,v 1.7 2008/04/23 18:02:24 dww
-# text.info,v 1.9 2008/04/23 18:02:31 dww
-# userreference.info,v 1.8 2008/04/23 18:02:38 dww
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Content 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-05-27 15:37+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: content.module:21
-msgid "The content module, a required component of the Content Construction Kit (CCK), allows administrators to associate custom fields with content types. In Drupal, content types are used to define the characteristics of a post, including the title and description of the fields displayed on its add and edit pages. Using the content module (and the other helper modules included in CCK), custom fields beyond the default \"Title\" and \"Body\" may be added. CCK features are accessible through tabs on the <a href=\"@content-types\">content types administration page</a>. (See the <a href=\"@node-help\">node module help page</a> for more information about content types.)"
-msgstr "Modulen Content, en obligatorisk komponent till Content Construction Kit (CCK), gör det möjligt för administratörer att associera anpassade fält med innehållstyper. I Drupal används innehållstyper för att definiera ett inläggs karaktäristik, såsom titel och beskrivning för fälten som visas på dess sidor för att lägga till redigera. Genom att använda modulen Content (och de andra hjälpmodulerna inkluderade i CCK), kan egna fält utöver standardfälten \"Titel\" och \"Brödtext\" läggas till. Funktionerna för CCK är tillgängliga genom flikarna på sidan<a href=\"@content-types\">admininistrera innehållstyper</a>. (Se sidan <a href=\"@node-help\">hjälp för modulen Nod</a> för mer information om innehållstyper.)"
-
-#: content.module:22
-msgid "When adding a custom field to a content type, you determine its type (whether it will contain text, numbers, or references to other objects) and how it will be displayed (either as a text field or area, a select box, checkbox, radio button, or autocompleting field). A field may have multiple values (i.e., a \"person\" may have multiple e-mail addresses) or a single value (i.e., an \"employee\" has a single employee identification number). As you add and edit fields, CCK automatically adjusts the structure of the database as necessary. CCK also provides a number of other features, including intelligent caching for your custom data, an import and export facility for content type definitions, and integration with other contributed modules."
-msgstr "När du lägger till ett anpassat fält till en innehållstyp, bestämmer du dess typ (om det ska innehålla text, nummer eller referera till andra objekt) och hur det ska visas (antingen som ett textfält, flerradigt textfält, listval, kryssruta, radioknapp eller autokomatiskt kompletterande fält). Ett fält kan ha flera värden (till exempel kan en \"person\" ha flera e-postadresser) eller ett värda (till exempel kan en \"anställd\" ha ett anställnings-ID). När du lägger till och redigerar fält kommer CCK automatiskt att justera databasens struktur. CCK möjliggör även ett antal andra funktioner, såsom intelligent caching för dina anpassade data, import och export av definitioner av innehållstyper samt integration med andra tilläggsmoduler."
-
-#: content.module:23
-msgid "Custom field types are provided by a set of optional modules included with CCK (each module provides a different type). The <a href=\"@modules\">modules page</a> allows you to enable or disable CCK components. A default installation of CCK includes:"
-msgstr "Anpassade fälttyper är tillgängliga genom ett antal valfria moduler som är inkluderade med CCK (varje modul tillhandahåller en egen typ). Sidan <a href=\"@modules\">moduler</a> låter dig aktivera eller eller inaktivera komponenter för CCK. En standardinstallation av CCK inkluderar:"
-
-#: content.module:25
-msgid "<em>number</em>, which adds numeric field types, in integer, decimal or floating point form. You may define a set of allowed inputs, or specify an allowable range of values. A variety of common formats for displaying numeric data are available."
-msgstr "<em>tal</em>, som lägger till numeriska fälttyper som heltal, decimaltal eller flyttal. Du kan definiera en uppsättning av tillåtna värden eller specificera en tillåten spännvidd av värden. Ett antal vanliga format för att visa numerisk data finns tillgängliga."
-
-#: content.module:26
-msgid "<em>text</em>, which adds text field types. A text field may contain plain text only, or optionally, may use Drupal's input format filters to securely manage rich text input. Text input fields may be either a single line (text field), multiple lines (text area), or for greater input control, a select box, checkbox, or radio buttons. If desired, CCK can validate the input to a set of allowed values."
-msgstr "<em>text</em>, som lägger till typer av sorten textfält. Ett textfält kan innehålla enbart ren text, eller använda Drupals inmatningsformat för att säkert hantera formaterad text. Textfält kan vara antingen en rad (textfält), flera rader (textområde), eller för större kontroll av det som matas in, ett listval, kryssruta eller radioknapp. Om så önskas kan CCK validera den inmatade datan enligt en uppsättning tillåtna värden."
-
-#: content.module:27
-msgid "<em>nodereference</em>, which creates custom references between Drupal nodes. By adding a <em>nodereference</em> field and two different content types, for instance, you can easily create complex parent/child relationships between data (multiple \"employee\" nodes may contain a <em>nodereference</em> field linking to an \"employer\" node)."
-msgstr "<em>hänvisning av nod</em>, som skapar hänvisningar mellan noder i Drupal. Genom att lägga till en fält av typen <em>nodreferens</em> och två olika innehållstyper, till exempel, kan du enkelt skapa komplexa ovan- eller underliggande relationer mellan data (flera noder med \"anställda\" kan innehålla ett fält av typen <em>nodreferens</em> som länkar till en nod för \"arbetsgivare\")."
-
-#: content.module:28
-msgid "<em>userreference</em>, which creates custom references to your sites' user accounts. By adding a <em>userreference</em> field, you can create complex relationships between your site's users and posts. To track user involvement in a post beyond Drupal's standard <em>Authored by</em> field, for instance, add a <em>userreference</em> field named \"Edited by\" to a content type to store a link to an editor's user account page."
-msgstr "<em>hänvisning av användare</em>, som skapar anpassade hänvisningar till användarkonton på din webbplats. Genom att lägga till ett fält av typen <em>användarreferens</em> kan du skapa komplexa relationer mellan din webbplats användare och inlägg. Till exempel: för att spåra användares inblandning i ett inlägg utöver Drupals standardfält <em>Författad av</em>, lägg till ett fält av typen <em>användarreferens</em> med namnet \"Redigerad av\" till en innehållstyp för att lagra en länk till en redigerares användarsida."
-
-#: content.module:29
-msgid "<em>fieldgroup</em>, which creates collapsible fieldsets to hold a group of related fields. A fieldset may either be open or closed by default. The order of your fieldsets, and the order of fields within a fieldset, is managed via a drag-and-drop interface provided by content module."
-msgstr "<em>fältgrupp</em>, som skapar hopfällbara fältgrupp för att innehålla en grupp av relaterade fält. En fältgrupp kan antingen vara öppen eller hopfälld som standard. Sorteringen av fältgrupper, och sorteringen av fält inom en fältgrupp, hanteras genom ett drag-och-släpp-gränssnitt via modulen Content."
-
-#: content.module:31
-msgid "For more information, see the online handbook entry for <a href=\"@handbook-cck\">CCK</a> or the <a href=\"@project-cck\">CCK project page</a>."
-msgstr "För mer information, <a href=\"@handbook-cck\">läs onlinehandboken för CCK</a> eller besök <a href=\"@project-cck\">CCK:s projektsida</a>."
-
-#: content.module:486
-msgid "This field is required."
-msgstr "Detta fält är obligatoriskt."
-
-#: content.module:490
-msgid "!title: !required"
-msgstr "!title: !required"
-
-#: content.module:1843
-msgid "Basic"
-msgstr "Grundläggande"
-
-#: content.module:1856;1859
-msgid "RSS"
-msgstr "RSS"
-
-#: content.module:1869
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
-
-#: content.module:1872
-msgid "Search Index"
-msgstr "Sökindex"
-
-#: content.module:1876
-msgid "Search Result"
-msgstr "Sökresultat"
-
-#: content.module:2324;2331
-msgid "Node module form."
-msgstr "Formulär för modulen Nod."
-
-#: content.module:2338
-msgid "Language"
-msgstr "Språk"
-
-#: content.module:2339
-msgid "Locale module form."
-msgstr "Formulär för modulen Språkanpassning.."
-
-#: content.module:2345
-msgid "Menu settings"
-msgstr "Menyinställningar"
-
-#: content.module:2346
-msgid "Menu module form."
-msgstr "Formulär för modulen Meny."
-
-#: content.module:2352
-msgid "Taxonomy"
-msgstr "Taxonomi"
-
-#: content.module:2353
-msgid "Taxonomy module form."
-msgstr "Formulär för modulen Taxonomi."
-
-#: content.module:2359
-msgid "Book"
-msgstr "Bok"
-
-#: content.module:2360
-msgid "Book module form."
-msgstr "Formulär för modulen Bok."
-
-#: content.module:2366
-msgid "Poll title"
-msgstr "Titel för omröstning"
-
-#: content.module:2367
-msgid "Poll module title."
-msgstr "Titel för modulen Omröstning."
-
-#: content.module:2371
-msgid "Poll choices"
-msgstr "Val för omröstning"
-
-#: content.module:2372
-msgid "Poll module choices."
-msgstr "Val för modulen Omröstning."
-
-#: content.module:2376
-msgid "Poll settings"
-msgstr "Inställningar för omröstning"
-
-#: content.module:2377
-msgid "Poll module settings."
-msgstr "Inställningar för modulen Omröstning."
-
-#: content.module:2383
-msgid "File attachments"
-msgstr "Bifogade filer"
-
-#: content.module:2384
-msgid "Upload module form."
-msgstr "Formulär för modulen Uppladdning."
-
-#: content.module:589
-msgid "Updating field type %type with module %module."
-msgstr "Uppdaterar fälttypen %type med modulen %module."
-
-#: content.module:596
-msgid "Updating widget type %type with module %module."
-msgstr "Uppdaterar gränssnittskomponenten %type med modulen %module."
-
-#: content.module:63
-msgid "Use PHP input for field settings (dangerous - grant with care)"
-msgstr "Använd PHP-inmatning för fältinställningarna (farligt - använd med försiktighet)"
-
-#: content.module:82
-msgid "Fields"
-msgstr "Fält"
-
-#: content.module:104
-msgid "Manage fields"
-msgstr "Hantera fält"
-
-#: content.module:113
-msgid "Display fields"
-msgstr "Visa fält"
-
-#: content.module:144
-msgid "Remove field"
-msgstr "Ta bort fält"
-
-#: content.install:236
-msgid "Updates for CCK-related modules are not run until the modules are enabled on the <a href=\"@admin-modules-path\">administer modules page</a>. When you enable them, you'll need to return to <a href=\"@update-php\">update.php</a> and run the remaining updates."
-msgstr "Uppdateringar för relaterade moduler till CCK körs inte förrän modulerna är aktiverade på sidan <a href=\"@admin-modules-path\">administrera moduler</a>. När du aktiverar dem kommer du att behöva återvända till <a href=\"@update-php\">update.php</a> och köra de kvarvarande uppdateringarna."
-
-#: content.install:239
-msgid "!module.module has updates but cannot be updated because content.module is not enabled.<br />If and when content.module is enabled, you will need to re-run the update script. You will continue to see this message until the module is enabled and updates are run."
-msgstr "!module.module har uppdateringar men kan inte uppdateras eftersom content.module inte är aktiverad.<br />Om och när content.module är aktiverad kommer du att behöva köra uppdateringsskriptet igen. Du kommer att fortsätta se detta meddelande tills modulen är aktiverad och uppdateringarna är genomförda."
-
-#: content.install:244
-msgid "!module.module has updates and is available in the modules folder but is not enabled.<br />If and when it is enabled, you will need to re-run the update script. You will continue to see this message until the module is enabled and updates are run."
-msgstr "!module.module har uppdateringar och är tillgänglig i katalogen för moduler men är inte aktiverad.<br /> Om och när den är aktiverad kommer du att behöva köra uppdateringsskriptet igen. Du kommer att fortsätta se detta meddelande tills modulen är aktiverad och uppdateringarna är genomförda."
-
-#: content.install:251
-msgid "Some updates are still pending. Please return to <a href=\"@update-php\">update.php</a> and run the remaining updates."
-msgstr "Några uppdateringar är fortfarande kvar. Vänligen återvänd till <a href=\"@update-php\">update.php</a> och kör de kvarvarande uppdateringarna."
-
-#: content.install:252
-msgid "Some updates are still pending.<br/>Please re-run the update script."
-msgstr "Några uppdateringar är fortfarande kvar.<br/>Var vänlig kör uppdateringsskriptet igen."
-
-#: (duplicate) content.install:10
-msgid "CCK - No Views integration"
-msgstr "CCK - Ingen integration med Views"
-
-#: (duplicate) content.install:11
-msgid "CCK integration with Views module requires Views 6.x-2.0-rc2 or greater."
-msgstr "Integration av CCK med modulen Views kräver Views 6.x-2.0-rc2 eller senare."
-
-#: content.info:0
-#: includes/content.rules.inc:19;200
-#: includes/views/content.views.inc:178;254
-msgid "Content"
-msgstr "Innehåll"
-
-#: content.info:0
-msgid "Allows administrators to define new content types."
-msgstr "Tillåter administratörer att definiera nya innehållstyper."
-
-#: content.info:0
-#: modules/content_copy/content_copy.info:0
-#: modules/content_permissions/content_permissions.info:0
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.info:0
-#: modules/nodereference/nodereference.info:0
-#: modules/number/number.info:0
-#: modules/optionwidgets/optionwidgets.info:0
-#: modules/text/text.info:0
-#: modules/userreference/userreference.info:0
-msgid "CCK"
-msgstr "CCK"
-
diff --git a/translations/general.sv.po b/translations/general.sv.po
deleted file mode 100644
index 4216e68..0000000
--- a/translations/general.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,292 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (general)
-# Generated from files:
-# content.module,v 1.301.2.99 2009/03/05 22:58:57 karens
-# content_multigroup.module,v 1.1.2.4 2008/10/22 11:02:41 yched
-# nodereference.module,v 1.138.2.49 2009/03/01 14:40:35 yched
-# content.crud.inc,v 1.76.2.14 2008/11/07 15:02:02 yched
-# content.admin.inc,v 1.181.2.64 2009/03/01 13:48:44 yched
-# content_copy_export_form.tpl.php,v 1.1.2.2 2008/10/28 02:11:49 yched
-# content-admin-field-overview-form.tpl.php,v 1.1.2.5 2008/10/16 14:40:54 yched
-# fieldgroup.module,v 1.79.2.45 2009/02/28 23:56:17 yched
-# content.panels.inc,v 1.1.2.6 2008/11/03 14:12:41 yched
-# content_handler_field.inc,v 1.1.2.13 2009/03/06 15:29:34 karens
-# content-admin-display-overview-form.tpl.php,v 1.1.2.3 2008/10/09 20:58:26 karens
-# number.module,v 1.91.2.31 2008/12/05 23:27:56 yched
-# text.module,v 1.95.2.28 2008/12/30 00:00:54 yched
-# content.rules.inc,v 1.1.2.4 2008/10/24 11:11:48 fago
-# content_copy.module,v 1.27.2.21 2009/02/26 23:15:54 yched
-# fieldgroup.panels.inc,v 1.1.2.5 2009/01/10 22:47:06 yched
-# nodereference.rules.inc,v 1.1.2.2 2008/10/06 15:02:03 karens
-# userreference.rules.inc,v 1.1.2.2 2008/10/06 15:02:03 karens
-# userreference.module,v 1.106.2.35 2009/03/01 14:40:35 yched
-# optionwidgets.module,v 1.69.2.21 2008/10/25 02:04:44 yched
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - General 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 22:18+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: content.module:493
-#: modules/content_multigroup/content_multigroup.module:903
-msgid "Order"
-msgstr "Ordning"
-
-#: content.module:1846
-#: modules/nodereference/nodereference.module:257
-msgid "Teaser"
-msgstr "Förhandstitt"
-
-#: content.module:1850
-#: modules/nodereference/nodereference.module:252
-msgid "Full node"
-msgstr "Fullständig nod"
-
-#: content.module:589;596;0
-#: includes/content.crud.inc:589;633
-msgid "content"
-msgstr "innehåll"
-
-#: includes/content.admin.inc:16
-#: modules/content_copy/content_copy_export_form.tpl.php:11
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:12
-msgid "Name"
-msgstr "Namn"
-
-#: includes/content.admin.inc:16
-#: modules/content_copy/content_copy_export_form.tpl.php:12
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:13
-msgid "Type"
-msgstr "Typ"
-
-#: includes/content.admin.inc:16
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:152
-msgid "Description"
-msgstr "Beskrivning"
-
-#: includes/content.admin.inc:16
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:14
-msgid "Operations"
-msgstr "Funktioner"
-
-#: includes/content.admin.inc:171;197;888
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:203
-msgid "Remove"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: includes/content.admin.inc:244;285;315;797;978
-#: includes/content.panels.inc:49
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:56
-#: modules/content_copy/content_copy_export_form.tpl.php:10
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:111
-#: theme/content-admin-display-overview-form.tpl.php:13
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:10
-msgid "Label"
-msgstr "Etikett"
-
-#: includes/content.admin.inc:344;670
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:171;335
-msgid "Save"
-msgstr "Spara"
-
-#: includes/content.admin.inc:578;626
-#: includes/content.panels.inc:53
-#: modules/content_multigroup/content_multigroup.module:352
-msgid "Above"
-msgstr "Ovanför"
-
-#: includes/content.admin.inc:580;607;627;635
-#: modules/content_multigroup/content_multigroup.module:353;360
-msgid "<Hidden>"
-msgstr "<Gömd>"
-
-#: includes/content.admin.inc:618;661
-#: theme/content-admin-display-overview-form.tpl.php:17
-msgid "Exclude"
-msgstr "Uteslut"
-
-#: includes/content.admin.inc:888
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:203
-msgid "Cancel"
-msgstr "Avbryt"
-
-#: includes/content.admin.inc:1024
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:139
-msgid "Help text"
-msgstr "Hjälptext"
-
-#: includes/content.admin.inc:1074
-#: modules/number/number.module:120
-#: modules/text/text.module:85
-msgid "PHP code"
-msgstr "PHP-kod"
-
-#: includes/content.admin.inc:1089;1102
-#: includes/content.rules.inc:99
-#: modules/number/number.module:127;136
-#: modules/text/text.module:92;101
-msgid "Code"
-msgstr "Kod"
-
-#: includes/content.admin.inc:1103
-#: modules/number/number.module:137
-#: modules/text/text.module:102
-msgid "&lt;none&gt;"
-msgstr "&lt;ingen&gt;"
-
-#: includes/content.admin.inc:1104
-#: modules/number/number.module:138
-#: modules/text/text.module:103
-msgid "You're not allowed to input PHP code."
-msgstr "Du har inte tillåtelse att mata in PHP-kod."
-
-#: includes/content.admin.inc:1127
-#: modules/content_multigroup/content_multigroup.module:73
-msgid "Unlimited"
-msgstr "Obegränsad"
-
-#: includes/content.admin.inc:1144
-#: modules/content_copy/content_copy.module:251
-msgid "Save field settings"
-msgstr "Spara inställningar för fält"
-
-#: includes/content.panels.inc:39
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.panels.inc:31
-msgid "Node"
-msgstr "Nod"
-
-#: includes/content.panels.inc:40
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.panels.inc:32
-msgid "Node context"
-msgstr "Sammanhang för nod"
-
-#: includes/content.rules.inc:53;266
-#: modules/nodereference/nodereference.rules.inc:45
-#: modules/userreference/userreference.rules.inc:47
-#: theme/content-admin-display-overview-form.tpl.php:11
-msgid "Field"
-msgstr "Fält"
-
-#: modules/content_multigroup/content_multigroup.module:356
-#: modules/fieldgroup/fieldgroup.module:260
-msgid "none"
-msgstr "ingen"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:87
-#: modules/userreference/userreference.module:84
-msgid "Default Views"
-msgstr "Förvald vy"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:90
-#: modules/userreference/userreference.module:87
-msgid "Existing Views"
-msgstr "Existerande vyer"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:112
-#: modules/userreference/userreference.module:109
-msgid "View arguments"
-msgstr "Argument för vy"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:115
-#: modules/userreference/userreference.module:112
-msgid "Provide a comma separated list of arguments to pass to the view."
-msgstr "Tillhandahåll en kommaseparerad lista av argument att skicka till vyn."
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:205
-#: modules/userreference/userreference.module:184
-msgid "%name: invalid input."
-msgstr "%name: ogiltig inmatning."
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:347
-#: modules/optionwidgets/optionwidgets.module:80
-#: modules/userreference/userreference.module:273
-msgid "Select list"
-msgstr "Listval"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:355
-#: modules/optionwidgets/optionwidgets.module:88
-#: modules/userreference/userreference.module:281
-msgid "Check boxes/radio buttons"
-msgstr "Kryssrutor/radioknappar"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:363
-#: modules/userreference/userreference.module:289
-msgid "Autocomplete text field"
-msgstr "Automatiskt kompletterande textfält"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:417
-#: modules/userreference/userreference.module:343
-msgid "Autocomplete matching"
-msgstr "Automatiskt kompletterande som överensstämmer"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:420
-#: modules/userreference/userreference.module:346
-msgid "Starts with"
-msgstr "Börjar med"
-
-#: modules/nodereference/nodereference.module:421
-#: modules/userreference/userreference.module:347
-msgid "Contains"
-msgstr "Innehåller"
-
-#: modules/number/number.module:106
-#: modules/text/text.module:71
-msgid "Allowed values"
-msgstr "Tillåtna värden"
-
-#: modules/number/number.module:112
-#: modules/text/text.module:77
-msgid "Allowed values list"
-msgstr "Tillåtna listvärden"
-
-#: modules/number/number.module:116
-#: modules/text/text.module:81
-msgid "The possible values this field can contain. Enter one value per line, in the format key|label. The key is the value that will be stored in the database, and it must match the field storage type (%type). The label is optional, and the key will be used as the label if no label is specified.<br />Allowed HTML tags: @tags"
-msgstr "De möjliga värdena detta fält kan innehålla. Ange ett värde per rad i formatet nyckel|etikett. Nyckeln är värdet som kommer att lagras i databasen och måste överensstämma med typen på fältet (%type). Etiketten är valfri, och om den inte anges kommer nyckeln att anges.<br />Tillåtna HTML-taggar: @tags"
-
-#: modules/number/number.module:130
-#: modules/text/text.module:95
-msgid "Advanced usage only: PHP code that returns a keyed array of allowed values. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the array returned by this code will override the allowed values list above."
-msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som skall returnera en spärrad lista av tillåtna värden. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt kommer listan som returneras av denna kod att åsidosätta det tillåtna värdet i listan ovan."
-
-#: modules/number/number.module:138
-#: modules/text/text.module:103
-msgid "This PHP code was set by an administrator and will override the allowed values list above."
-msgstr "Denna PHP-kod angavs av en administratör och kommer att åsidosätta det tillåtna värdet ovan."
-
-#: modules/number/number.module:178
-#: modules/text/text.module:132
-msgid "@label (!name) - Allowed values"
-msgstr "@label (!name) - Tillåtna värden"
-
-#: modules/number/number.module:235
-#: modules/text/text.module:156
-msgid "%name: illegal value."
-msgstr "%name: otillåtet värde."
-
-#: modules/number/number.module:353
-#: modules/text/text.module:256
-msgid "Text field"
-msgstr "Textfält"
-
-#: modules/text/text.module:54;201
-#: modules/userreference/userreference.module:226
-msgid "Plain text"
-msgstr "Ren text"
-
-#: modules/text/text.module:196
-#: modules/userreference/userreference.module:221
-msgid "Default"
-msgstr "Standard"
-
diff --git a/translations/includes-views-handlers.sv.po b/translations/includes-views-handlers.sv.po
deleted file mode 100644
index 71178a0..0000000
--- a/translations/includes-views-handlers.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,82 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (includes_views_handlers)
-# Generated from files:
-# content_handler_field.inc,v 1.1.2.13 2009/03/06 15:29:34 karens
-# content_handler_field_multiple.inc,v 1.1.2.15 2008/12/29 23:34:35 yched
-# content_handler_relationship.inc,v 1.1.2.3 2008/10/24 12:31:58 yched
-# content_handler_sort.inc,v 1.1.2.6 2008/10/25 00:36:41 yched
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Includes Views Handlers 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 21:28+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:59
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:60
-msgid "Widget label (@label)"
-msgstr "Etikett för gränssnittskomponent (@label)"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:61
-msgid "Custom"
-msgstr "Anpassad"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:67
-msgid "Custom label"
-msgstr "Anpassad etikett"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field.inc:83
-msgid "Format"
-msgstr "Format"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:58
-msgid "Group multiple values"
-msgstr "Gruppera multipla värden"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:61
-msgid "If unchecked, each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates. This setting is not compatible with click-sorting in table displays."
-msgstr "Om ikryssat kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter. Denna inställning är inte kompatibel med klickvis sortering i tabellvisning."
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:65
-msgid "Show @count value(s)"
-msgstr "Visa @count värde(n)"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:76
-msgid "starting from @count"
-msgstr "med början från @count"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_field_multiple.inc:87
-msgid "Reversed (start from last values)"
-msgstr "Omvänd (börja från sista värdet)"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:40
-#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:41
-msgid "All"
-msgstr "Alla"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:48
-#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:49
-msgid "Delta"
-msgstr "Delta"
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_relationship.inc:49
-msgid "The delta allows you to select which item in a multiple value field to key the relationship off of. Select \"1\" to use the first item, \"2\" for the second item, and so on. If you select \"All\", each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates."
-msgstr "Delta låter dig välja vilka alternativ i ett fält med flera värden som inte släktskapet stämmer in för. Välj \"1\" för att använda det första alternativet, \"2\" för det andra alternativet, och så vidare. Om du väljer \"Alla\", kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter."
-
-#: includes/views/handlers/content_handler_sort.inc:50
-msgid "The delta allows you to select which item in a multiple value field will be used for sorting. Select \"1\" to use the first item, \"2\" for the second item, and so on. If you select \"All\", each item in the field will create a new row, which may appear to cause duplicates."
-msgstr "Delta låter dig välja vilka alternativ i ett fält med flera värden som kommer att användas för sortering. Välj \"1\" för att använda det första alternativet, \"2\" för det andra alternativet, och så vidare. Om du väljer \"Alla\", kommer varje alternativ i fältet att skapa en ny rad, vilket kan orsaka dubletter."
-
diff --git a/translations/includes-views.sv.po b/translations/includes-views.sv.po
deleted file mode 100644
index 3194f33..0000000
--- a/translations/includes-views.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (includes-views)
-# Generated from file: content.views.inc,v 1.1.2.22 2009/01/14 13:19:47 karens
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Includes Views 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 21:13+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: includes/views/content.views.inc:245;261
-msgid "@label (!name)"
-msgstr "@label (!name)"
-
-#: includes/views/content.views.inc:249
-msgid "@label (!name) - !column"
-msgstr "@label (!name) - !column"
-
-#: includes/views/content.views.inc:250
-msgid "@label-truncated - !column"
-msgstr "@label-truncated - !column"
-
-#: includes/views/content.views.inc:257
-msgid "Appears in: @types"
-msgstr "Förekommer i: @types"
-
-#: includes/views/content.views.inc:279
-msgid "<No value>"
-msgstr "<Inget värde>"
-
diff --git a/translations/includes.sv.po b/translations/includes.sv.po
deleted file mode 100644
index 31eede5..0000000
--- a/translations/includes.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,590 +0,0 @@
-# $Id$
-#
-# Swedish translation of Drupal (includes)
-# Generated from files:
-# content.admin.inc,v 1.181.2.64 2009/03/01 13:48:44 yched
-# content.panels.inc,v 1.1.2.6 2008/11/03 14:12:41 yched
-# content.rules.inc,v 1.1.2.4 2008/10/24 11:11:48 fago
-# content.crud.inc,v 1.76.2.14 2008/11/07 15:02:02 yched
-# content.node_form.inc,v 1.7.2.18 2009/02/10 22:53:04 yched
-# content.token.inc,v 1.5.2.8 2008/12/05 14:59:22 yched
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Includes 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 22:52+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: includes/content.admin.inc:30
-msgid "edit"
-msgstr "redigera"
-
-#: includes/content.admin.inc:33
-msgid "manage fields"
-msgstr "hantera fält"
-
-#: includes/content.admin.inc:36
-msgid "delete"
-msgstr "radera"
-
-#: includes/content.admin.inc:47
-msgid "No content types available."
-msgstr "Inga innehållstyper tillgängliga."
-
-#: includes/content.admin.inc:54
-msgid "» Add a new content type"
-msgstr "» Lägg till en ny innehållstyp"
-
-#: includes/content.admin.inc:67;789;984
-msgid "Field name"
-msgstr "Fältnamn"
-
-#: includes/content.admin.inc:67;804;990
-msgid "Field type"
-msgstr "Fälttyp"
-
-#: includes/content.admin.inc:67
-msgid "Used in"
-msgstr "Används i"
-
-#: includes/content.admin.inc:71
-msgid "@field_name (Locked)"
-msgstr "@field_name (Låst)"
-
-#: includes/content.admin.inc:90
-msgid "No fields have been defined for any content type yet."
-msgstr "Inga fält har definierat för någon innehållstyp ännu."
-
-#: includes/content.admin.inc:106
-msgid "This content type has inactive fields. Inactive fields are not included in lists of available fields until their modules are enabled."
-msgstr "Denna innehållstyp har inaktiva fält. Inaktiva fält inkluderas ej i listan av tillgängliga fält förrän deras moduler aktiverats."
-
-#: includes/content.admin.inc:108
-msgid "!field (!field_name) is an inactive !field_type field that uses a !widget_type widget."
-msgstr "!field (!field_name) är ett inaktivt !field_type fält som använder en !widget_type gränssnittskomponent."
-
-#: includes/content.admin.inc:170;196
-msgid "Configure"
-msgstr "Konfigurera"
-
-#: includes/content.admin.inc:181
-msgid "Locked"
-msgstr "Låst"
-
-#: includes/content.admin.inc:237
-msgid "- Select a field type -"
-msgstr "- Välj en fälttyp -"
-
-#: includes/content.admin.inc:238
-msgid "- Select a widget -"
-msgstr "- Välj en gränssnittskomponent -"
-
-#: includes/content.admin.inc:253
-msgid "Field name (a-z, 0-9, _)"
-msgstr "Fältnamn (a-z, 0-9, _)"
-
-#: includes/content.admin.inc:258
-msgid "Type of data to store."
-msgstr "Typ av data att lagra."
-
-#: includes/content.admin.inc:263;295
-msgid "Form element to edit the data."
-msgstr "Formulärbeståndsdel för att redigera datan."
-
-#: includes/content.admin.inc:279
-msgid "- Select an existing field -"
-msgstr "- Välj ett befintligt fält -"
-
-#: includes/content.admin.inc:290
-msgid "Field to share"
-msgstr "Fält att dela"
-
-#: includes/content.admin.inc:324
-msgid "Group name (a-z, 0-9, _)"
-msgstr "Gruppnamn (a-z, 0-9, _)"
-
-#: includes/content.admin.inc:365
-msgid "Add new field: you need to provide a label."
-msgstr "Lägg till nytt fält: du måste ange en etikett."
-
-#: includes/content.admin.inc:370
-msgid "Add new field: you need to provide a field name."
-msgstr "Lägg till nytt fält: du måste ange ett fältnamn."
-
-#: includes/content.admin.inc:384
-msgid "Add new field: the field name %field_name is invalid. The name must include only lowercase unaccentuated letters, numbers, and underscores."
-msgstr "Lägg till nytt fält: fältnamnet %field_name är ogiltigt. Namnet kan bara innehålla gemena tecken som inte är accentuerade, nummer och understreck."
-
-#: includes/content.admin.inc:387
-msgid "Add new field: the field name %field_name is too long. The name is limited to 32 characters, including the 'field_' prefix."
-msgstr "Lägg till nytt fält: fältnamnet %field_name är för långt. Namnet är begränsat till 32 tecken, inkluderat prefixet 'field_'."
-
-#: includes/content.admin.inc:391
-msgid "Add new field: the name 'field_instance' is a reserved name."
-msgstr "Lägg till nytt fält: namnet 'field_instance' är ett reserverat namn."
-
-#: includes/content.admin.inc:403
-msgid "Add new field: the field name %field_name already exists."
-msgstr "Lägg till nytt fält: fältnamnet %field_name existerar redan."
-
-#: includes/content.admin.inc:409
-msgid "Add new field: you need to select a field type."
-msgstr "Lägg till nytt fält: du måste välja en fälttyp."
-
-#: includes/content.admin.inc:414
-msgid "Add new field: you need to select a widget."
-msgstr "Lägg till nytt fält: du måste välja en gränssnittskomponent."
-
-#: includes/content.admin.inc:420
-msgid "Add new field: invalid widget."
-msgstr "Lägg till nytt fält: ogiltig gränssnittskomponent."
-
-#: includes/content.admin.inc:441
-msgid "Add existing field: you need to provide a label."
-msgstr "Lägg till existerande fält: du måste ange en etikett."
-
-#: includes/content.admin.inc:446
-msgid "Add existing field: you need to select a field."
-msgstr "Lägg till existerande fält: du måste välja ett fält."
-
-#: includes/content.admin.inc:451
-msgid "Add existing field: you need to select a widget."
-msgstr "Lägg till existerande fält: du måste välja en gränssnittskomponent."
-
-#: includes/content.admin.inc:457
-msgid "Add existing field: invalid widget."
-msgstr "Lägg till existerande fält: ogiltig gränssnittskomponent."
-
-#: includes/content.admin.inc:506
-msgid "There was a problem creating field %label."
-msgstr "Det uppstod ett problem med att skapa fältet %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:518
-msgid "The field %label cannot be added to a content type because it is locked."
-msgstr "Fältet %label kan inte läggas till en innehållstyp därför att det är låst."
-
-#: includes/content.admin.inc:528
-msgid "There was a problem adding field %label."
-msgstr "Det uppstod ett problem med att lägga till fältet %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:571
-msgid "There are no fields configured for this content type. You can add new fields on the <a href=\"@link\">Manage fields</a> page."
-msgstr "Det finns inga fält konfigurerade för denna innehållstyp. Du kan lägga till nya fält på sidan <a href=\"@link\">Hantera fält</a>."
-
-#: includes/content.admin.inc:579
-#: includes/content.panels.inc:54
-msgid "Inline"
-msgstr "Löpande"
-
-#: includes/content.admin.inc:618;661
-msgid "Include"
-msgstr "Inkludera"
-
-#: includes/content.admin.inc:630
-msgid "no styling"
-msgstr "ingen stil"
-
-#: includes/content.admin.inc:631
-msgid "simple"
-msgstr "enkel"
-
-#: includes/content.admin.inc:632
-msgid "fieldset"
-msgstr "fältgrupp"
-
-#: includes/content.admin.inc:633
-msgid "fieldset - collapsible"
-msgstr "fältgrupp - hopfällbar"
-
-#: includes/content.admin.inc:634
-msgid "fieldset - collapsed"
-msgstr "fältgrupp - hopfälld"
-
-#: includes/content.admin.inc:690
-msgid "Your settings have been saved."
-msgstr "Dina inställningar har sparats."
-
-#: includes/content.admin.inc:760
-msgid "@type: @field (@label)"
-msgstr "@type: @field (@label)"
-
-#: includes/content.admin.inc:786
-msgid "Edit basic information"
-msgstr "Redigera grundläggande information."
-
-#: includes/content.admin.inc:792
-msgid "The machine-readable name of the field. This name cannot be changed."
-msgstr "Det maskinläsbara namnet på fältet. Detta namn kan inte ändras."
-
-#: includes/content.admin.inc:800
-msgid "A human-readable name to be used as the label for this field in the %type content type."
-msgstr "Det synliga namnet som skall användas som etikett för detta fält i innehållstypen %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:807
-msgid "The type of data you would like to store in the database with this field. This option cannot be changed."
-msgstr "Den typ av data som du vill lagra i databasen med detta fält. Detta val kan inte ändras."
-
-#: includes/content.admin.inc:812;996
-msgid "Widget type"
-msgstr "Typ av gränssnittskomponent"
-
-#: includes/content.admin.inc:816
-msgid "The type of form element you would like to present to the user when creating this field in the %type content type."
-msgstr "Typ av formulärbeståndsdel som du vill presentera för användaren när detta fält skapas i innehållstypen %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:826
-#: includes/content.rules.inc:66
-msgid "Continue"
-msgstr "Fortsätt"
-
-#: includes/content.admin.inc:854
-msgid "Updated basic settings for field %label."
-msgstr "Uppdaterade grundläggande inställningar för fältet %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:858
-msgid "There was a problem updating the basic settings for field %label."
-msgstr "Det uppstod ett problem vid uppdateringen av de grundläggande inställningarna för fältet %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:885
-msgid "Are you sure you want to remove the field %field?"
-msgstr "Är du säker på att du vill ta bort fältet %field?"
-
-#: includes/content.admin.inc:887
-msgid "If you have any content left in this field, it will be lost. This action cannot be undone."
-msgstr "Om du har något innehåll kvar i detta fält kommer det att förloras. Denna åtgärd kan ångras."
-
-#: includes/content.admin.inc:894
-msgid "This field is <strong>locked</strong> and cannot be removed."
-msgstr "Det här fältet är <strong>låst</strong> och kan inte tas bort."
-
-#: includes/content.admin.inc:915
-msgid "Removed field %field from %type."
-msgstr "Tog bort fältet %field från %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:920
-msgid "There was a problem deleting %field from %type."
-msgstr "Det uppstod ett problem vid borttagningen av %field från %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:939
-msgid "The field %field is locked and cannot be edited."
-msgstr "Fältet %field är låst och kan inte redigeras."
-
-#: includes/content.admin.inc:973
-msgid "%type basic information"
-msgstr "Grundläggande information för %type"
-
-#: includes/content.admin.inc:1003;1182
-msgid "Change basic information"
-msgstr "Ändra grundläggande information"
-
-#: includes/content.admin.inc:1009
-msgid "%type settings"
-msgstr "Inställningar för %type"
-
-#: includes/content.admin.inc:1010
-msgid "These settings apply only to the %field field as it appears in the %type content type."
-msgstr "Dessa inställningar gäller enbart för fältet %field så som det visas i innehållstypen %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:1027
-msgid "Instructions to present to the user below this field on the editing form.<br />Allowed HTML tags: @tags"
-msgstr "Instruktioner att visa för användaren nedanför detta fält för redigeringsformuläret.<br />Tillåtna HTML-taggar: @tags"
-
-#: includes/content.admin.inc:1053
-msgid "Default value"
-msgstr "Förvalt värde"
-
-#: includes/content.admin.inc:1083;1238
-#: includes/content.rules.inc:93
-msgid "'@column' => value for @column"
-msgstr "'@column' => värde för @column"
-
-#: includes/content.admin.inc:1085;1240
-#: includes/content.rules.inc:95
-msgid ""
-"return array(\n"
-" 0 => array(@columns),\n"
-" // You'll usually want to stop here. Provide more values\n"
-" // if you want your 'default value' to be multi-valued:\n"
-" 1 => array(@columns),\n"
-" 2 => ...\n"
-");"
-msgstr ""
-"return array(\n"
-" 0 => array(@columns),\n"
-" // Vanligtvis vill du avsluta här. Tillhandahåll fler värden\n"
-" // om du vill att ditt 'förvalda värde' skall innehålla flera värden:\n"
-" 1 => array(@columns),\n"
-" 2 => ...\n"
-");"
-
-#: includes/content.admin.inc:1093
-msgid "Advanced usage only: PHP code that returns a default value. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the value returned by this code will override any value specified above. Expected format: <pre>!sample</pre>To figure out the expected format, you can use the <em>devel load</em> tab provided by <a href=\"@link_devel\">devel module</a> on a %type content page."
-msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som returnerar ett förvalt värde. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt, kommer värdet som returneras av denna kod att åsidosätta värden specificerade ovan. Förväntat format: <pre>!sample</pre>För att komma underfund med det förväntade formatet kan du använda fliken <em>devel load</em> tillhandahållen av <a href=\"@link_devel\">modulen Devel</a> på en innehållssida av typen %type."
-
-#: includes/content.admin.inc:1104
-msgid "This PHP code was set by an administrator and will override any value specified above."
-msgstr "Denna PHP-kod angavs av en administratör och kommer att åsidosätta värden specificerade ovan."
-
-#: includes/content.admin.inc:1111
-msgid "Global settings"
-msgstr "Globala inställningar"
-
-#: includes/content.admin.inc:1112
-msgid "These settings apply to the %field field in every content type in which it appears."
-msgstr "Dessa inställningar gäller för fältet %field på varje innehållstyp som det förekommer i."
-
-#: includes/content.admin.inc:1116
-msgid "Required"
-msgstr "Krävd"
-
-#: includes/content.admin.inc:1119
-msgid "Maximum number of values users can enter for this field."
-msgstr "Maximalt antal av värden som användare kan ange för detta fält."
-
-#: includes/content.admin.inc:1121
-msgid "'Unlimited' will provide an 'Add more' button so the users can add as many values as they like."
-msgstr "\"Obegränsad\" kommer att tillhandahålla en knapp \"Lägg till fler\" så att användaren kan lägga till så många värden de vill."
-
-#: includes/content.admin.inc:1123
-msgid "Warning! Changing this setting after data has been created could result in the loss of data!"
-msgstr "Varning! Ändras denna inställning efter att data har skapats kan resultera i förlust av data!"
-
-#: includes/content.admin.inc:1126
-msgid "Number of values"
-msgstr "Antal värden"
-
-#: includes/content.admin.inc:1242
-msgid "The default value PHP code returned an incorrect value.<br/>Expected format: <pre>!sample</pre> Returned value: @value"
-msgstr "PHP-kodens förvalda värde returnerade ett otillåtet värde.<br />Förväntat format: <pre>!sample</pre> Returnerat värde: @value"
-
-#: includes/content.admin.inc:1281
-msgid "The PHP code for 'default value' returned @value, which is invalid."
-msgstr "PHP-kod för \"förvalt värde\" returnerade @value, som inte är giltigt."
-
-#: includes/content.admin.inc:1285
-msgid "The default value is invalid."
-msgstr "Det förvalta värdet är inte giltigt."
-
-#: includes/content.admin.inc:1309
-msgid "Added field %label."
-msgstr "Lade till fält %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:1313
-msgid "Saved field %label."
-msgstr "Sparade fält %label."
-
-#: includes/content.admin.inc:1662
-msgid "Processing"
-msgstr "Bearbetar"
-
-#: includes/content.admin.inc:1663
-msgid "The update has encountered an error."
-msgstr "Uppdateringen stötte på ett fel."
-
-#: includes/content.admin.inc:1677
-msgid "The database has been altered and data has been migrated or deleted."
-msgstr "Databasen har ändrats och data har flyttats eller raderats."
-
-#: includes/content.admin.inc:1680
-msgid "An error occurred and database alteration did not complete."
-msgstr "Ett fel inträffade och ändringen av databasen slutfördes inte."
-
-#: includes/content.admin.inc:1783
-msgid "Processing %title"
-msgstr "Bearbetar %title"
-
-#: includes/content.admin.inc:1849
-msgid "%name must be an integer."
-msgstr "%name måste vara ett heltal."
-
-#: includes/content.admin.inc:1859
-msgid "%name must be a positive integer."
-msgstr "%name måste vara ett positivt heltal."
-
-#: includes/content.admin.inc:1869
-msgid "%name must be a number."
-msgstr "%name måste vara ett nummer."
-
-#: includes/content.admin.inc:1681
-msgid "1 item successfully processed:"
-msgid_plural "@count items successfully processed:"
-msgstr[0] "1 alternativ bearbetades utan problem:"
-msgstr[1] "@count alternativ bearbetades utan problem:"
-
-#: includes/content.crud.inc:589
-msgid "Content fields table %old_name has been renamed to %new_name and field instances have been updated."
-msgstr "Tabellen för innehållets fält %old_name har döpts om till %new_name och förekomsten av fälten har uppdaterats."
-
-#: includes/content.crud.inc:633
-msgid "The content fields table %name has been deleted."
-msgstr "Tabellen för innehållets fält %name har raderats."
-
-#: includes/content.node_form.inc:223
-msgid "Add another item"
-msgstr "Lägg till ytterligare alternativ"
-
-#: includes/content.panels.inc:21;35
-msgid "Content field"
-msgstr "Fält för innehåll"
-
-#: includes/content.panels.inc:38
-msgid "A content field from the referenced node."
-msgstr "Ett fält för innehåll från den refererande noden."
-
-#: includes/content.panels.inc:52
-msgid "Block title"
-msgstr "Titel på block"
-
-#: includes/content.panels.inc:55
-msgid "Hidden"
-msgstr "Gömd"
-
-#: includes/content.panels.inc:57
-msgid "Configure how the label is going to be displayed."
-msgstr "Konfigurera hur etiketten skall visas."
-
-#: includes/content.panels.inc:73
-msgid "Field / Formatter"
-msgstr "Fält / Formaterare"
-
-#: includes/content.panels.inc:76
-msgid "Select a field and formatter."
-msgstr "Välj ett fält och formaterare"
-
-#: includes/content.panels.inc:92
-msgid "\"@s\" field @name"
-msgstr "fältet \"@s\" för @name"
-
-#: includes/content.rules.inc:15
-msgid "Populate a field"
-msgstr "Befolka ett fält"
-
-#: includes/content.rules.inc:23;212
-msgid "You should make sure that the used field exists in the given content type."
-msgstr "Du måste säkerställa att det använda fältet existerar i den givna innehållstypen."
-
-#: includes/content.rules.inc:56
-msgid "Select the machine-name of the field."
-msgstr "Vält maskinnamnet för fältet."
-
-#: includes/content.rules.inc:84
-msgid "Advanced: Specify the fields value with PHP code"
-msgstr "Avancerat: Specificera fältets värde med PHP-kod"
-
-#: includes/content.rules.inc:102
-msgid "Advanced usage only: PHP code that returns the value to set. Should not include &lt;?php ?&gt; delimiters. If this field is filled out, the value returned by this code will override any value specified above. Expected format: <pre>!sample</pre>Using <a href=\"@link_devel\">devel.module's</a> 'devel load' tab on a content page might help you figure out the expected format."
-msgstr "Enbart avancerat användande: PHP-kod som returnerar värdet som skall anges. Skall inte inkludera avgränsarna &lt;?php ?&gt;. Om detta fält är ifyllt, kommer värdet som returneras av denna kod att åsidosätta värden specificerade ovan. Förväntat format: <pre>!sample</pre>För att komma underfund med det förväntade formatet kan du använda fliken <em>devel load</em> tillhandahållen av <a href=\"@link_devel\">modulen Devel</a>."
-
-#: includes/content.rules.inc:130
-msgid "You have to return the default value in the expected format."
-msgstr "Du måste returnera det förvalda värdet i det förväntade formatet."
-
-#: includes/content.rules.inc:181
-msgid "Populate @node's field '@field'"
-msgstr "Befolka fältet \"@field\" för @node"
-
-#: includes/content.rules.inc:198
-msgid "Field has value"
-msgstr "Fält har värde"
-
-#: includes/content.rules.inc:203
-msgid "You should make sure that the used field exists in the given content type. The condition returns TRUE, if the selected field has the given value."
-msgstr "Du måste säkerställa att det använda fältet existerar i den givna innehållstypen. Villkoret returnerar SANT, om det valda fältet har det givna värdet."
-
-#: includes/content.rules.inc:207
-msgid "Field has changed"
-msgstr "Fält har ändrats"
-
-#: includes/content.rules.inc:209
-msgid "Content containing changes"
-msgstr "Innehåll innehåller ändringar"
-
-#: includes/content.rules.inc:210
-msgid "Content not containing changes"
-msgstr "Innehåll innehåller inte ändringar"
-
-#: includes/content.rules.inc:249
-msgid "@node's field '@field' has value"
-msgstr "Fältet \"@field\" för @node har värde"
-
-#: includes/content.rules.inc:269
-msgid "Select the machine-name of the field to look at."
-msgstr "Välj maskinnamnet för fältet att titta på."
-
-#: includes/content.rules.inc:275
-msgid "@node's field '@field' has been changed"
-msgstr "Fältet \"@field\" för @node har ändrats"
-
-#: includes/content.token.inc:12;15
-msgid "Token"
-msgstr "Tecken"
-
-#: includes/content.token.inc:81
-msgid "Referenced node ID"
-msgstr "ID för hänvisad nod"
-
-#: includes/content.token.inc:82
-msgid "Referenced node title"
-msgstr "Titel för hänvisad nod"
-
-#: includes/content.token.inc:83
-msgid "Referenced node unfiltered title. WARNING - raw user input."
-msgstr "Ofiltrerad titel för hänvisad nod. VARNING - obearbetad användarinmatning."
-
-#: includes/content.token.inc:84
-msgid "Formatted html link to the referenced node."
-msgstr "Formatterad HTML-länk till den hänvisade noden."
-
-#: includes/content.token.inc:85
-msgid "Relative path alias to the referenced node."
-msgstr "Relativ sökvägsalias till den hänvisade noden."
-
-#: includes/content.token.inc:86
-msgid "Absolute path alias to the referenced node."
-msgstr "Absolut sökvägsalias till den hänvisade noden."
-
-#: includes/content.token.inc:114
-msgid "Raw number value"
-msgstr "Obearbetat numervärde"
-
-#: includes/content.token.inc:115
-msgid "Formatted number value"
-msgstr "Formaterat nummervärde"
-
-#: includes/content.token.inc:138
-msgid "Raw, unfiltered text"
-msgstr "Obearbetat, ofiltrerad text"
-
-#: includes/content.token.inc:139
-msgid "Formatted and filtered text"
-msgstr "Formatterad och filtrerad text"
-
-#: includes/content.token.inc:161
-msgid "Referenced user ID"
-msgstr "ID för hänvisad användare"
-
-#: includes/content.token.inc:162
-msgid "Referenced user name"
-msgstr "Namn för hänvisad användare"
-
-#: includes/content.token.inc:163
-msgid "Formatted HTML link to referenced user"
-msgstr "Formatterad HTML-klnk till hänvisad användare"
-
-#: includes/content.token.inc:164
-msgid "Relative path alias to the referenced user."
-msgstr "Relativt sökvägsalias till den hänvisade användaren."
-
-#: includes/content.token.inc:165
-msgid "Absolute path alias to the referenced user."
-msgstr "Absolut sökvägsalias till den hänvisade användaren."
-
diff --git a/translations/theme.sv.po b/translations/theme.sv.po
deleted file mode 100644
index 4fa1138..0000000
--- a/translations/theme.sv.po
+++ /dev/null
@@ -1,66 +0,0 @@
-# $Id
-#
-# Swedish translation of Drupal (theme)
-# Generated from files:
-# content-admin-field-overview-form.tpl.php,v 1.1.2.5 2008/10/16 14:40:54 yched
-# theme.inc,v 1.1.2.12 2008/10/28 22:12:09 yched
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: CCK - Theme 6.x\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-03-09 22:08+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-20 21:33+0100\n"
-"Last-Translator: Magnus Gunnarsson <seals@passagen.se>\n"
-"Language-Team: drupalsverige.se\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
-"X-Poedit-Language: Swedish\n"
-"X-Poedit-Country: SWEDEN\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:11
-msgid "Weight"
-msgstr "Vikt"
-
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:53
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:59
-msgid "New field"
-msgstr "Nytt fält"
-
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:72
-msgid "Existing field"
-msgstr "Existerande fält"
-
-#: theme/content-admin-field-overview-form.tpl.php:84
-msgid "New group"
-msgstr "Ny grupp"
-
-#: theme/theme.inc:11
-msgid "Add fields and groups to the content type, and arrange them on content display and input forms."
-msgstr "Lägg till fält och grupper till innehållstypen, och ändra deras disposition vid visning och inmatningsformulär."
-
-#: theme/theme.inc:13
-msgid "You can add a field to a group by dragging it below and to the right of the group."
-msgstr "Du kan lägga till fält till en grupp genom att dra det till platsen under och till höger om gruppen."
-
-#: theme/theme.inc:16
-msgid "Note: Installing the <a href=\"!adv_help\">Advanced help</a> module will let you access more and better help."
-msgstr "Observera: Genom att installera modulen <a href=\"!adv_help\">Advanced help</a> får du tillgång till bättre och mer omfattande hjälp."
-
-#: theme/theme.inc:111
-msgid "Configure how this content type's fields and field labels should be displayed when it's viewed in teaser and full-page mode."
-msgstr "Ändra inställningarna för hur den här innehållstypens fält och fältetiketter skall visas i sammanfattnings- och fullsidesläge."
-
-#: theme/theme.inc:114
-msgid "Configure how this content type's fields should be displayed when it's rendered in the following contexts."
-msgstr "Ändra inställningarna för hur den här innehållstypens fält skall visas i följande sammanhang."
-
-#: theme/theme.inc:116
-msgid "Use the 'Exclude' checkbox to exclude an item from the !content value passed to the node template."
-msgstr "Använd kryssrutan \"Uteslut\" för att utesluta ett alternativ från värdet !content som skickas till nodmallen."
-